Rozhodnutí o odebrání značky KLASA : výběrová šunka ze Zlínska přišla o ocenění

Jana Brožková (Bydlet.cz), 21.02.2018

Vepřová šunka výběrová společnosti IDEMA FOOD spol. s r.o. ze Zlínského kraje přišla o značku kvalitních potravin KLASA. Důvodem je nižší obsah čistých svalových bílkovin, než stanovuje vyhláška. Toto závažné porušení zjistila kontrola Státní veterinární správy.

Značka KLASA je prestižní ocenění, které se udílí jen kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům. Vlastníkem a gestorem značky je Ministerstvo zemědělství, správcem je Státní zemědělský intervenční fond.

Pokud dozorová organizace (Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa) zjistí jakoukoli nesrovnalost, okamžitě situaci řešíme. V případě závažného pochybení se značka odebírá a informujeme veřejnost. Na kontrolu oceněných výrobků klademe velký důraz. Dojde-li k odebrání značky, je to pro zákazníka důkaz, že o značku pečujeme a staráme se, aby se parametry, za které byl výrobek ohodnocen, neměnily. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

Kontrola Státní veterinární správy zjistila, že Vepřová šunka výběrová společnosti IDEMA FOOD spol. s r.o. porušila požadavek potravinového práva. Obsahovala totiž méně čistých svalových bílkovin, než stanovuje vyhláška pro jakostní třídu „šunka výběrová“. Obsah čistých svalových bílkovin by měl být v tomto případě minimálně 13 %, ale naměřená hodnota u uvedeného výrobku byla pouze 11,84 %, přičemž přípustná odchylka je ± 5 % z naměřené hodnoty.

Společnosti IDEMA FOOD byla značka odebrána ke dni 30. ledna 2018 za porušení Metodiky pro udělování značky KLASA. Prodleva mezi odebráním značky a dnešním oznámením je dána zákonnou lhůtou, která musela uplynout kvůli možnosti odvolání firmy.

Veřejnost bychom chtěli ujistit, že na základě vyhodnocení kontrol dozorových orgánů za rok 2017 jsou výrobky oceněné značkou kvality KLASA jednou z nejméně problematických kategorií potravin. Například Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v loňském roce prověřovala celkem 173 potravin s touto značku a pouze 2 výrobky nevyhověly v některém z hodnocených parametrů. Jednalo se o jakostní parametr chuť a značení.

Spotřebitele tímto informujeme, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky, ať už se jedná o značky KLASA, Regionální potravina nebo BIO, obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků byly jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.


Názory na článek  Rozhodnutí o odebrání značky KLASA : výběrová šunka ze Zlínska přišla o ocenění
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy