Nové stanovy bytových družstev odhalily překvapení

Rubrika: Tipy a triky
Jana Brožková (Bydlet.cz), 16.10.2014

Nové stanovy bytových družstev odhalily překvapení v podobě neplatnosti podepsaných smluv představenstvem bez mandátu. Po uplynutí většinou pětiletého mandátu představenstva musí být svolaná členská schůze, na které se volí nové statutární orgány. V mnoha případech nebyla tato povinnost dodržená a z toho vyplývají právní komplikace…

Propadlá představenstva jsou u nás standardem
Jak se v posledních měsících ukázalo, rekodifikace s sebou přinesla řadu překvapení, a to jak pro členy bytových družstev i pro advokáty, kteří jim s přípravou nových stanov pomáhali. V nejednom případě se ukázalo, že představenstvo bytového družstva už dávno není představenstvem a dokonce o tom vůbec neví!

Přitom se členové představenstva vystavují obrovskému riziku, že některý jejich úkon bude u soudu napaden a posléze i prohlášen za neplatný. „Bohužel se při revizích stanov a následně i při celkové analýze situace v daném bytovém družstvu ukázala po celé republice spousta problémů, která by pro mnohé statutáry mohla být i likvidační.“ Říká advokátka Bohdana Hejduková a dodává, že v tomto ohledu byla změna legislativy pro řadu představenstev vlastně požehnáním. Díky objednanému právnímu poradenství včas a bez větších následků zjistily chyby, kterých se v praxi dopouštějí. Ty by následně mohly mít výrazný finanční dopad nejen na družstvo, ale především na samotné členy představenstva.

Hra o miliony
Asi mezi nejkřiklavější problémy patří podpisy představitelů družstva na smlouvách či úvěrech v řádu milionů. „V rámci právní revize stanov i smluv se všude vyskytovala bytová družstva, jejichž představenstva nebyla řádně volena i po několik následujících volebních období. Přesto tito lidé podepisovali smlouvy i vysoké úvěry, aniž by si byli vědomi problémů, do kterých sebe i družstva takto dostávali.“ Uvádí Kateřina Procházková, tisková mluvčí portálu pravnigramotnost.cz.
V takovém případě by soud mohl rozhodnout o neplatnosti smluv a přiznat náhradu škody k tíži členům představenstva. Jak by takový rozsudek, v řádu několika milionů zahýbal s rodinnou pokladnou členů výboru, si asi umíte představit.

Pomohou jedině řádné volby
Mandát představenstva bytového družstva bývá obvykle pětiletý. V jeho závěru je potřeba svolat členskou schůzi a zvolit nové představenstvo. Jednou z jeho prvních povinností pak je změna zápisu v příslušném rejstříku tak, aby vše bylo v souladu s platnou právní úpravou. Stačí se jen namátkou podívat do obchodního rejstříku a rázem zjistíte, že družstva této povinnosti zrovna moc vážnosti nepřikládají a aktualizaci povinných údajů provádí jen některá. Dokonce nejsou výjimkou ani družstva, která v rejstříku nemají zanesené změny i více jak deset let.

Jak se však má postupovat v případě, že předsednictvo je již bez mandátu, který mu vypršel? Kdo svolává schůzi a jaký je správný postup? „Jak se zdá, tak na tuto situaci zákonodárci nemysleli. Příslušný paragraf týkající se řešení podobných případů chyběl v předchozí právní úpravě a chybí i v té nové. Podle mě i oslovených notářů může volební schůzi svolat i předsednictvo, kterému již funkční období skončilo.“ Říká advokátka Bohdana Hejduková úzce spolupracující s portálem pravnigramotnost.cz. Podle ní se však situace, kdy je v předsednictvu člověk se skončeným mandátem u bytových družstev, nebo u společenství vlastníků vyskytuje poměrně často. Občas tak předsednictvo funguje i několik let, aniž by si toho kdokoliv všiml, což samozřejmě s sebou může přinášet negativní důsledky nejen pro samotné družstvo či společenství, ale i pro jednotlivce, kteří smluvní vztahy uzavírají.

Hlídat se musí i jednotlivci
„Setkáváme se také s tím, že každému ze statutárů končí funkční období v jiný čas. Někdo si toho nevšimne a pak dál působí v čele bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek nad rámec svého mandátu.“ Uvádí další časté příklady z praxe Procházková. Bohdana Hejduková proto navrhuje jako nejjednodušší možné řešení sjednotit funkční období všech členů představenstva a v zájmu jednotlivců i družstva pečlivě hlídat termín jejich mandátu. Jen tak se lze vyhnout nepříjemnostem a řadě zbytečných problémů. Funkční období musí totiž všem členům statutárního orgánu končit stejně. Pakliže je potřeba mimo běžný termín zvolit pouze některého člena statutárního orgánu, končí i jemu funkční období spolu s ostatními, dříve zvolenými členy.


Názory na článek  Nové stanovy bytových družstev odhalily překvapení
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tipy a triky