Ve složité situaci na trhu zůstaly tržby společnosti ABB stabilní, snižování nákladů podporuje ziskové marže

  • Tržby ve výši 7,9 miliardy USD z pokračující úspěšné realizace přijatých zakázek
  • Provozní zisk (zisk před úroky a zdaněním, EBIT) dosáhl 1 miliardy USD po započtení nákladů na restrukturalizaci ve výši přibližně 120 milionů USD; provozní zisková marže činila 13,2 %.
  • Zakázky při vyjádření v místních měnách poklesly o 27 % oproti rekordnímu druhému čtvrtletí roku 2008, velké zakázky poklesly o 25 %.
  • Hotovost z provozních činností přesáhla 1 miliardu USD, čistý zisk činil 675 milionů USD.

Curych, Švýcarsko, 23. července 2009 – Společnost ABB ve druhém čtvrtletí roku 2009 vykázala tržby ve výši 7,9 miliardy USD (pokles o 2 % v místních měnách) a provozní zisk (zisk před úroky a zdaněním, EBIT) ve výši 1 miliardy USD, a to navzdory vyšším nákladům na restrukturalizaci v souvislosti s přizpůsobováním se náročnému hospodářskému prostředí.

Zakázky poklesly o 7,3 miliardy USD ve srovnání s rekordním druhým čtvrtletím roku 2008, a to především v důsledku výrazného poklesu poptávky na průmyslových trzích. Provozní zisková marže (marže EBIT) poklesla ze 16,1 % v loňském druhém čtvrtletí na 13,2 %. Příčinou poklesu byly především nízké objemy v činnostech s krátkým cyklem a náklady na restrukturalizaci ve výši přibližně 120 milionů USD.

Čistý zisk dosáhl 675 milionů USD, a to hlavně v souvislosti s poklesem provozního zisku. Hotovost z provozních činností dosáhla 1,1 miliardy USD. Na tomto výsledku se projevilo jak načasování plateb za velké projekty, tak zaměření na zvyšování čistého provozního kapitálu. Čistá hotovost na konci června činila 5,7 miliardy USD, ve srovnání s 4,8 miliardy USD na konci předchozího čtvrtletí.

„Díky včasné realizaci našeho vydatného zakázkového krytí se nám podařilo udržet tržby v místních měnách poblíž vysoké úrovně loňského roku, a to navzdory bezprecedentnímu poklesu světové ekonomiky,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel ABB. „Dále jsme udrželi ziskovost bezpečně v našem cílovém pásmu. V prvních dvou čtvrtletích jsme totiž dosáhli úspor ve výši 500 milionů USD v rámci programu na snižování nákladů v celkové výši 2 miliardy USD.“

„Hospodářská situace zůstává nadále složitá, ačkoli příležitosti k růstu existují, a to v souvislosti s potřebou vyšší informatizace a automatizace energetické sítě a s potřebou výroby a integrace obnovitelných energií,“ řekl Joe Hogan. „Nadále se snažíme pohotově přizpůsobovat náklady, zároveň však je naším cílem využít těchto růstových příležitostí pro rozšíření naší vedoucí pozice na trhu.“  


Finanční ukazatele za 2. čtvrtletí roku 2009

 

 

Druhé čtvrtletí 2009

Druhé čtvrtletí 2008

Změna

v milionech USD, pokud není uvedeno jinak

 

 

USD

Místní měny

Zakázky

7309

11 271

-35 %

-27 %

     Zakázkové krytí (konec června)

25 913

29 127

-11 %

-1 %

Tržby

7915

9025

-12 %

-2 %

Provozní zisk (EBIT)

1047

1449

-28 %

 

     Vyjádřeno v % z tržeb

13,2 %

16,1 %

 

 

Čistý zisk

675

975

-31 %

 

Základní zisk na akcii (USD)

0,30

0,43

 

 

Cash flow z provozních činností

1067

978

 

 

 

ABB s.r.o.:

Lucie Jandová

Ředitelka pro PR a marketingovou komunikaci

 Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy