Objem stavebních zakázek ve 3Q rostl o 3,4% na 81,1 mld.Kč

Rubrika: Reality
Vladimír Urbánek (Kurzy.cz), 22.11.2006
Růst hodnoty nově uzavřených zakázek pokračoval  
Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2006

Celková hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku ve 3. čtvrtletí 2006 dosáhla 81,1 mld. a meziročně byla vyšší o 3,4 %. Na konci 3. čtvrtletí 2006 měly sledované stavební podniky v tuzemsku smluvně uzavřeno 20,5 tisíc zakázek v celkové hodnotě 211,9 mld. .

* * *
Nově uzavřené stavební zakázky

Ve 3. čtvrtletí 2006 uzavřely sledované stavební podniky 24 835 nových stavebních zakázek v celkové hodnotě 81,1 mld. ,  což při meziročním srovnání představuje zvýšení o  3,4 %.

Podle směru výstavby hodnota nově uzavřených zakázek:
  • vzrostla u nebytových budov výrobních o 45,8 % (příspěvek 5,3 procentních bodů);
  • vzrostla u inženýrských staveb o 6,4 % (příspěvek 2,3 p.b.);
  • poklesla u vodohospodářských staveb o 29,9 % (příspěvek -1,0 p.b.);
  • poklesla u nebytových budov nevýrobních o 7,7 % (příspěvek -1,9 p.b.);
  • poklesla u bytových budov o 0,8 % (příspěvek -0,1 p.b.).
 
Zvýšení hodnoty nově uzavřených zakázek u nebytových budov výrobních o 45,8 % ovlivnilo  uzavření finančně nákladných zakázek na výstavbu výrobních závodů, hal a servisů, což navazuje na meziroční růst orientační hodnoty stavebních povolení u nebytových budov ve 3. čtvrtletí 2006 o 51,4 %.

Naopak nižší meziroční hodnota nově uzavřených zakázek u vodohospodářských staveb vyplývá ze skutečnosti, že většina operativních protipovodňových opatření již byla postavena a další rozsáhlejší akce jsou dosud v přípravě.    

Graf Vývoj nově uzavřených zakázek v letech 2003-2006
 

Průměrná  hodnota nově  uzavřené  stavební  zakázky v  tuzemsku  dosáhla   3,3 mil.       (u veřejné zakázky 4,7 mil. a u soukromé zakázky 2,4 mil. ) a proti 3. čtvrtletí 2005 byla o 20,1 % vyšší. Z celkové hodnoty nově uzavřených zakázek připadlo na veřejné zakázky 43,4 mld. (53,5 %) a na soukromé 37,7 mld.  (46,5 %). Podle počtu zakázek naopak převažovaly zakázky soukromé, které tvořily 62,9 % z celkového počtu 24 835 nově uzavřených zakázek.
    
Zrušené zakázky

Ve 3. čtvrtletí 2006 bylo zrušeno 219 stavebních zakázek v celkové hodnotě  3,0 mld. .
 
Hodnota stavební zakázky

Existuje přímá závislost mezi velikostí hodnoty stavební zakázky a velikostí stavebního podniku. Velké stavební zakázky realizují především stavební podniky, které zajišťují příslušnou výstavbu  v celém rozsahu na určené technologické úrovni.
 
Počet
zaměstnanců
podniku
Stav zakázek ke konci  3. čtvrtletí 2006 v tuzemsku
celkem
podíl zakázek veřejného sektoru
v %
hodnota                    v mil.
počet
průměrná hodnota zakázky v mil.
hodnota
počet
1000 a více
100 391
1 996
50,3
73,3
63,2
500 - 999
33 087
1 072
30,9
84,2
62,1
400 - 499
6 049
214
28,3
31,5
71,5
300 - 399
9 703
487
19,9
48,4
66,5
200 - 299
19 623
2 004
9,8
72,4
41,2
100 - 199
14 928
3 425
4,4
45,7
31,5
75 -  99
7 503
1 623
4,6
45,4
40,2
50 -  74
7 928
2 700
2,9
47,1
38,9
25 -  49
9 353
4 715
2,0
45,6
36,8
20 -  24
3 307
2 214
1,5
34,8
27,8
Celkem
211 872
20 450
10,4
66,9
40,9

 
Časové rozložení realizace stavebních zakázek v tuzemsku
           
Z celkového počtu 20,5 tisíc uzavřených zakázek bude do 6 měsíců realizováno 78,4 % všech zakázek uzavřených  ke konci 3. čtvrtletí 2006. Do jednoho roku bude uskutečněno 94,6 %, což je téměř stejné jako ve 3. čtvrtletí 2005. Tento ukazatel se dlouhodobě pohybuje nad 90 %.

Z celkové hodnoty 211,9 mld.  bude do 6 měsíců realizováno 48,0 % z celkové hodnoty uzavřených zakázek. Do jednoho roku bude provedeno 75,3 %, což oproti 3. čtvrtletí 2005 představuje nárůst o 3,0 procentního bodu.
Hodnota uzavřených stavebních zakázek k 30. 9. 2006 ve výši 211,9 mld. představuje zásobu práce pro stavební podniky na devět a půl měsíců. 


Realizace
2005
2006
1. Q
2. Q
3. Q
4. Q
1. Q
2. Q
3. Q
Počet zakázek ke konci čtvrtletí v %
  do 12 měsíců
94,6
94,9
94,4
93,9
94,7
93,8
94,6
  - z toho do 6 měsíců
81,4
82,4
82,0
80,0
77,7
81,1
78,4
  více než 12 měsíců
5,4
5,1
5,6
6,1
5,3
6,2
5,4
Hodnota zakázek ke konci čtvrtletí v %
  do 12 měsíců
69,7
73,8
72,3
76,4
75,1
76,3
75,3
  - z toho do 6 měsíců
42,9
47,2
42,9
44,2
47,7
51,7
48,0
  více než 12 měsíců
30,3
26,2
27,7
23,6
24,9
23,7
24,7
Názory na článek  Objem stavebních zakázek ve 3Q rostl o 3,4% na 81,1 mld.Kč
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Reality