Práce jako na komíně…

Dům a zahrada, 22.8.2008

Práce jako na komíně…

 

Málokterý z konstrukčních prvků rodinného domu v běhu času odolával změnám formálního vzhledu tak tvrdošíjně jako komín. Ve své tradiční podobě je na dnešních obytných budovách v podstatě stejný jako na staveních, která pamatují středověk.

 

Totéž však neplatí, pokud jde o funkci tohoto elementu. Zásluhou ucelených systémových řešení je v dnešní době odvod spalin z rodinného domu naprosto dokonalý.

 

Samozřejmosti a vítané přednosti

Každý ví, o co jde, ale definovat komín a jeho funkci zas tak úplně jednoduché není. V podstatě jde o svého druhu šachtu vedoucí budovou a ústící nad střechu, určenou výhradně k odvodu kouřových plynů z ohniště do atmosféry. Na komín musejí být napojena všechna ohniště v budově bez ohledu na druh spalovaných látek. Nejmenší účinná výška komínu činí čtyři metry, v případě komínu společného pro více hořáků je tento minimální rozměr o metr větší. Každý komín musí mít čisticí otvor alespoň o šířce 10 cm a výšce 18 cm, který leží minimálně 20 cm pod nejnižší komínovou přípojkou. Komíny, které nemohou být čištěny shora, musejí mít na půdě nebo nad střechou další čisticí otvor. Volně přístupné vnější plochy komínů v půdním prostoru musejí být z bezpečnostních důvodů až ke střešní krytině omítnuty.

Dobrý komín nejen podporuje účinnost a výkon topidla, ale rovněž optimalizuje spotřebu paliva. Splněné požadavky požární odolnosti a stavební spolehlivosti jsou naprostou samozřejmostí už tradičně, zatímco v současnosti vystupuje do popředí pozornosti stále častěji také nezbytná ohleduplnost k životnímu prostředí.

Uvedené praktické a už tradičně respektované pokyny však zejména v posledních letech dostávají další a další doplňky, vyvolávané zejména požadavky na racionální využívání energií. Vzniká tak série evropských norem, které se problematikou komínů a kouřovodů zabývají z různých hledisek. Je nad poslání tohoto článku zastavit se u nich podrobně, odborníci je však znají a pochopitelně se jimi řídí. Pouze správně navržená a dobře provedená soustava spotřebič – kouřovod – komín zaručí spolehlivý a hygienický odvod spalin nad střechu budovy za všech provozních podmínek. Opak vede k nehospodárnostem v provozu spotřebiče, k postupnému poškozování konstrukce komína a někdy i k ohrožení požárem!      

 

Jistota a nezávislost

I v době, kdy je řada rodinných domů vytápěna elektrickou energií nebo za pomoci plynových kotlů, sotva najdeme rodinný dům, jehož střeše by nevévodil komín v tradiční podobě. Krby a krbová kamna dnes nejen dotvářejí atmosféru interiéru, ale dávno už jsou také významným doplňkovým zdrojem tepla uvnitř budovy. A co je zvlášť důležité – činí obyvatele domu nezávislými v případě krizových situací způsobených přerušením dodávek elektrického proudu či plynu. Komín prostě zajistí teplo za každé situace.         

Tradiční zděný komín může mít buď samonosnou konstrukci, nebo může být pevnou součástí nosných stěn rodinného domu. Vždycky však musí stát na důkladném betonovém základu, jehož velikost v délce i šířce přesahuje rozměr průřezu komínového tělesa nejméně o 15 cm z každé strany. Je to pochopitelně věc zkušeného projektanta, který bere v úvahu nejen nosnost podloží, ale i hmotnost komína.

Na takto tradičně založený komín se kdysi zdilo samotné těleso z plných cihel, kdy polovina délky cihly (cca 14 cm) určovala minimální rozměr kouřovodu (14x14 cm). V závislosti na potřebách kladených na zcela konkrétní komín míval kouřovod případně větší průřez 14x20 cm (1/2 x 2/3 cihly), 20x28 cm a podobně. Cihly tvořící konstrukci komína musely při tom všem samozřejmě vázat a také požadavky na přesnost provedení a kvalitu hladkosti stěn kouřovodu byly velmi přísné. Takže se zhusta jako pomůcka na cestě k plnému úspěchu výstavby komína používaly dřevěné či kovové šablony a přesto výsledek ne vždy snesl nejvyšší nároky. Ovšem teprve dlouho poté, co zřejmě vlivem všech vzpomínaných záludností vzniklo rčení “práce jako na komíně“, se přišlo na to, že cihla je sice úctyhodný a velmi univerzální konstrukční prvek, ale dobrému komínu, že nejvíce přispěje něco speciálního. Tak se zrodily ucelené systémy řešení stavby komína.      

 

Bezproblémová cesta

Tyto prvky jsou dodávány jako stavebnice celého komína a jejich společným znakem je samozřejmě spolehlivý odvod spalin jakýchkoli paliv – tuhých, kapalných i plynných. Většinou se užívá trojplášťový komín se systémem vnitřního obvodového větrání, který je tvořen keramickou vložkou, tepelnou izolací a komínovou tvárnicí. Komínové systémy renomovaných výrobců bývá možné použít pro libovolné druhy staveb. Jsou vyrobeny z osvědčených materiálů s extrémně vysokou životností. Při případném přechodu na různé možnosti vytápění není třeba takový komín přestavovat ani takzvaně vložkovat. Tyto komíny mají dokonalé tepelně izolační vlastnosti, spolehlivé odvětrání a vysoká kvalita keramických vložek zaručuje odolnost proti vlhkosti i extrémním tepelným účinkům. Nadstřešní část takových komínů – důležitý estetický prvek a vlastně jakási “koruna“ celého stavení – bývá nabízena ve více podobách, protože konečné pohledové řešení komína by mělo ladit nejen se střešní krytinou, ale i s fasádou celého domu. 

Systémové komíny však především zaručují jednodušší proces plánování, výrazně jednodušší stavbu komína a protože mají jednoznačně definované parametry, z nichž vyplývá jaké druhy a typy spotřebičů je možné připojit, je nezbytná konečná revize a následné uvedení celého systému do provozu pouhou rutinní záležitostí. Jsou pochopitelně certifikovanými výrobky, mají vyřešené konstrukční detaily a jejich montáž je překvapivě rychlá. To všechno je pro stavebníky velmi příjemné.

 

Ještě něco málo kovu

Pokud padla výše zmínka o tom, že moderní výkonný komín při své funkční dokonalosti v podstatě na první pohled vyhlíží stejně jako kdysi, platí to s jedinou výjimkou. Zejména architektonické požadavky podporují čím dál častější uplatňování vícevrstvých nerezových komínů s tenkostěnnou keramickou vložkou. Ale není to jen záležitost moderní architektury… Tyto komíny mají nízkou hmotnost, která umožňuje konstrukci i bez základu a zároveň zaručuje možnost výstavby i bez mechanizace. Navíc se systém s úspěchem používá nejen v exteriéru budovy, ale citlivým situováním ozdobí také interiér. Fungují naprosto spolehlivě a mají dlouhou životnost při zachování atraktivního vzhledu, takže komín z nerezu na zdejších staveništích skutečně masové používání zřejmě teprve čeká.   

 

 

Více se dočtete v časopise Dům a zahrada č. 9/2008Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba