Stavebnictví v srpnu výrazně šláplo na brzdu

Růst stavební produkce zvolnil  
Stavebnictví - srpen 2006

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v srpnu meziměsíčně reálně o 0,4 % nižší. Meziročně vzrostla ve stálých cenách o 6,4 %. Stavební úřady vydaly 13 594 stavebních povolení, kterých bylo meziročně o 5,6 % méně. Orientační hodnota povolených staveb byla 36,4 mld. a meziročně poklesla o 1,3 %.

***

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v srpnu meziměsíčně reálně o 0,4 % nižší. Trend meziměsíčně vzrostl o 0,9 % (viz. tabulka č. 3).

Celková stavební produkce v srpnu meziročně vzrostla ve stálých cenách o 6,4 % a po třech měsících dvouciferného růstu zpomalila. Pokračoval růst objemů stavebních prací na inženýrských stavbách, především na opravách a údržbě těchto staveb. Rovněž vzrostly objemy stavebních prácí pozemního stavitelství na nové výstavbě.
Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 6,3 %. Růst byl zaznamenán téměř ve všech druzích stavebních prací. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly růst o 6,3 % (příspěvek 5,4 procentních bodů), v tom pozemní stavitelství růst o 10,8 % (příspěvek 5,3 p.b.) a inženýrské stavitelství růst o 0,2 % (příspěvek 0,1 p.b.). U oprav a údržby stavební práce vzrostly o 10,2 % (příspěvek 1,2 p.b.). Práce v zahraničí se zvýšily o 33,3 % (příspěvek 0,5 p.b.). O 57,7 % poklesly ostatní práce (příspěvek -0,8 p.b.).

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, zůstal na úrovni srpna roku 2005. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 20 593 a meziročně se zvýšila o 7,9 % (reálná mzda vzrostla o 4,7 %). Průměrná hodinová mzda byla 131 a proti stejnému období 2005 vzrostla o 6,5 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 6,3 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu vzrostla o 4,9 %. Jednotkové mzdové náklady vzrostly o 1,5 %.

Stavební úřady v srpnu 2006 vydaly 13 594 stavebních povolení (v tom 6 901 pro nové stavby a 6 693 pro změny dokončených staveb). Počet vydaných stavebních povolení meziročně poklesl o 5,6 %.

Orientační hodnota staveb povolených v srpnu 2006 byla 36,4 mld. a ve srovnání se srpnem 2005 poklesla o 1,3 %. Novou výstavbou by měly vzniknout stavby v hodnotě 23,5 mld. (nárůst o 16,6 %, příspěvek 9,1 procentního bodu) a změnou dokončených staveb v hodnotě 12,9 mld. (pokles o 22,9 %, příspěvek –10,4 p.b.). Z pohledu jednotlivých druhů staveb nejvíce vzrostla orientační hodnota stavebních povolení u bytových budov (růst o 13,6 %, příspěvek 3,6 p.b.) a naopak výrazněji poklesla o 18,4 % u staveb ostatních (příspěvek –6,2 p.b.).
K růstu orientační hodnoty stavebních povolení u nové výstavby nejvíce přispěly stavby nebytových budov (růst o 22,4 %, příspěvek 4,3 p.b.), kdy stavební úřady ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku povolily výstavbu více nákladných a rozsáhlých staveb administrativních budov a průmyslových hal. U změny dokončených staveb byl pokles orientační hodnoty zaznamenám především v kategorii staveb ostatních (pokles o 33,3 %, příspěvek –8,1 p.b.), který byl do značné míry ovlivněn vysokou srovnávací základnou (v srpnu 2005 byly povoleny investičně nákladné stavby související s modernizací železničních tratí a silnic).


Stavební úřady povolily výstavbu 4 270 bytů, což bylo o 104 bytů více než v srpnu 2005. Z toho novou výstavbou vznikne 3 761 bytů (o 300 bytů více) a změnou dokončených staveb 509 bytů (o 196 bytů méně). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 9,1 mld. .

Dále povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 960,4 tis.m2 (nárůst proti srpnu 2005 o 9,2 %). U nových staveb byla podlahová plocha 919,0 tis.m2, u změny dokončených staveb 41,4 tis.m2. U nové výstavby bytových budov byla povolena výstavba bytů s průměrnou podlahovou plochou 127,7 m2 a orientační hodnotou 18,0 tis. za 1m2.
Metodická poznámka
Kontaktní osoba: Ing. Zikmund Vladimír, tel. 274054252, E-mail: vladimir.zikmund@czso.cz
Zdroj dat: Přímé zjišťování ČSÚ u podniků a stavebních úřadů
Termín ukončení sběru dat: 5.10.2006
Termín ukončení zpracování: 6.10.2006
Navazující publikace: http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-8#82
8201-06 Stavebnictví
8202-06 Přehled vydaných stavebních povolení
Data v tab. 1 za červen byla revidována, za červenec a srpen jsou předběžná a budou zpřesněna při publikování dat za měsíc říjen 2006.
Data v tab. 2 jsou definitivní.


csta101006.docgstat101006.xls
Přílohy:


Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Reality