Termovize potvrdila kvalitu zdiva z POROTHERMU CB

Termovize potvrdila kvalitu zdiva z POROTHERMU CB

 

Výstavba z broušených cihel POROTHERM CB je velmi oblíbená. Šíře sortimentu umožňuje realizaci kompletní hrubé stavby. Zdění probíhá rychle, velmi přesně a s  malou spotřebou malty. Výjimečnou výhodu nabízí také využití koncových celých a polovičních koncových cihel na řešení jinak technicky náročného zdění ploch kolem oken a dveří. Díky jejich unikátnímu systému zabudování a principu technologii zdění „na tenkou spáru“ se minimalizuje riziko vzniku nepříjemných tepelných mostů. V praxi to potvrdil i pokus s termovizí.

 

Lineární tepelné mosty se nejčastěji objevují v okolí oken či dveří. Zabudováním rámů se snižuje tloušťka zdiva a teplo tudy může nejsnáze unikat. Při mrazech se zdivo ochlazuje, vlhkost se začne srážet uvnitř a při dlouhodobém působení zde hrozí vznik nepříjemných plísní. Správně využití doplňkových formátů cihel POROTHERM CB a použití technologie  zdění na tenkou spáru tomu však dokáže účinně zabránit.

 

Měření na stavbě z POROTHERMU 40 CB

Cílem pokusu s termovizí bylo prokázat kvalitu zdiva POROTHERM CB v praxi. Měření probíhalo v roce 2007 v Podkrušnohoří, na stavbě domu se zdivem z  POROTHERMU 40 CB. Odborné termovizní snímky pořídila společnost DEKTRADE.

Výsledky pokusu přitom potvrdily, že při zdění na tenkou spáru (tloušťka ložné spáry jen 1 mm) se zdivo tepelně jeví jako stejnorodý materiál a ložné spáry zde nemají takřka žádný tepelný vliv. Na záběrech je také jasně patrné, že dodržení technologie zdění a správné používání doplňkových cihel v rozích a zdivu kolem oken a dveří naprosto dostačuje pro tepelné řešení zdiva v místech styku zdiva s těmito rámy. Kromě toho pokus prokázal, že předokenní roletový překlad POROTHERM RONO, jež je zabudován do konstrukce domu,  má spolu s předokenní roletou patrný vliv na tepelné vlastnosti zdiva. Pozitivní přínos pro tepelné vlastnosti zdiva má také správné napojení dalších konstrukcí, zejména pak překladů, stropu a soklové části zdiva.

 

Detaily pro dlouhé příjemné bydlení

Pokus, při němž byly pořízeny jak snímky stěn, tak i detailů stavby, naprosto jasně prokázal, že dodržení předepsané technologie a provedení systémových řešení podle doporučení výrobce skutečně zabraňuje vzniku tepelných mostů. Zároveň se tak minimalizují tepelné ztráty na rozhraní a styku různých konstrukcí. Správné řešení důležitých detailů navíc umožňuje příjemné bydlení v masivním zděném domě a přispívá k dlouhé  a bezporuchové životnosti stavby.

 

Více informací naleznete na www.porotherm.cz.

 Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba