Historie a bydlení

Historie bydlení je velmi dlouhá. Nejstarší lidské obydlí byla zřejmě neumělá střecha nad hlavou, která chránila člověka před nepřízní počasí. Byla sestavená asi z kmenů, trávy a listí. Střechu náš předek postavil až když měl co jíst a nehrozilo mu bezprostřední nebezpečí smrti. Zvelebovat své obydlí začali lidé až poté, co se usadili na jednom místě.

Historie bydlení, Čechy 14. století: způsob bydlení

6.3.2014

Způsob bydlení se v historických Čechách ve 14. století pomalu a postupně začínal měnit. Do té doby se na bydlení pohlíželo spíše jako na přístřeší, které přinese bezpečnost a ochrání před zimou i povětrnostními vlivy zejména při spánku a odpočinku.

Historie bydlení, Čechy 14. století: královská města i městečka

20.2.2014

Ve 14. století dochází k rozvoji malých měst i městeček s právem trhu a ke zformování vzhledu středověkých měst. Počet poddanských vesniček ve 14. století stoupl v Čechách na 262.

Historie bydlení, Čechy 13. století: nároky na bydlení, životní návyky

13.2.2014

Nároky na bydlení se ve středověku neměnily příliš rychle, stejně jako životní návyky. Nositelem změn a nového stylu byly zámožné vrstvy z větších měst.Pádným důvodem pro změny uspořádání domů bylo ochlazení na počátku 14. století.

Historie bydlení: středověké bydlení v Čechách 13. století

27.1.2014

Z historie víme, že 13. století v Čechách přineslo do stavby domů i samotného bydlení podstatné změny. Ty se týkaly výstavby a uspořádání měst, ale i staveb lidové architektury na venkově.


Fotogalerie: Zenové zahradyBydlení – historie bydlení, konec 20. století = postmoderna

25.10.2012

Postmoderna se na konci 20. století ve tvorbě nábytku projevovala nejednotným stylem a vývojem. Možné bylo vše bez omezení - hříčky, výstřelky, přehnané barvy i dekorace. Bydlení bylo bláznivé, snivé, mystické a také si mnohdy hrálo na velké umění.

Bydlení – historie bydlení, 70. a 80. léta 20. století = abstrakce, provokace i kýč

21.10.2012

Abstrakce, provokace i kýč, tím se vyznačovala 70. a 80. léta 20. století v oblasti bydlení. Skončilo nadšení pro umělé hmoty, nastalo rozčarování nad převládajícím stejným stylem a konzumností.

Bydlení - historie bydlení, konec 50. - 70. léta není jen Expo 58

20.9.2012

Konec 50. let až 70. léta, není v oblasti bydlení jen ve znamení celosvětové výstavy Expo 1958, která nesla heslo Bilance světa pro svět lidštější. V Evropě se jedná o dynamické období experimentů a nekonvenčnosti i dobu nových technologických možností.

Bydlení – historie bydlení, poválečné Československo a Amerika

31.8.2012

V poválečném Československu vystřídal pár let svobody komunismus, který tvůrčímu bydlení nepřál a výrobu nábytku zestátnil. Ani v Americe nebyla po válce jednoduchá situace. Nebylo peněz nazbyt a prosazoval se zejména nábytek z levných materiálů.

Bydlení – historie bydlení, nábytková tvorba po druhé světové válce

23.8.2012

Druhá světová válka prohloubila v Evropě předválečnou vleklou bytovou krizi. V šestnácti západoevropských zemích bylo válkou zcela zničeno více než 4,5 mil bytů a jejich velký počet byl těžce poškozen.

Bydlení – historie bydlení, tvorba nábytku v období druhé světové války

21.7.2012

V období druhé světové války stagnovala Evropa ekonomicky, i kulturně. Výjimkou nebylo ani bydlení a tvorba nábytku. Vše ovlivňovalo válečné hospodářství a povinná výroba pro Velkoněmeckou říši.

Bydlení – historie bydlení, USA před druhou světovou válkou

21.7.2012

Bydlení a bytové zařízení USA před druhou světovou válkou ovlivňovaly zejména předchozí styly. Nové trendy se teprve postupně prosazovaly. Byly značné rozdíly v pojetí mezi Evropou a USA.

Bydlení – historie bydlení, funkcionalismus; účelnost a strohost, nové principy i materiály

30.6.2012

Funkcionalismus byl nový sloh i směr, důraz na účelnost, strohost i využití nových architektonických principů a nastupujících materiálů. Funkcionalismus by snahou o reformaci také v přístupu k výstavbě sociálního bydlení.

Bydlení – historie bydlení, meziválečná první Československá republika

1.6.2012

Meziválečná republika se v architektuře i bydlení vyznačovala zejména důrazem na tvarovou jednoduchost a střídmost i hledáním a uplatňováním národního výrazu.

Bydlení - historie bydlení, Bauhaus, avantgardní škola a styl s důrazem na funkčnost i sociální zaměření

11.5.2012

Bauhaus to je pojem a zcela nový přístup k tvorbě. Bauhaus je meziválečná platforma a spojení umění a řemesla s průmyslovou výrobou. Sociálně zaměřený Bauhaus se orientoval na levné, prosté a zcela funkční předměty.

Bydlení – historie bydlení, meziválečný umělecký a dynamický styl Art Deco

10.4.2012

Umělecký styl Art Deco částečně čerpal ze secese, ale ještě více odráží vlivy nových stylů – kubismu, funkcionalismu i futurismu. V Art Deco najdeme také motivy a vlivy dávných kultur mayských, egyptských i japonských.