Hypoteční banka v roce 2005 s rekordním ziskem

Hypoteční banka v minulém roce překonala vlastní rekord z roku předcházejícího a zvýšila auditovaný zisk po zdanění o 23 % na 489 mil. . „I po velmi pomalém nástupu se předpoklad, že stále rostoucí zájem o hypotéky bude znakem roku 2005, nakonec zcela naplnil. Loňský rok byl pro hypoteční trh dalším v řadě, který lze označit za rekordní,“ řekl Jan Sadil, předseda představenstva a generální ředitel banky.

 

Od účetního období roku 2005 přešla Hypoteční banka na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (EU IFRS). Proto byl proveden také přepočet účetních výkazů k 31. prosinci 2004 na metodiku srovnatelnou s rokem 2005 a proveden audit těchto údajů. Podle tohoto přepočtu v roce 2004 činil zisk banky po zdanění 398 mil. .

 

Nejvýznamnější vliv na hospodaření Hypoteční banky v roce 2005 měly úrokové výnosy a náklady. Bilanční suma banky se zvýšila o 49 % na 52,39 mld. . Pohyb byl dán nárůstem poskytnutých hypotečních úvěrů a souvisejícím zvýšením nominálního objemu vydaných hypotečních zástavních listů (HZL) meziročně o 56 procent. V roce 2005 vydala banka celkem 11 emisí HZL v objemu 20,8 mld. , čímž zvýšila jejich celkový objem ve své bilanci na nominální hodnotu 41,3 mld. . Hypoteční banka již vydala HZL za 55,6 mld. a na objemu všech HZL v oběhu v České republice se ke konci loňského roku podílela 32 %. Hypoteční banka tak zůstává největším emitentem těchto cenných papírů v zemi.

 

V roce 2005 Hypoteční banka schválila 14 715 nových hypotečních úvěrů v celkovém objemu 18,8 mld. . – z toho 14 638 hypotečních úvěrů za 18,3 mld. bylo určeno občanům. Tyto výsledky představují v porovnání se stejným obdobím roku 2004 v celkových číslech nárůst o 32 % v počtu a 52 % v objemu. U hypotečních úvěrů poskytnutých občanům meziročně vzrostl jejich počet o 32 %

a objem o 57 %. Průměrná výše hypotečního úvěru pro občany vloni stoupla o 199 tis. proti roku 2004 na 1,251 mil. .

 

„Poptávku po hypotečních úvěrech podpořily nízké úrokové sazby i příznivý vývoj na trhu nemovitostí. Vedle toho, že tyto výhodné podmínky Hypoteční banka přenesla do produktů pro klienty, dokázala také coby specialista nabídnout prvotřídní servis a nejširší vějíř služeb. Proto jsou navzdory zostřené konkurenci na trhu loňské obchodní výsledky Hypoteční banky lepší než průměr trhu v České republice,“ řekl Jan Sadil. Dle údajů Ministerstva pro místní rozvoj totiž v celé ČR loni stoupl počet nově poskytnutých hypotečních úvěrů občanům o 24 % a jejich objem vzrostl o 39 %.  

 

David Sahula, manažer PR, Hypoteční banka

 Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Hypotéky