MF - stavební spoření v ČR v 1Q - 183 000 nových smluv

Vladimír Urbánek (Kurzy.cz), 23.05.2007

Za 1. čtvrtletí 2007 bylo podle údajů stavebních spořitelen uzavřeno celkem 138 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 30 mld. , přičemž průměrná cílová částka u fyzických osob byla ve výši 210 tis. .
Ve srovnání s rokem 2006 lze konstatovat, že množství nově uzavřených smluv nadále roste. V 1. čtvrtletí 2007  bylo uzavřeno o 24 tis. nových smluv více oproti počtu těchto smluv za 1. čtvrtletí roku 2006, kdy bylo uzavřeno celkem 114 tis. nových smluv.

 

Počet smluv, u kterých byla navýšena cílová částka, oproti 1. čtvrtletí 2006 poklesl
a to o 15 tis. smluv. Za 1. čtvrtletí 2007 byla cílová částka navýšena u celkem 79 tis. smluv, přičemž navýšení cílové částky u těchto smluv představovalo částku 16 mld. . Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2006, kdy byla cílová částka navýšena u celkem 94 tis. smluv a toto navýšení dosáhlo částky 17 mld. , došlo k mírnému poklesu navýšení cílové částky.

Celkový stav smluv o stavebním spoření k  31. 3. 2007 činil 5,2 mil. a v porovnání s údaji za 1. čtvrtletí 2006 (5,5 mil.) počet platných smluv poklesl o 247 tis. smluv. Tempo poklesu počtu smluv se tak zmírnilo oproti poklesu počtu smluv za 1. čtvrtletí 2006, kdy  oproti 1. čtvrtletí 2005 (5,8 mil.) poklesl počet platných smluv o 325 tis. smluv.  

Současně s poklesem celkového počtu smluv se mění i struktura jejich počtu.
V 1. čtvrtletí 2007 pokračoval růst podílu tzv. nových smluv, tj. smluv uzavřených
po 1.1.2004, na celkovém počtu smluv na 23,6 %, což oproti 1. čtvrtletí 2006, kdy jejich podíl činil pouze 13,6 %, představuje meziroční nárůst o 10 procentních bodů.   

 

Postupná změna struktury počtu smluv o stavebním spoření má vliv na výši vyplácené státní podpory. Státní podpora byla za 1. čtvrtletí 2007 přiznána v celkovém objemu 14,2 mld. , což je o 1,6 mld. méně než v roce 2006. Předpokládá se, že vyplacená státní podpora za rok 2007 nepřesáhne 15 mld.
a oproti roku 2006 (vyplaceno 15,8 mld. ) by vyplacená státní podpora poklesla
o 0,8 mld. . 

 

Vzhledem ke zpětnému charakteru výplaty státní podpory (státní podpora se vyplácí po uplynutí kalendářního roku) je zde předpoklad, že s poklesem celkového počtu smluv v roce 2007 a snížením počtu tzv. starých smluv, tj. smluv s maximem státní podpory 4 500 , dojde i v roce 2008 k dalšímu snížení vyplacené státní podpory (odhadem oproti roku 2007 snížení až o 1,0  mld.      na  14 mld. ).

 

V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2006. Důvodem je skutečnost, že její výplata není v tuto chvíli ještě ukončena. Obdobně není tento údaj uveden ani u stavu k 31. 3. 2007, kde není právní důvod k zahájení výplaty státní podpory.

 

V úvěrové oblasti byl k 31. 3. 2007 celkový stav počtu úvěrů 908 tis. Oproti
1. čtvrtletí 2006, kdy byl celkový stav počtu úvěrů 865 tis., vzrostl počet úvěrů      v absolutním vyjádření o 43 tis. V relativním vyjádření došlo k  31. 3. 2007
ve srovnání s celkovým počtem úvěrů za 1. čtvrtletí roku 2006 k nárůstu celkového počtu úvěrů o  4,7 %. Celkový stav objemu úvěrů k 31. 3. 2007 dosáhl hodnoty 
142  mld. , což je oproti 1. čtvrtletí roku 2006 (112 mld. ) nárůst o 30  mld. ,
tj. o 21,1 %. To se příznivě projevilo i v nárůstu poměru objemu úvěrů a naspořené částky, který k 31. 3. 2007 dosáhl hodnoty 39,5 % a oproti 1. čtvrtletí roku 2006,
kdy tento poměr dosáhl hodnoty 34,1 %, se tak zvýšil  o 5,4 procentního bodu.  „Negativa spatřuji v tom, že prostředky vkládané státem nejsou vždy využívány
na státem předjímaný účel, tzn. zajištění bydlení. Chceme, aby byl státní příspěvek využíván na zajištění bydlení a ne na prostou spotřebu,“ sdělil náměstek ministra Milan Šimáček.

 

Zdroj: TZ MFČR

Názory na článek  MF - stavební spoření v ČR v 1Q - 183 000 nových smluv
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Zpráva dne z Bydlet.cz