Jak na zdanění příjmů z letních brigád?

Jiřina Kavková (Kurzy.cz), 27.06.2019
V létě se nejen studentům otevírá možnost zajímavého přivýdělku formou brigád. Nejčastěji jsou brigády uzavírány jako dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Tato forma zaměstnání je zejména pro studenty totiž výhodná především z pohledu zdravotního a sociálního zabezpečení, proto se k ní mnoho zaměstnavatelů uchyluje.

Dohoda o provedení práce

Nejčastěji zaměstnavatel nabídne přivýdělek na dohodu o provedení práce. Tento režim je vhodný nejen z hlediska pojistných odvodů, ale za určitých podmínek i z pohledu zdanění. „Pokud nemáte jiného zaměstnavatele, u kterého jste podepsali prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti (nejčastěji růžový formulář, Prohlášení), nabídne vám toto prohlášení pravděpodobně váš nový, byť dočasný zaměstnavatel. Pokud ale máte kromě tohoto zaměstnání i jiné, ve kterém jste prohlášení již dříve podepsali, druhé už podepsat nesmíte a měsíční slevy na dani nebo daňová zvýhodnění vám uplatní pouze první zaměstnavatel,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce společnosti KODAP. V situaci, kdy nebylo podepsáno prohlášení, a brigádník dosáhne příjmů v maximální výši 10 000 za měsíc, bude z příjmu sražena tzv. srážková daň. Pokud toto splněno nebude, uplatní se daň zálohová.

Příklad:

Student uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou 11 000 měsíčně. Jak bude příjem z této DPP zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsán formulář Prohlášení?

Sjednaná odměna přesahuje hranici pro uplatnění srážkové daně, z toho důvodu bude zdaněna zálohovou daní. Zaměstnanec může po skončení roku podat daňové přiznání a od celkové daně odečíst sraženou zálohovou daň.

Dohoda o pracovní činnosti

Kromě dohody o provedení práce se často objevuje také dohoda o pracovní činnosti, která je nicméně z pohledu pojistného na zdravotní a sociální pojištění méně vhodná. V případě zdanění platí podobné pravidlo, jako u zdanění příjmů z dohody o provedení práce - pokud nebylo podepsáno prohlášení a brigádník dosáhne příjmů v maximální výši částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění, to je 3 000 za měsíc, bude z příjmu odvedena opět srážková daň. Pokud toto splněno nebude, uplatní se daň zálohová.

Příklad:

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti s odměnou 2 900 měsíčně. Jak bude příjem z této DPČ zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsán formulář Prohlášení?

Sjednaná odměna nepřesahuje hranici pro účast na nemocenské pojištění, tj. 3 000 , z toho důvodu bude zdaněna srážkovou daní. Zaměstnanec může po skončení roku podat daňové přiznání a sraženou daň započíst na celkovou daň.

Volba mezi brigádou „na dohodu o provedení práce“ a „na dohodu o pracovní činnosti“ je odvislá i od náplně brigády, zda se jedná o konkrétní pracovní úkol či se jedná o výkon činnosti.

Ať už bude zvolena jakákoliv z výše uvedených „forem“ brigády, sražená daň nemusí být konečnou daňovou povinností, neboť zákon umožňuje poplatníkovi (brigádníkovi) podat i v této situaci daňové přiznání a snížit daňovou povinnost o odpočty a slevy na dani. „Po ukončení brigády doporučujeme požádat zaměstnavatele o vystavení potvrzení o výši příjmu a sražené dani (potvrzení o zdanitelných příjmech). Bez tohoto potvrzení nelze daňové přiznání vyplnit a podat. Podání přiznání lze rozhodně doporučit tehdy, pokud zaměstnání trvalo jen po část roku a tudíž nebyla uplatněna sleva na poplatníka v celé roční výši 24 840 . V takové situaci vznikne přeplatek, který bude poplatníkovi při splnění podmínek správcem daně vyplacen,“ dodává Jan Kašpar ze společnosti KODAP.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy