Poradna zahradního architekta - Stavím RD a mám celkem velký pozemek(1700 m2). Ten byl v minulosti bohužel využíván zemědělským družstvem ...

Na Vaše dotazy odpovídá zahradní architektka Ing. Kateřina Trefilová.

Otázka: Dobrý den, stavím RD a mám celkem velký pozemek(1700 m2). Ten byl v minulosti bohužel využíván zemědělským družstvem coby orná půda a dnes je povrch od těžké techniky udusaný a navíc jsou na některých místech stále znát brázdy od pluhu. Půda je zde hlinito- písčitá a travní porost je ve velmi žalostném stavu. Rád bych zde vytvořil podmínky pro vysetí travní směsi, ale nejdříve musím srovnat terén. Na navezení kvalitní ornice k dosypání prohlubní nemám finanční prostředky(domnívám se, že tato varianta je dosti finančně náročná) a tak mě napadlo celou plochu pohnojit hnojivem typu NPK , prokypřit rotavátorem a srovnat ručně hráběmi. Nikde jsem však nenašel takovýto postup popsán a tak se ptám, zda je podle Vás možný. Nebo prosím navrhněte jiné řešení. Předem děkuji za odpověď Horný
 
Odpověď: Dobrý den,Váš nápad je určitě dobře realizovatelný za předpokladu, že chcete zakládat louku tzn. směs travin a vytrvalých bylin, které není nutno sekat několikrát v měsíci. Pro tento typ doporučuji směsi od firmy Planta naturalis nebo Agrostis. Zde je naopak nevhodné zem přihnojovat či jinak vylepšovat. Stačí jen úprava terénu. Pokud ovšem chcete tráník parkový, nízko sekaný tzv. anglický, tak není jiné cesty než navést kvalitní ornici nebo zahradnický substrát. A to standardně ve výšce 5 cm. Samozřejmě i tyto směsi se dají založit do méně kvalitního podkladu, nicméně krásného trávníku se pak nedočkáte. Řešení velké plochy zahrady jako máte Vy je v intenzivním kvalitním trávníku v blízkosti domu (terasa, hřiště pro děti ap.) a vzdálenější části, které jsou méně využívané upravit jako květnatou louku. Takto získáte i výhodu v podobě snížených nákladů a nároků na údržbu. Květnatou louku stačí posekat jen několikrát do roka (podle zvolené směsi).Hodně úspěchů.Kateřina Trefilová