Vláda schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení

TNBiz (TNBiz), 27.09.2012

PRAHA (MEDIAFAX) - Rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) by měl v roce 2013 dosáhnout výše 2,583 miliardy korun, pokud ale nedostane svolení překročit své stanovené rozpočtové limity, hrozí, že nebude schopný dostát svým závazkům z předchozích let. Návrh podle informací Mediafaxu ve středu vláda schválila.

Návrh přitom počítá s příjmy SFRB ve výši 966,2 milionu korun a výdaji 1,617 miliardy korun. Rozpočet je sestavený podle příjmových a výdajových limitů pro jednotlivé státní fondy, které jsou dané celkovým návrhem státního rozpočtu na rok 2013.

Právě zmíněné limity by však mohly představovat pro fungování fondu výrazný problém. SFRB by totiž neměl dostatek peněz na úhradu svých závazků z předchozích let a hrozilo by mu riziko sankcí z prodlení či soudní spory. Ministerstvo však komplikace nepřipouští.

"Fond potřebuje navýšit výdajové limity o 257,5 milionu korun na úhradu smluvně uzavřených závazků z předchozích let z programu Panel a Nový Panel. Což znamená, že potřebuje svolení použít vlastní finanční prostředky ve vyšším objemu, než limity umožňují. Ministerstvo financí přislíbilo ministrovi pro místní rozvoj Kamilu Janovskému (LIDEM), že tento požadavek bude řešen v průběhu roku, podle aktuálního stavu závazků čerpání úrokových dotací z předchozích let," vysvětlil Marek Ženkl z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj.

Na příjmové stránce si ale fond nepřilepší. Žádost o navýšení příjmů SFRB ze státního rozpočtu ve výši 169,2 milionu korun totiž bude pro rok 2013 pravděpodobně zamítnutá, s ohledem na nutné úspory a celkovou ekonomickou situaci.

Fond tak bude hospodařit především s finančními prostředky, které má k dispozici z poskytnutých úvěrů z předchozích let a úrokových výnosů z depozit. Tyto prostředky budou podle Ženkla rozděleny na nové a inovované programy podpory nízkoúročené úvěry na výstavbu nájemních bytů a na opravy a rekonstrukce podle nařízení vlády - takzvaný Panel 2013 +, které je aktuálně po vypořádání vnějších připomínek předkládáno komisím Legislativní rady vlády.

"Dále na dotace mladým rodinám k již dříve uzavřeným Úvěrům 300, kdy za každé narozené či osvojené dítě fond odečítá 30 tisíc korun. Ročně tento výdaj představuje cca 100 milionů korun. I nadále bude zajišťovat zvýhodněné úvěry na modernizaci obecního a městského bytového fondu, novelizovat záruční programy na výstavbu a opravy a konečně je také připraven pomoci v případě povodní či jiných přírodních pohrom," dodal Ženkl.

Jiné navýšení pro rok 2013 z veřejných rozpočtů nebude pravděpodobně možné, proto fond podle změny zákona o SFRB podniká podle ministerstva kroky k tomu, aby zajistil prostředky na financování podpory bydlení mimo státní rozpočet. Pilotním otestováním tak bude příjem Fondu z evropských strukturálních fondů, z finančního nástroje JESSICA, který bude určený na modernizace a rekonstrukce pro vlastníky bytů na území s Integrovaným plánem rozvoje měst, se startovním objemem 600 milionů korun.

Miroslav Kyncl, kyncl@mediafax.cz

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Financování bydlení