Pokojové rostliny = seznam chorob a škůdců

Také pokojové rostliny mají své choroby a škůdce. Je důležité je rychle rozpoznat a zakročit proti nim, protože jedna napadená rostlina může infikovat i všechny naše ostatní rostliny v interiéru.

ŠKŮDCI

Listové mšice
Listové mšice - rychle s rozmnožující savý hmyz - mohou být černé, hnědé, šedé, světle žluté nebo zelené. Příležitostně najdeme jejich bezbarvé tělesné schránky na napadených rostlinách.

Škody
Nehledě k tomu, že sáním oslabují rostlinu a způsobují deformace listů, rozšiřují i nevyléčitelní virové choroby a vylučují lepkavou medovici, na níž se může vyvinout čerň.

Ohrožené rostliny
Všechny druhy s měkkými stonky a listy.

Ochrana
Jednotlivé listové mšice lze odstraňovat ručně, většinou je však potřebný vhodný insekticid. 

Housenky
Housenky, které najdeme na zahradě, jen zřídka napadají pokojové rostliny, protože motýl jen zřídka zabloudí do bytu a naklade vajíčka na rostliny (většinou na rub listů). Častějším problémem jsou naproti tomu housenky obaleče (délka 10 až 25 mm).

Škody
Housenky se pomocí ochranné pavučiny zavinou do mladého listu a živí se mladými výhonky, což narušuje růstový tvar rostliny.

Ohrožené rostliny
Všechny rostliny s měkkými listy.

Ochrana
Jednotlivé housenky ručně sbíráme, při těžkém napadení použijeme vhodný insekticid. 

Smutnice
Drobné, těžkopádné larvy smutnice žijí na substrátu, nezpůsobují však žádné vážné škody.

Způsobené škody
Mouchy kladou vajíčka do půdy a vylíhlé larvy se živí odumřelými částmi rostlin. Živé kořeny velkých rostlin téměř neohrožují, příležitostně však mohou poškodit kořeny semenáčků.

Ohrožené rostliny
Smutnice se vyskytují ve všech druzích rašeliny a výrobcích z ní. Na napadení jsou citlivé zejména fíkusy, africké fialky a velká část kapradin.

Ochrana
Při napadení lze nechat substrát, v poměrně suchém stavu nasáknout insekticidem. 

Červci na listech a kořenech
Červci jsou bílí, ovální a asi 5 mm dlouzí. Zamotávají se do lepkavé bílé vaty, která odpuzuje vodu (i insekticidy).

Způsobené škody
Červci jsou savý hmyz a vylučují medovici. Při silném napadení rostliny shazují listy. Červci vyskytující se na kořenech vytvářejí na nich malé bílé, vatové chomáčky.

Ohrožené rostliny
Červci mohou napadnout zejména kaktusy, sukulenty, fíkusy a palmy. Vyskytují se i na muškátech a afrických fialkách.

Ochrana
Aby byl boj proti červcům úspěšný, je třeba opakovaně použít insekticidy. Při napadení kořenů se půda nechá třikrát za sebou v dvoutýdenních intervalech nasáknout insekticidem. 

Sviluška chmelová
Drobní, načervenalí škůdci se vyvíjejí při teplém, suchém vzduchu. Pouhým okem nejsou téměř vidět, lze je rozeznat podle jejich pavučinky.

Škody
Svilušky jsou savý hmyz a vytvářejí na rubu listů velmi jemné pavučinky. Následkem napadení se vytvářejí na listech skvrny, nové výhony jsou zakrnělé a v nejhorších případech rostliny shazují listy.

Ohrožené rostliny
Dvě oblíbené pokojové rostliny, které mohou být snadno napadené, jsou netýkavka a zelenec.

Ochrana
Pravidelně rosíme, protože svilušky nesnášejí vlhkost. V případech těžšího napadení je třeba použít insekticid. Jednou týdně postříkáme líc i rub listů. 

Puklice
Puklice jsou většinou hnědé nebo nažloutlé, mají voskovitý štít, který může být okrouhle nebo oválně klenutý. Vyskytují se navíc na rubu listů, zejména v trhlinách.

Škody
Puklice jsou savý hmyz a vylučují lepkavou medovici. Často najdeme tento lepkavý povlak na listech a na nábytku jako první příznak napadení. Na medovici se může vyvíjet čerň.

Ohrožené rostliny
Napadeny mohou být všechny rostliny, některé puklice však mají v oblibě určité rostliny. Nejvíce ohrožené jsou citrusové rostliny, sleziníkové a ibišky.

Ochrana
Postřik nepomáhá, protože tvrdý štít chrání dospělý hmyz. Lze však použít systémový insekticid. 

Lalokonosec rýhovaný
Napadení tímto škůdce může mít katastrofální následky. Dospělí brouci jsou velcí a téměř černí, jejich larvy jsou krémové.

Škody
Brouci okusují listy, larvy se živí kořeny, oddenky a hlízami. Prvním příznakem napadení je často vadnutí rostliny. Při kontrolování rostliny se může ukázat, že už nemá žádné kořeny.

Ohrožené rostliny
K nejčastěji napadeným rostlinám patří sansevierie, africká fialka a všechny druhy sukulentních rostlin.

Ochrana
Brouci by se měli vysbírat a zemina nechat nasáknout insekticidem. Rostlinu, která už nemá žádné kořeny, už většinou není možno zachránit. 

Molice skléníková
Tento drobný bílý hmyz se někdy vyskytuje v bytech, častěji ho však najdeme ve sklenících, zemních zahradách a na slunečných verandách.

Škody
Tento savý hmyz se vyskytuje zejména na rubu listů a vylučuje medovici. I téměř průsvitné larvy můžeme ve velkém počtu najít většinou na rubu listů.

Ohrožené rostliny
Molice skleníková napadá zejména určité rostliny ozdobené květem, jako jsou muškáty, fuchsie, které rostou přes léto na zahradě.

Ochrana
Tito škůdci se dají jen těžko zničit. Opakovaný postřikem insekticidem lze po čase zničit larvy, dospělý hmyz systémovým insekticidem. 

Larvy vrtalky
Larvy malé vrtalky škodí na listech sáním a lze je spatřit až při bližším pozorování.

Škody
larvy vyvrtávají do listů určitých rostlin chodbičky, přičemž vznikají mozaikovité nebo nepravidelné čárkovité vzory. Většinou se velmi rychle rozmnožují. Jakmile proti nim nic nepodnikneme, rostliny se rychle stávají nevzhlednými.

Ohrožené rostliny
Dvě velmi často napadené pokojové rostliny jsou chryzantémy a starčeky. Koupené rostliny jsou na rozdíl od těch, které jsme si sami vypěstovali, napadány jen zřídka.

Ochrana
Poškozené listy je třeba odstranit a ostatní listy postříkat insekticidem. Na substrát je možné též použít systémový insekticid. 

Dešťovky
Dešťovky nejsou škůdci - naopak: na zahradě (a v půdě obecně), kde přispívají k tvorbě humusu a provzdušňování půdy, jsou nanejvýš užitečné. V zemině pokojových rostlin se však mohou stát skutečnou pohromou.

Škody
Svou ustavičnou činností uvolňují kořeny a substrát, takže rostliny nemohou pevně stát. Jejich výskyt většinou zjistíme podle kupek na substrátu.

Ohrožené rostliny
Dešťovky mohou vniknout do květináče odtokovými otvory, když rostlina stála venku během deště nebo během letního období.

Ochrana
Květináče napadených rostlin ponoříme celé do vlažné vody, dešťovky samy vylezou a lze je posbírat. 

Plži
Slimák a hlemýžď nepřežijí v bytě dlouho, protože je obvykle rychle objevíme a snadno posbíráme. V zimních zahradách se někdy mohou stát pohromou.

Škody
Oba druhy mají v oblibě šťavnaté výhonky a okusují velké kusy listů. Nejaktivnější jsou během noci a při déle trvajícím vlhkém počasí.

Ohrožené rostliny
Rostliny, které jsou až do příchodu podzimu umístěné venku, mohou plži silně poškodit. Zvláště ohrožené jsou zejména vánoční kaktus pro své sukulentní výhonky.

Ochrana
Pokojové rostliny, které jsou přechodně umístěné venku, je třeba chránit tak, že kolem nich nasypeme granulovaný přípravek proti plžům, který pravidelně obnovujeme. 

CHOROBY

Černání stonků
Tato choroba začíná na bázi stonku a rozšiřuje se jak směrem nahoru, tak i dolů ke kořenům. Tato půdní houba se zpravidla vyskytuje tehdy, když byla zemina delší čas příliš mokrá. Zvláště náchylné jsou stonkové řízky.

Ohrožení rostliny
Nejčastěji napadány jsou muškáty

Ochrana
Vždy používáme propustnou zemina a během období, když řízky muškátů zakořeňují, velmi úsporně zaléváme. Odstraňujme napadené stonky a zvadlé listy. Neexistuje žádný prostředek na pomoc napadeným rostlinám, můžeme však nařezat ještě zdravé vrcholy výhonů a znovu zakořenit. 

Plíseň šedá
Toto houbové onemocnění nazývané botrytida se obvykle začíná vyvíjet na opadaných listech a květech, ale v paždí listů, v nichž stojí voda. Vyskytuje se zejména při nízkých teplotách a vlhkém vzduchu. Napadené mohou být listy nebo stonky, které dostanou šedavý plísňový povlak.

Ohrožené rostliny
Plíseň šedá napadá rostliny s měkkými stonky a listy jako africká fialka, starček, užovník a protažitka.

Ochrana
Zvadlé listy by se měly odstranit a rostliny by se měly řidčeji zalévat nebo rosit. V těžkých případech lze použít vhodný fungicid. 

Čerň
Černě se vyvíjejí na lepkavé medovici, kterou vylučují někteří škůdci, například listové mšice a puklice. Jsou jistým znakem toho, že rostlina je napadena savým hmyzem. Houba vypadá jako saze a při doteku je lepkavá. Zacpává průduchy rostlin a propouští méně světla pro fotosyntézu.

Ohrožené rostliny
Zvláště náchylné jsou citrusy.

Ochrana
Příležitostným omytím listů zředěnou mýdlovou vodou se sníží pravděpodobnost napadení hmyzem. I čerň tím smyjeme. Nejlepší je zničit savý hmyz, který vylučuje medovici. 

Padlí
Padlí poznáme podle práškových bílých skvrn na listech, stoncích a příležitostně květech. Tyto skvrny se liší od plísně tím, že nejsou plstnaté. Napadené listy se deformují a opadávají. Ideální podmínky pro padlí jsou nízké teploty v kombinaci s vysokou vzdušnou vlhkostí, špatnou cirkulací vzduchu a přemokřením.

Ohrožené rostliny
Zvláště náchylné jsou rostliny s měkkými listy a sukulentními stonky, například některé druhy begónií. Určité begónie zase nejsou napadány, i když stojí vedle nemocných rostlin.

Ochrana
U napadených rostlin odstraníme všechny nemocné listy a pak rostliny postříkáme fungicidem. 

Hniloba stonků a listů

Je-li stonek měkký a slizovitý, je to důsledek hniloby. Příčinou jsou často nízké teploty a příliš mokrý substrát. Hniloba listů začíná ve středu a rozšiřuje se směrem ven.

Ohrožené rostliny
Náchylné na hnilobu jsou rostliny s měkkým stonkem jako netýkavka a dále i kaktusy. Napadení poznáme podle toho, že se v blízkosti povrchu zeminy vytvářejí měkké, tmavohnědé nebo černé skvrny.

Ochrana
Napadené rostliny většinou zhynou, zdravé části rostliny však lze poprášit práškovou sírou a nechat znovu zakořenit. 

Zdroj: John Brookes - Příjemný život s květinamiNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Interiéry