Která tepelná čerpadla vyhoví požadavkům Nová zelená úsporám?

Již 12. srpna se otevře první výzva k programu Nová zelená úsporám. Podpora instalace tepelného čerpadla nebo solárního systému majitelům rodinných domů je vázána na projektované, nebo již dříve provedené zateplení a současně výměnu kotle na tuhá paliva. Investor si v případě tepelného čerpadla musí vybrat z výrobků, které jsou v Seznamu výrobků a technologií (SVT), vedeném Státním fondem životního prostředí. Také  v jeho rámci je důležité vybírat podle kvality.

Quality Label pomůže v orientaci
Kvalitní tepelné čerpadlo má značku Q (Qualiy Label) Evropské asociace výrobců tepelných čerpadel (EHPA). „Tento systém dobrovolného posuzování kvality zavedla EHPA zejména pod tlakem dovozu nekvalitních přístrojů, nejčastěji ze zemí mimo Evropskou unii“, uvedl Václav Helebrant ze společnosti Stiebel Eltron, která tepelná čerpadla vyrábí.

V každé zemi, kde má EHPA svoji národní organizaci, pak tuto značku uděluje pro dané území, protože součástí podmínek je i kvalita technické podpory a servisu v dané zemi. V České republice je součástí EHPA a garantem Q-Label Asociace pro využití tepelných čerpadel – AVTČ.

To, že dané tepelné čerpadlo má značku kvality, se dá ověřit v seznamu SVT na serveru SFŽP,  nejpřesněji na HP webu AVTČ: www.avtc.cz

„Získat tuto značku není jednoduché. I když má naše firma Stiebel Eltron certifikovanou laboratoř tepelných čerpadel, trvá ověřování vlastností jedné řady tepelných čerpadel nezávislou zkušebnou několik měsíců a stojí řádově stovky tisíc EUR“  doplnil Václav Helebrant.

Zákazník má pak ale jistotu, že kupuje tak kvalitní výrobek, jak je v dokumentaci uvedeno a že při jeho používání má k dispozici i odpovídající servis.

Riziko vrácení dotace
Neseriózní dovozci a výrobci přitom zneužívají situace, kdy koncový zákazník se svých práv, týkajících se kvality tepelného čerpadla (výkonu, topného faktoru, servisních služeb) domáhá v případě reklamace velmi těžce a nákladně.

Mimochodem při použití nekvalitního a obvykle levného tepelného čerpadla se může majitel dočkat nepříjemného překvapení při kontrole ze strany SFŽP. Fond totiž kontroluje namátkově jednotlivé instalace, na které přispěl v rámci Zelených úspor. Pokud stroj nevyhovuje požadavkům, žádá obvykle vrácení dotace. Majitel pak často smutně zjistí, že výrobce nebo dovozce levného zařízení mezitím zmizel z trhu a nemá se na kom zahojit.

EHPA proto zavedla dobrovolný systém, ve kterém dobří výrobci na svoje (a nemalé) náklady nechají svá tepelná čerpadla přezkoušet v Evropě ve vybrané síti 12 zkušeben, které jsou na to vybaveny laboratořemi i odborníky. Jednou z nich je i Strojírenský zkušební ústav v Brně – mimochodem certifikát EHPA prozatím získal jako jediný v nových zemích Evropské unie.
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Technika