KSČM chce změnit pravidla pro stanovení nájemného

TNBiz, 1.12.2010
Mediafax

PRAHA (MEDIAFAX) - Komunističtí zákonodárci předkládají na středeční zasedání vlády návrh zákona, který upravuje pravidla pro stanovení nájemného. Norma zakotvuje možnost, aby pronajímatelé mohli zvyšovat nájemné poté, co se po stavebních úpravách trvale sníží spotřeba tepla v bytě.

KSČM upozorňuje, že zákon problematiku nájemního bydlení dostatečně neřeší. Nájemní bydlení se přitom týká 1,5 milionu lidí.

"Je proto vhodné upravit tuto oblast zákonem, který vychází důsledně ze zásady dohody při uzavírání nájemní smlouvy a bude řešit nájemné a platby za služby spojené s bydlením obecně, ve všech typech nájemního bydlení. Přitom bude odstraněna nejistota nájemců a pronajímatelů v domech, kde skončí platnost zákona o jednostranném zvyšování nájemného," poukazuje KSČM.

Podle komunistů je třeba předcházet soudním sporům, ale zároveň také stanovit pro soudy návod, jak na takovéto spory nahlížet a následně je řešit.

Návrh rovněž řeší problematiku zvyšování nájemného po stavebních úpravách, které sníží cenu za energie v bytě. "Je žádoucí, aby pronajímatel mohl oprávněně požadovat zvýšení nájemného i poté, co se po provedení stavebních úprav trvale sníží spotřeba tepla v bytě," uvádějí předkladatelé.

Komunisté dále apelují na to, aby se nájemné v Praze, Brně a dalších velkých městech, které je již v současnosti pro pronajímatele ziskové, nezvyšovalo na hodnoty, které by byly nedostupné pro domácnosti s průměrnými příjmy. "Přitom je třeba respektovat, že vlastníci domů v těchto městech stále ještě odstraňují leckdy skutečně zanedbanou údržbu," dodává KSČM

Poslanci zároveň požadují, aby byla odstraněna vada zákona, podle níž nájemné v některých malých městech není možné zvýšit na úroveň nákladového nájemného v bytových družstvech. Podle komunistů hrozí, že by se obce svých bytů raději zbavily, pokud by k úpravě nedošlo, protože při příliš nízkých cenách za bydlení v obecních bytech se na toto bydlení musí doplácet z obecních rozpočtů.

"Návrh proto předpokládá, že od roku 2011 bude možné nájemné jednostranně zvyšovat, ročně nejvýše o 10 %, a to až na hodnotu tzv. oprávněného nájemného, které je o 20 % vyšší než místně obvyklé náklady bytových družstevníků či v bytech ve vlastnictví, nejvýše však na 50 korun z metru čtverečního měsíčně," vysvětlují předkladatelé.

Pavlína Heřmánková, hermankova@mediafax.czSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Reality