Základní informace k energetickým štítkům pro budovy včetně FAQ

Rubrika: Stavba
Vladimír Urbánek (Kurzy.cz), 31.01.2013

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen průkaz) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a, podobně jako energetický štítek spotřebiče, řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti. Průkaz hodnotí veškeré energie potřebné pro provoz budovy, tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu.

Průkaz není ale žádnou novinkou. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen zákon) již od 1. 1. 2009povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy adoložit je průkazem energetické náročnosti budovy za zákonem určených podmínek.

Tato povinnost je však od 1. ledna 2013 přesněji specifikována. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu:

a) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

 

Od 1. ledna 2013 je rovněž rozšířena povinnost využití průkazů energetické náročnosti do oblasti prodeje a pronájmů nemovitostí. Podle § 7a odst. 2 zákona je totiž vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování průkazu:

a/ při prodeji budovy nebo ucelené části budovy

b/ při pronájmu budovy,

c/ od 1. ledna 2016 při pronájmu u celené části budovy

Průkaz platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou. Osoba, která má oprávnění udělené Ministerstvem k zpracování průkazu. Seznam těchto osob je dostupný z http://www.mpo—enex.cz/experti/.

Další informace naleznete v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a příslušném prováděcím právním předpise.

Rovněž doporučujeme navštívit webové stránky www.prukaznadum.cz.

Názory na článek  Základní informace k energetickým štítkům pro budovy včetně FAQ
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografie

Články Stavba