Finančně i ekologicky nejvýhodnějším způsobem vytápění nízkoenergetických domů je propan

Nízkoenergetické domy jsou v poslední době fenoménem, v České republice je jich již několik tisíc a také v nadcházejících letech se očekává nárůst tohoto počtu. I u tohoto typu staveb je však potřeba dobře promyslet, jaký způsob vytápění zvolit tak, abychom co nejvíce ušetřili. Finančně a zároveň ekologicky nejvýhodnějším palivem pro vytápění nízkoenergetických domů je propan (LPGzkapalněný ropný plyn). Především při dlouhodobém využívání LPG lze oproti jiným palivům ušetřit až několik tisíc korun ročně[P1] .

„Tento způsob vytápění nízkoenergetických domů je v zahraničí, například i u našich sousedů v Rakousku a Polsku, velmi oblíbený a začíná se více rozšiřovat i na našem území. Využívají ho především obyvatelé míst, kam není možné zavést zemní plyn, ale nejen tam,“ popisuje současný stav Ľubomír Žiak ze společnosti Flaga, předního dodavatele LPGČeské republice. Hlavním důvodem rozšíření tohoto vytápění jsou finanční úspory. Díky vysoké výhřevnosti a nízké počáteční investici, která zahrnuje instalaci zásobníku a kotle a pohybuje se v rozmezí 60 až 90 tisíc korun, ušetří domácnosti topící na LPG oproti topení na elektřinu v průměru až 40 % nákladů, což představuje několik tisíc korun ročně. U nízkoenergetických domů je vytápění LPG z dlouhodobého pohledu dokonce výhodnější než tepelné čerpadlo, u kterého je výše počáteční investice oproti LPG více než dvojnásobná. Investice do tepelného čerpadla se může navíc velmi lehce prodražit – při financování novostavby úvěrem totiž úroky značně zvyšují celkové náklady na pořízení tohoto typu vytápění.  

Ruku v ruce s finančními výhodami představuje zkapalněný plyn také výraznou pomoc životnímu prostředí. „LPG vzniká jako druhotná surovina při těžbě zemního plynu, ropy nebo při její rafinaci. Navíc hoří čistě – při jeho spalování nevznikají žádné pevné odpady a množství škodlivých emisí uvolňovaných do ovzduší je mnohonásobně nižší než při využití pevných paliv. Dle nejen mého názoru nelze považovat za ekologické palivo ani elektřinu, protože se naprostá většina elektrické energie vyrábí z uhlí, jiných fosilních paliv nebo jádra,“ vysvětluje Žiak. Díky ekologičnosti LPG je vytápění pomocí tohoto druhu energie na rozdíl od jiných možno využívat i v chráněných krajinných oblastech.

Instalace LPG vytápění je časově nenáročná. Je však potřeba počítat s místem v blízkosti domu, vyhrazeným pro umístění zásobníku se zkapalněným plynem. Při odběru je propan převeden zpět do plynného skupenství a potrubím veden do budovy, kde je pak využíván na vytápění, ohřev vody nebo při vaření. Stále větší oblibě se pak těší podzemní zásobník, který nijak nenarušuje vzhled okolního prostředí. „Většina lidí dává přednost možnosti si u nás tento zásobník spíše pronajmout, než si koupit svůj,“ dodává Žiak. Množství plynuzásobníku si každý může snadno kontrolovat sám, jeho doplnění provádí profesionální firmy.

O společnosti FLAGA

Společnost Flaga s.r.o. je předním dodavatelem paliva LPGČeské republice a poskytuje široké spektrum produktů spojených se zkapalněným plynem. Nabízí kompletní řešení pro vytápění a ohřev rodinných domů a podnikatelských objektů, poskytuje snadno dostupný zdroj energie v podobě zkapalněného plynu v široké škále tlakových lahví a provozuje hustou síť 60 čerpacích stanic pro automobily s pohonem na LPG. Společnost sídlí v Hustopečích, své plnírny má i v Praze, Plzni a Opatovicích. Na českém trhu působí od roku 1993, kdy vznikla jako dceřiná firma rakouské společnosti FLAGA GmbH. Jedničkou na trhu se stala po akvizici LPG divize společnosti British Petrol ČR a fúzi se společností Český Plyn k.s. v lednu 2007. Flaga je začleněna pod společnost UGI Corporation, jednu z největších společností v USA.

Modelový nízkoenergetický dům

Roční spotřeba 50 kWh/m2, vytápěná plocha – 120 m2 (Nízkoenergetický dům je dle definice dům s roční spotřebou 20-50 kWh/m2)

 

Zkapalněný plyn

Tepelné čerpadlo

Elektřina

Požadavky na instalaci

Projekt

Projekt

Projekt

Uzemní souhlas

Počáteční investice

Instalace zásobníku včetně kondenzačního kotle 10kW + zásobník TUV

Tepelné čerpadlo 6kW

Instalace kotle 14kW včetně zásobníku na TUV

60 000- 90 000,-

170 000 - 240 000

35 000,-

 

 

 

Celková investice

75 000,-

210 000,-

35 000,-

Množství paliva na rok

456 kg

2 000 kWh

6 316 kWh

Provozní náklady na palivo / rok

13 144,-

11 465,-

21 503,-

 

Sazba D56D *

Jistič 3x25A

Sazba D45 d jistič 3x25A

 

Provozní a investiční náklady za 15 let bez DPH, bez revizí

272 160,-

381 975,-

357 545,-

*Sazba  56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Zdroj: Flaga s.r.o.

Porovnání komfortních alternativ vytápění v místech bez dosahu zemního plynu

 

Václav Baženov
Account Manager

BÍLÝ MEDVĚD PUBLIC RELATIONS, s.r.o

 [P1]Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Technika