V Pražském veletržním areálu se bude bourat a modernizovat

Od 1. července 2010 se stane výhradním provozovatelem Pražského veletržního areálu společnost ABF, a.s., která je již nyní jediným nájemcem pozemků pod výstavištěm a vlastníkem většiny výstavních hal a budov. V tuto chvíli je zřejmé, že v letňanském areálu dojde k významné modernizaci a stávající, nevyhovující veletržní infrastruktura bude odstraněna a nahrazena novou. To se týká jak některých dočasných výstavních hal, tak například i vstupního objektu, který hodlá ABF přestavět na multifunkční budovu zahrnující kromě samotného vstupu do Pražského veletržního areálu i velmi moderní kongresové centrum.

 

S investicí desítek až stovek milionů korun počítá společnost ABF, a.s., která plánuje modernizaci stávajícího Pražského veletržního areálu v Letňanech. Z krátkodobého hlediska půjde především o odstranění a nahrazení dočasných hal a nevyhovující infrastruktury. Ze současného stanoviska společnosti Terinvest vyplývá, že budou vyslyšeny výzvy společnosti ABF a Terinvest začne respektovat platná smluvní ujednání, podle kterých mají být dočasné haly 3, 4 a 5 demontovány do konce listopadu 2010. Základem pro postupnou modernizaci celého areálu budou zbývající výstavní haly v nezpochybnitelném vlastnictví ABF, které byly zkolaudovány stavebním úřadem na neomezenou dobu a skutečnost, že současná stavební uzávěra se týká pouze části letňanského areálu. Tím vzniká prostor pro plánovanou modernizaci a přestavbu výstaviště.

 

„Za společnost ABF mohu jen znovu připomenout a ujistit naše obchodní partnery, že úspěšně pokračujeme v přípravách podzimních veletrhů. Vystavovatelům a všem partnerům garantujeme realizaci těchto i následujících veletržních akcí,“ říká Radomír Dočekal, generální ředitel společnosti ABF, a.s. Společnost ABF disponuje právními a technickými prostředky a dostatečnou výstavní kapacitou pro zajištění hladkého průběhu i těch nejprestižnějších a největších podzimních veletrhů, jakými je například tradiční veletrh FOR ARCH nebo veletrh Model Hobby (pořadatel Dart spol. s.r.o.).

 

Stanovisko ABF k ohlášené demontáži hal společností Terinvest

Ohlášenou demontáž hal Pražského veletržního areálu považujeme pouze za demonstrativní akci vedoucí k zviditelnění aktivit společnosti Terinvest. Zahájení demontáže není podloženo platným povolením /demoličním výměrem/ dle stavebního zákona. Společnost ABF, jako nevyhnutelný účastník případného řízení o odstranění stavby výstavních hal Pražského veletržního areálu, nemá žádnou informaci ani o zahájení takového řízení.

 

Na webu www.abf.cz najdete také video s vyjádřením představitelů společnosti ABF, a.s. k plánovanému rozvoji Pražského veletržního areálu Letňany.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy