Dá se ušetřit, přestože dojde ke zdražení všech energií?

Zdražování všech energií se dá očekávat i v roce 2013. Je možné přesto ušetřit a výdaje za energie snížit? Trend navyšování cen energií bude podle odborníků pokračovat i v roce 2013. Hovoří se zhruba o 3% zdražení. Tepelné čerpadlo je vysoce úsporným a moderním zdrojem tepla, který může závislost na cenách energií snížit. V rodinném domě zajistí vytápění a ohřev vody za velmi nízkou cenu a s vysokým komfortem obsluhy. Přitom už zdaleka nejde o drahou a luxusní záležitost, při dnešních cenách energií se vám investice do tepelného čerpadla vrátí v rozmezí 5 až 9 let. Shrnuli jsme pro vás několik základních výhod tepelných čerpadel.

Snížení nákladů na vytápění a ohřev vody
Úspory v nákladech na provoz rodinného domu jsou hlavním důvodem, proč si lidé tepelná čerpadla pořizují. Tato zařízení totiž dokážou výrazně snížit náklady na vytápění a ohřev vody. „Zatímco roční náklady na topení a ohřev teplé vody konvenčním plynovým kotlem se podle našich statistik pohybují v rodinném domě běžně okolo 40 000 , v případě využití kvalitního tepelného čerpadla klesnou tyto náklady pod 20 000 . Další významné úspory se potom dosáhne díky nižší sazbě za elektřinu pro celý dům,“ uvedl Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá technickým zařízením budov a také instalací tepelných čerpadel.

Možnost získání dotací
Provoz tepelného čerpadla je velmi šetrný k životnímu prostředí. Tepelné čerpadlo sice pro svůj chod potřebuje elektrickou energii, dokáže však poskytnout až pětkrát více tepla, než činí jeho spotřeba elektřiny. Právě pro svůj úsporný provoz je na pořízení tepelného čerpadla často možné získat finanční dotaci. Například v roce 2013 opět poběží dotační program Zelená úsporám. Pokud navíc koupi tepelného čerpadla spojíte s dalšími úpravami pro snížení energetické náročnosti domu, můžete získat od státu finanční podporu.

Krátká doba návratnosti
Díky úspornému provozu se investice do tepelného čerpadla rychle vrátí. Při zateplení rodinného domu a pořízení tepelného čerpadla se náklady na vytápění a ohřev vody mohou snížit natolik, že úspory přesáhnou i splátky případného úvěru na pořízení čerpadla. Náklady na tepelné čerpadlo v ceně 200 000 se obvykle vrátí v horizontu 5-9 let. Do kalkulací je ale nutné zahrnout všechny náklady. Pokud budete používat tepelné čerpadlo typu země-voda, které využívá energii ze země, musíte počítat i s náklady na vrt nebo na vybudování zemního kolektoru, odkud zařízení teplo čerpá. Naopak tepelné čerpadlo typu vzduch-voda další náklady na instalaci nevyžaduje.  

Menší závislost na cenách energií
Instalací tepelného čerpadla se vaše domácnost stane méně závislou na cenách energií. Při pominutí spotřeby plynu na vaření, nemusíte v rodinném rozpočtu příliš kalkulovat s jeho neustále kolísajícími cenami. Úsporně totiž topíte a rovněž ohříváte vodu. Pro ekonomicky výhodný provoz navíc můžete využít specializovaného dvoutarifu D56d, který majitelům tepelných čerpadel umožňuje 22 hodin denně odebírat elektřinu s nízkou sazbou za kilowatthodinu. Tepelné čerpadlo lze navíc zapojit do dalších úsporných technologií, jakými jsou například solární systémy pro ohřev vody. Tím energetické náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody snížíte ještě více.

Komfortní provoz a vhodnost kombinace s podlahovým vytápěním
Starosti s revizemi plynových kotlů či přikládáním uhlí nebo pelet do kotlů na tuhá paliva u tepelného čerpadla nezažijete. Nehrozí u něj únik ani exploze plynu. Rovněž se vyhnete skladování tuhých paliv a sledování technického stavu vašeho komína. Pro tepelná čerpadla je ideální kombinace s podlahovým vytápěním. Vytápění podlahou má totiž pro nasazení tepelného čerpadla velmi příznivé vlastnosti, co se týká tepelného spádu. Ten určuje rozdíl teplot na vstupu a výstupu z teplovodního potrubí. Pro zachování co nejúspornějšího provozu a komfortu obsluhy tepelného čerpadla doporučujeme však jeho volbu konzultovat s odborníky. Ne všechna tepelná čerpadla se totiž hodí pro konkrétní instalace.

Modelový příklad návratnosti tepelného čerpadla, zdroj informací ENBRA:

Rodinný dům, tepelné ztráty 10kW, vysokoteplotní radiátory, rodina o 3 členech s vanou a sprchou

Investiční náklady na tepelné čerpadlo:
* Rotex HPSU Hitemp 11kW – vnitřní jednotka        126 182
* Rotex HPSU Hitemp 11kW – venkovní jednotka      88 237  
* Chladivové propojení                                                5 000
* Montáž chladivového potrubí                                    2 000
* Uvedení do provozu                                                  8 000
* Napojení na OS + elektroinstalace                          10 000

Investiční náklady celkem:                                  239 419

Provozní úspora oproti stávajícímu plynovému kotli:
Roční úspora na vytápění a přípravu teplé vody       22 000
Roční úspora na elektřině pro ostatní spotřebiče      12 000
Roční úspora celkem:                                                34 000

Prostá návratnost:                                                     7 let

Druhy tepelných čerpadel podle využívaných zdrojů tepla:

Typ tepelného čerpadla

Odkud se čerpá teplo

vodavoda

ze spodní nebo povrchové vody

země – voda (zemní vrt)

z vrtu v hloubce pod povrchem

země – voda (zemní kolektor)

z plochy venkovního pozemku

vzduch – voda (venkovní)

z venkovního vzduchu

vzduch – voda (odpadní)

z vypouštěného vnitřního vzduchu v rekuperační jednotce

vzduch - vzduch

z venkovního vzduchu, klimatizace

 

www.enbra.cz

 

 Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Technika