Stylové entrée

Dům a zahrada, 17.12.2008

Plot – ano nebo ne? Současný trend a velká část odborné veřejnosti se přiklání k eliminaci oplocení, pro většinu stavebníků ovšem představuje jasně oddělená hranice pozemku vyšší pocit soukromí a především bezpečí. Kdo trvá na obehnání svého domu zdí nebo třeba jen symbolickým lehkých plotem, musí vyřešit vjezd na pozemek a vybrat vhodnou vjezdovou bránu.

 

Na výběr má potenciální zájemce několik typů lišících se způsobem otevírání. První možnost představují jednokřídlové otvíravé brány. Křídlo je zavěšeno pomocí seřizovatelných pantů na nosných sloupech oplocení. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá a tedy levná stavební příprava a jednoduchá montáž automatického pohonu, případně efektivní otevírání. Negativ ovšem jednokřídlové brány přinášejí více – především výrazné omezení využitelného prostoru za branou, rozměrová a hmotnostní omezení křídla a menší mechanickou odolnost. Navíc nesmí být prostor za bránou do svahu. Určitou eliminaci těchto problémů zaručují brány dvoukřídlé (křídlo “vykresluje“ menší poloměr a zabírá tak méně využitelného prostoru).

 

Efektivní řešení

Mnohem efektivnější jsou nepochybně brány posuvné, které se otevírají do strany podél oplocení a umožňují parkovat hned za hranicí pozemku. Rozlišujeme dva typy těchto bran – kolejnicové a samonosné. Kolejnicové brány se pohybují pomocí pojezdových koleček v kolejnici (ocelový “I“ profil s hranou z “L“ úhelníku) zabetonované do vozovky. Jejich výhodou jsou nižší pořizovací náklady oproti samonosným branám. Počítat ale musíme se zásahem do vozovky (zabetonování kolejnice), z čehož plynou vyšší pořizovací náklady na stavební připravenost. Navíc má hrana koleje tendenci korodovat a v zimě může zamrzat, takže je nutné ji pravidelně udržovat.

Uživatelsky nejpřívětivější variantu tak představují samonosné posuvné brány – ty jsou sice oproti kolejnicovým dražším a vyžadují větší prostor pro zasunutí brány. Tím ovšem výčet jejich negativ končí. Levnější je stavební příprava, není nutné zasahovat do vozovky a čas šetří prakticky bezúdržbový provoz. Samonosná brána je nesena několik centimetrů nad vozovkou na speciálním nosném C profilu ukotveném pomocí speciálních vozíčků k vozovce.

 

Pro větší pohodlí

Všechny brány se otevírají standardně ručně, větší pohodlí ale majiteli poskytuje automatický pohon. Ten lze aktivovat dálkovým ovladačem, klíčovým spínačem, kódem přes klávesnici, eventuelně identifikační kartou. Brány je možné ovládat i přes domácí telefon. Po otevření může automatický pohon počkat na pokyn k zavření, případě je možné naprogramovat jej tak, aby po určité době vrata sám zavřel. Přikoupit lze čidlo, které zaznamená průjezd vozidla a dá pokyn k uzavření vrat. V případě výpadku elektrického proudu je možné brány zavřít ručně. U elektrického pohonu se na sloupek oplocení z bezpečnostních důvodů osazuje výstražná lampa (maják).

Brány se většinou vyrábějí z tenkostěnných profilů od velikosti cca 40x40 mm s antikorozním nátěrem. Další možností ošetření profilů je pomocí žárového zinkování, eventuelně metalizací zinkem, mědí nebo mosazí.

 

Dům pro auto

Podobně jako oplocení polarizuje názory na svoji (ne)přítomnost garáž – pro někoho představuje zbytečné náklady, někdo na ni naopak nedá dopustit. Rozhodování, zda do garáže investovat či nikoliv, nám může překvapivě “usnadnit“ stavební úřad, který garáž u novostavby nezřídka požaduje. Pak vyvstává otázka, jaká garážová vrata pořídit. Nejjednodušší a nejlevnější variantu představují vrata výklopná, určená pro nevytápěné garáže. Šířka se pohybuje od asi dvou do pěti metrů, jako materiál slouží nejčastěji pozinkovaný plech. Vrata se pohybují pomocí pojezdového vedení a pružin, bezpečné užívání zajišťuje dobrždění při zavírání.

Nejrozšířenějším typem garážových vrat jsou vrata sekční. Ta se vysouvají po jednotlivých lamelách, které zajíždějí pod střechu. Výhodou tohoto typu je jednak úspora prostoru, jednak lepší tepelně technické parametry v případě dvoustěnných vrat. Sekční vrata jsou nejčastěji ocelová, montují se pomocí bezfreonové montážní pěny. Investory lákají mimo jiné na širokou škálu barev a struktur a doplňkové vstupní dveře ve stejném designu. V případě, že na ně nezbývá místo, je možné zakoupit sekční garážová vrata s integrovanými vedlejšími dveřmi bez prahu.

průmyslových objektů se do rodinných domů “nastěhovala“ vrata rolovací. Ta nejsou v případě rodinných domů tak často používaná, nicméně oslovit mohou hlavně díky značné úspoře místa. Navíjejí se totiž kompaktně za překladem. Standardně se rolovací vrata ovládají elektricky, v případě výpadku proudu je lze ovládat ručně. Poranění při zavírání zabraňuje u nejluxusnějších typů předsazená světelná závora, jejíchž paprsek zaznamená případnou přítomnost osoby a pohon okamžitě zastaví.

Kromě rolovacích vrat se většina garážových vrat standardně ovládá ručně, normou už se ale pomalu stává elektrické ovládání pomocí motorů na napětí 24 V s rychlostí zavírání asi 12 cm za vteřinu. Po uzavření se vrata pro vyšší ochranu našeho majetku automaticky zamykají. Ceny nejlevnější garážových vrat se pohybují asi od deseti tisíc korun, na obdobnou sumu přijde elektrický pohon.

 

Více se dočtete v časopise Dům a zahrada č. 1/2009.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba