Diskuzní téma: Tiny house (chatička do 25m2) v lese, jak postupovat?

Autor: DH
Popis: Dobrý den, vlastním část lesa a chtěl bych postavit své pomoci malé bydlení do 25m2 a 5m výšky. Chata nebude mít vodu, elektriku ani kanalizaci - wc a sprcha by byla řešená vlastním zdrojem vody dovezené v malé nádrži - cca 30l a chemickou přenosnou jímkou. – v §79, odst. (2) o) – Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují (citace): stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo...
Autor: DH
úterý, 25 srpen 07:52
...stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci Jak postupovat a co je potřeba zařídit? Chtěl bych objekt využívat k rekreaci či pronajímat dalším hostům. Reagovat

Zadat novou reakci na téma:
captcha