Zakládáme nový trávník

Pokud se chystáte na vaší zahradě zatravnit nové plochy, máte nejvyšší čas začít s přípravou podkladu, půdy a výběrem osiva. Trávník lze vysévat v závislosti na počasí na jaře od konce března do května nebo na podzim v září a říjnu. Chcete-li si krásný zelený koberec uchovat na zahradě co nejdéle, práce před založením rozhodně nepodceňujte a pečlivě je naplánujte. Nakypřit zvolenou plochu a poházet po ní travní osivo zdaleka nestačí. Chcete-li se přiblížit pověstnému „anglickému trávníku“, bude třeba důkladně připravit půdu, vybrat kvalitní osivo a pracovat s vhodným nářadím. Pro potřebné materiály, nářadí i odbornou radu se můžete vydat do hobbymarketů OBI.

Vyrovnání nerovností

Před vysetím trávníku je třeba zajistit, aby byl jeho podklad rovný. Případné nerovnosti, vyvýšeniny či prohlubně by znesnadnily budoucí údržbu mechanizací. Také zalévání a vsakování vody do travního porostu by bylo komplikovanější, některá místa by byla přemokřená, jiným by se vláhy nedostávalo. Menší povrchy můžeme dorovnat dlouhou vyrovnávací latí, práci na rozlehlých plochách usnadní půdní kultivátory.

Příprava půdy pro setbu

Abyste si zbytečně nepřidělávali práci, je vhodné mít před založením trávníku na vaší zahradě ukončené všechny stavební práce a terénní úpravy. Pozdější budování podzemních rozvodů, nových cestiček nebo dlážděných ploch novému trávníku rozhodně neprospěje. Pokud bude nutné zavlažování, je třeba včas zavést zavlažovací trubky. Celou plochu, na které plánujete zakládat nový trávník, jednou až dvakrát pečlivě zryjte. Vrstva základní zeminy by měla být minimálně 15 centimetrů vysoká. Aby nový trávník rostl a dařilo se mu, bude třeba půdu vyčistit od kamenů, zbytků kořenů, plevele a dalších nečistot, které do podkladu kvalitního trávníku nepatří.

Jak na různé druhy půd

Trávníkům obecně vyhovují spíše lehčí půdy. Proto je vhodné těžší hlinité půdy provzdušnit pomocí říčního nebo křemičitého písku. Do příliš lehkých písčitých půd se doporučuje zapracovat na jeden metr čtvereční 8 až 10 litrů kompostu. Všechny druhy půd by měly být v každém případě upraveny přidáním 10 litrů travní zeminy na metr čtvereční. Tato opatření je třeba učinit ještě před založením trávníku, jinak musíme počítat s tím, že trávník bude vyžadovat větší péči. Pokud vám to čas dovolí, měla by půda po nakypření dva týdny odpočívat. Po této práci je nutno plochu urovnat a uhladit. U rozsáhlejších ploch pomůže travní válec, na menší plochy si vystačíte s pěchovacími prkny, po kterých se projdete. Po urovnání přezkoumejte obsah vápna. Je-li hodnota pH nižší než 5,5, měli byste půdu zkvalitnit přidáním vápenného zahradního či trávníkového hnojiva. Vůbec nejvhodnější na úpravu pH půdy je jemně mletý dolomitický vápenec. Společně s dolomitickým vápencem zapravíme do půdy rovněž hnojivo. Zmíněné minerální látky rozprostřeme na povrch půdy a poté je zaryjeme nebo zaoráme, abychom je co nejrovnoměrněji rozptýlili do celého půdního profilu. Poté je třeba půdu zalít. Týden před výsevem byste měli do půdy zapracovat hnojivo pro zakládání trávníků.

Typy trávníků

Před vyséváním trávníku je důležité zjistit, jaký typ půdy vlastně máte – poté stačí přijít do hobbymarketu, kde vám na základě této informace poradí, jaký trávník je vhodný. Pokud typ půdy neznáte, riskujete, že vámi vybraná trávníková směs neporoste tak, jak jste si představovali. Výběru osiva by také měla předcházet úvaha, jaký trávník chceme, jestli bude užitkový, volně rostoucí nebo reprezentativní. Neméně důležitý je účel, kterému bude trávník sloužit – pro sportovní účely, pro okrasu, pro kvalitní zelené krmivo apod. Na začátku si musíte také uvědomit, kolik času budete věnovat jeho sečení, hnojení, zavlažování a provzdušňování, protože každý druh trávníku vyžaduje jiný přístup. Je třeba také rozmyslet, jak budete trávník v budoucnu využívat. Nejžádanějšími typy trávníků jsou dekorativní, zátěžový a volně rostoucí (louky).

Dekorativní trávník

Trávník, který slouží především jako ozdoba domu, například v předzahrádkách, je žádán hlavně kvůli estetické funkci. Je náročný na půdu, plochu osevu a péči; udržuje se ve svěží barvě a nízko střižený.

Zátěžový trávník

Má také estetickou funkci, která je doplněna možností běžného využití a zatěžování. Poslouží pro pěší provoz, rekreaci i hry dětí.

Volně rostoucí trávník

Pro místa, která není příliš snadné, například kvůli sklonu nebo přístupnosti, udržovat a sekat. Hodí se i na velké sady. Pro pozvolný růst ho můžete sekat pouze dvakrát nebo třikrát za rok a není třeba jej zavlažovat nebo odplevelovat. Do trávníku jsou přimíchávány další kvetoucí byliny. Nevyhovují-li vám uvedené standardní směsi, je možné oslovit odborníky, kteří vám „na míru“ vytvoří vámi požadovanou směs i podle typu půdy.

Osiva

Jen výjimečně se trávníky zakládají z jednoho druhu nebo jedné odrůdy trávy. Většinou jsou travní směsi namíchány tak, že splňují nároky pěstitele a zároveň respektují přírodní podmínky plochy, na kterou jsou vysévány. Díky zastoupení různých travních druhů ve směsi je vzniklý travní porost také více odolný proměnlivým podmínkám, různému zatěžování, obdobím sucha nebo chorobám. Základem pěstitelského úspěchu je volba vhodné certifikované směsi. Podle některých odborníků se kvalitní a správně zvolená směs podílí na úspěchu téměř šedesáti procenty. Na obalu travní směsi by měla být informace o zastoupení jednotlivých druhů ve směsi, názvy odrůd a vyznačena lhůta, po kterou je směs možno použít. Pokud si volbou trávníkové směsi nejste jisti, nechte si třeba v OBI poradit.

Zaséváme

K osívání nového trávníku si vyberte den, kdy je, pokud možno, bezvětří. Trávníkovou směs můžete rozsévat ručně nebo secím strojkem – sypačem. Aby osivo neodfoukal vítr, je nutno je důkladně zahrabat a půdu uválcovat nebo lehce udusat prkny. Poté je třeba půdu pokropit vodou. Volte jemný rozstřik vody a snažte se nenadělat kaluže, aby nedošlo k vyplavení osiva. Než trávník vyroste, nepodceňte zalévání, prvních čtrnáct dnů jej zalévejte několikrát denně v malých dávkách. Zároveň dejte pozor, ať trávník nepřemokříte, rovnoměrné rozsetí trávníkové směsi by se tak mohlo sjednotit na několik malých ploch. Proti nežádoucímu rozrůstání trávníku na záhony nebo další podobné plochy využijte travní hrany a obrubníky, které tomu spolehlivě zabrání. Tento doplňkový sortiment stejně jako trávníková osiva a hnojiva zakoupíte v hobbymarketu. Po jednom až dvou týdnech začnou rašit první stébla. Vyroste-li trávník ke konci března do výšky zhruba 8 cm, můžeme jej poprvé posekat, sečeme co nejvýše.

Tip odborníka:

„Chcete-li docílit co nejrovnoměrnějšího výsevu, smíchejte osivo se zhruba stejným množstvím písku nebo kvalitní zeminy bez semen plevele. Množství osiva rozdělte na polovinu a plochu osejte jednou podélně a podruhé příčně,“ doporučuje Jan Smékal, ředitel OBI marketu v Litoměřicích.

Hnojení

Zejména nově založený trávník ke svému růstu potřebuje dusík, první hnojení po výsevu tedy provádíme dusíkatým hnojivem. Dále hnojíme po každém sečení, ideálně ve čtrnáctidenních intervalech. Aby bylo hnojení co nejvíce rovnoměrné, nabízí se použití granulovaného dusíkatého hnojiva. Pozor na nadměrné hnojení, nezpracované hnojivo vplavené do nižších vrstev půdy by podpořilo růst nežádoucích plevelů. Pravidelné hnojení určitě nepodceňujte, rozdíl mezi hnojeným a nehnojeným trávníkem je poznat na první pohled.

Možná je i pokládka

Při zakládání nového trávníku není jedinou možností výsev travní směsi. Snadnější, ale zároveň finančně o něco nákladnější možností je položení předpěstovaného trávníkového koberce. Dříve se tato možnost využívala spíše u administrativních, obchodních a sportovních center nebo při obnově sportovních ploch. V současnosti se travní pásy stále více využívají i při běžném zakládání trávníků, například u rodinných domů. Koberce předpěstovaného trávníku se pokládají také tam, kde by byl rovnoměrný výsev nového trávníků obtížnější, v místech vystavených vodní či větrné erozi, na svažitých plochách.

Zdroj: OBINázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Zahrada, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Zahrada