Pozor na záměnu: pořízení Průkazu energetické náročnosti budov není inspekce nemovitosti!

Jana Brožková, 12.9.2013

Na trhu služeb se v poslední době objevily nápadně levné inspekce nemovitostí. A tento fakt vzbudil rozruch nejen u odborníků, ale i u široké veřejnosti. Odborníci však varují: Pod nízkou cenou se skrývá pouze lehce rozšířené pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), které ze své podstaty nemůže odhalit zásadní závady nemovitosti tak, jako tomu je u „pravé“ inspekce nemovitosti.

Tzv. Inspekce nemovitosti se pro mnoho lidí v dnešní době již stává známým pojmem. Jde o průzkum nemovitosti (bytu, domu nebo jiného objektu) a jeho kontrolu ze stavebně - technického hlediska. Tedy prověření, zda daná nemovitost neskrývá nějaké závady. Inspekce provádějí školení odborníci z oblasti stavebnictví, kteří mají kromě svých mnohaletých zkušeností v oboru detailní metodiku i nezbytné měřicí a diagnostické zařízení.

Pozor na záměnu s PENB
„V poslední době jsme zaznamenali skutečnost, že některé společnosti zaměňují pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy právě s inspekcí nemovitosti. Tyto dvě služby se sice v určité oblasti překrývají, ale v žádném případě nejde o stejné výkony. Inspekce nemovitosti je mnohem komplexnější prověření a je zaměřena na jiné priority“ zdůrazňuje Tomáš Zima ze společnosti NEMOinspekt.

Inspektor nemovitosti v rámci inspekce prověřuje především základy a nosné konstrukce (stěny, stropy, střechu), dále nenosné příčky, exteriér a fasádu, tepelné izolace a hydroizolace. Důležitá je kvalita a funkčnost vstupních i interiérových dveří a samozřejmě oken. Kontrolují se i prvky požární bezpečnosti a také se během inspekce prověřují hygienické podmínky.

Dále pak uvnitř nemovitosti vnitřní instalace, tzn. voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika, elektroinstalace a vytápění. „To, co je třeba pro energetický průkaz, je jen určitý zlomek toho, co všechno prověřují naši inspektoři v rámci inspekce. Máme však spolehlivého odborného partnera, společnost EnergySim, která je schopna získat veškeré potřebné údaje pro PENB spolu s námi během inspekce. V zimních měsících je pak možné danou nemovitost nasnímat termovizní kamerou a diagnostikovat případné vady stavební konstrukce a zateplovacího systému. Klienty tak zatížíme pouze jednou návštěvou, což většina z nich vítá.“ doplňuje Tomáš Zima, hlavní inspektor NEMOinspektu.

Z informací, které inspektoři získají během inspekce nemovitosti, je sepsána tzv. Závěrečná zpráva. Jsou v ní uvedena všechna zjištění a závady. „Tato zpráva může následně sloužit jako podklad například pro jednání o prodejní ceně nemovitosti“ dodává Tomáš Zima.

Co je tedy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?
Povinnost vlastnit Průkaz energetické náročnosti budovy existuje v České republice od roku 2009, od 1. ledna 2013 zde však došlo k výrazným změnám. Od tohoto data musí mít tento průkaz všichni majitelé budov či bytových jednotek, kteří se chystají svou nemovitost prodávat, případně pronajímat. „Tyto průkazy mohou zhotovit pouze specialisté, kteří mají k těmto úkonům oprávnění udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu“ upozorňuje Petr Kotek, energetický specialista ze společnosti EnergySim a místopředseda Asociace energetických specialistů.

PENB je dokument, který uvádí spotřebu energie na vytápění, osvětlení, ohřev teplé vody, případně na vzduchotechniku.

Nová zelená úsporám
Právě vytápění a efektivní využití zdrojů je předmětem v srpnu otevíraného programu Nová zelená úsporám 2013.

Státní fond životního prostředí ČR přijímá od 12. srpna 2013 žádosti o dotace na zateplení či výměnu zdroje tepla. Přijímání žádostí bude ukončeno vyčerpáním miliardy korun, vyčleněné pro tento účel, nejpozději však 29. listopadu 2013.

„Nyní nastává ideální příležitost pro občany, kteří by rádi dosáhli na tyto dotace“ říká Petr Kotek a dodává „Jsou podporovány všechny investice, které sníží energetickou náročnost. Jde například o zateplení fasád, výměnu okenních a dveřních výplní, solární kolektory, zateplení podlah, stěn a mnohé další investice.“ V rámci první výzvy se žádosti sice přijímají už od 12. srpna, ale již nyní se předpokládá pokračování programu díky navýšení částky o další 2 miliardy na podporu rekonstrukcí rodinných domů. A Petr Kotek z EnergySimu doplňuje „Klientům nabízíme v tomto směru komplexní řešení. Tedy zpracujeme potřebnou projektovou dokumentaci, energetický posudek a zároveň i již zmíněný Průkaz energetické náročnosti budovy.“

V kombinaci s inspekcí nemovitosti se tedy klienti dozvědí nejen důležité údaje o technické stránce objektu a skrytých vadách, ale také informace o možnostech úspor energie. A navíc získají přehled, jaké jsou možnosti dotací na rekonstrukci dané nemovitostiprogramu Nová zelená úsporám.

Více informací na www.nemoinspekt.cz a www.energysim.cz

 Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba