Stavební zakázky ve 2Q - hodnota nových zakázek opět rostla

Hodnota nových stavebních zakázek se opět zvýšila
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2006


Celková hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku ve 2. čtvrtletí 2006 dosáhla 69,1 mld. a meziročně byla vyšší o 11,5 %. Na konci 2. čtvrtletí 2006 měly stavební podniky v tuzemsku smluvně uzavřeno 20,2 tisíc zakázek v celkové hodnotě 214,6 mld. .
  
* * *
 
Nově uzavřené stavební zakázky

Ve 2. čtvrtletí 2006 uzavřely stavební podniky 22 166 nových stavebních zakázek v celkové hodnotě 69,1 mld. ,  což při meziročním srovnání představuje zvýšení o  11,5 %. Projevila se   změna struktury v důsledku zvýšení nových zakázek na inženýrských stavbách a naopak snížení u bytové výstavby.

Podle směru výstavby hodnota nově uzavřených zakázek:
  • vzrostla u inženýrských staveb o 38,8 % (příspěvek 12,4 procentních bodů);
  • vzrostla u nebytových budov nevýrobních o 27,5 % (příspěvek 5,8 p.b.);
  • vzrostla u vodohospodářských staveb o 21,2 % (příspěvek 0,2 p.b.);
  • poklesla u bytových budov o 24,7 % (příspěvek -5,6 p.b.).
 
Nárůst hodnoty u nově uzavřených zakázek inženýrských staveb o 38,8 % byl ovlivněn  uzavřením zakázek na finančně náročných stavbách zejména silniční a dálniční infrastruktury a nízkou srovnávací základnou ve 2. čtvrtletí 2005.
Naopak pokles hodnoty nově uzavřených zakázek u bytových budov ovlivnila vysoká srovnávací  základna ve 2. čtvrtletí 2005, kdy byly uzavřeny zakázky na výstavbu velkých bytových souborů jako například Slunečný vršek a Central Park v Praze.                         .

Graf Vývoj nově uzavřených zakázek v letech 2003-2006
 

Průměrná  hodnota nově  uzavřené  stavební  zakázky v  tuzemsku  dosáhla   3,1 mil.       (u veřejné zakázky 4,7 mil. a u soukromé zakázky 2,2 mil. ) a proti 2. čtvrtletí 2005 byla o 25,8 % vyšší. 
 
Z celkové hodnoty nově uzavřených zakázek byly veřejné zakázky ve výši 39,2 mld. (56,7 %) a soukromé 29,9 mld.  (43,3 %). Podle počtu zakázek naopak převažovaly zakázky soukromé, které tvořily 62,5 % z celkového počtu 22 166 nově uzavřených zakázek.
    
Zrušené zakázky

Ve 2. čtvrtletí 2006 bylo zrušeno 124 zakázek v celkové hodnotě  0,5 mld. .
 
Hodnota stavební zakázky

Existuje přímá závislost mezi velikostí hodnoty stavební zakázky a velikostí stavebního podniku. Velké stavební zakázky realizují především stavební podniky schopné zajistit příslušnou výstavbu  komplexně na určené technologické úrovni.

 

Počet
zaměstnanců
podniku
Stav zakázek ke konci  2. čtvrtletí 2006 v tuzemsku
celkem
podíl zakázek veřejného sektoru
v %
hodnota                    v mil.
počet
průměrná hodnota zakázky v mil.
hodnota
počet
1000 a více
108 135
1 926
56,1
77,2
60,7
500 - 999
29 896
996
30,0
79,7
64,6
400 - 499
5 336
320
16,7
34,1
54,7
300 - 399
7 989
392
20,4
38,8
53,8
200 - 299
21 733
2 045
10,6
72,5
47,9
100 - 199
14 910
3 645
4,1
48,4
28,8
75 -  99
6 923
1 470
4,7
52,8
41,6
50 -  74
7 271
2 560
2,8
49,9
35,4
25 -  49
9 338
4 640
2,0
45,0
38,0
20 -  24
3 062
2 162
1,4
28,7
28,4
Celkem
214 593
20 156
10,6
68,8
40,3

 
Časové rozložení realizace stavebních zakázek v tuzemsku
           
Z celkového počtu 20,2 tisíc uzavřených zakázek bude do jednoho roku realizováno 93,8 %, což je méně než ve 2. čtvrtletí 2005. Tento ukazatel se dlouhodobě pohybuje nad 90 %. Do 6 měsíců bude realizováno 81,1 % všech zakázek uzavřených  ke konci 2. čtvrtletí 2006.

Z celkové hodnoty 214,6 mld.  bude do jednoho roku realizováno 76,3 %, což oproti 2. čtvrtletí 2005 představuje nárůst o 2,5 procentního bodu. Do 6 měsíců bude realizováno 51,7 % z celkové hodnoty uzavřených zakázek.

Tab.

Zdroj: ČSÚ


Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Reality