5 věcí, které byste měli vědět při výběru krbové vložky

Pořízení krbové vložky je investicí na mnoho let. Proto by si každý, kdo uvažuje o jejím pořízení, měl udělat obrázek v tom, která je pro něj a jeho dům vhodná a která ne. V následující pěti bodech se Vám pokusíme dát stručný návod, na co se při výběru krbové vložky zaměřit.

1. Co je to krbová vložka
Krbová vložka, často nazývaná jen krb, je hlavní částí celého díla, které se skládá z krbové vložky, napojení na komín a obestavby. Obestavba je stavební dílo v interiéru, nejčastěji v obývacím pokoji, která v sobě skrývá celou krbovou vložku. Celé dílo by měla provádět odborná kamnářská firma, neboť zná vhodné materiály, postupy a příslušné normy, jak krbovou vložku nainstalovat tak, aby mohla být dlouhodobě bezpečně a zdravotně nezávadně provozována, a zároveň poskytuje záruku za celé dodané dílo.

Ze samotné krbové vložky je nakonec v interiéru vidět pouze rámeček, prosklená dvířka a topeniště. Vzhled těchto tří částí by tak měl být, vedle technických parametrů, hlavním bodem, na který by se zákazník při výběru krbové vložky měl zaměřit.

Krbová vložka je uzavřeným topeništěm opatřeným dvířky umožňující přikládání dřeva, vstupem vzduchu pro hoření a odtahovým hrdlem pro odvod spalin do komína. Vložka umožňuje regulaci množství vzduchu pro hoření, jeho přivedení z exteriéru a předávání vytvořeného tepla do vzduchu, resp. vody a následně do interiéru. Krbová vložka umožňuje nerušený pohled do plápolajícího ohně a vytváří tak příjemnou atmosféru domova. A to vše ekologicky, s vysokou účinností procesu spalování a úsporou na nákladech obvyklých způsobů vytápění.

2. Co je potřeba mít připraveno před instalací krbové vložky
Před pořízením krbu je nutné připravit komín a přívod spalovacího vzduchu.

Před připojením krbové vložky je nutné nechat zkontrolovat komín odbornou kominickou firmou, která prověří stav komína a potvrdí jeho vhodnost pro připojení krbové vložky.

Pro správnou funkci krbové vložky je nutný vhodný průměr a činná výška komínu. Průměr komína by měl být minimálně stejný nebo větší než průměr kouřovodu na krbové vložce a činná výška komína by měla být minimálně 5 m od hrany sopouchu po ústí komína.

Krbová vložka se napojuje do samostatného komína samostatným kouřovodem pod úhly 45° nebo 90°, anebo svislým kouřovodem o maximální délce 1,5 m. Jiné připojení může mít za následek špatnou funkci krbové vložky z důvodu nedostatečného tahu komína. Pro správnou činnost vložky je potřebný tah v komínu 12-15 Pa.

Pro správnou funkci krbové vložky je dále nutné mít dostatečný přívod spalovacího vzduchu, ideálně z exteriéru, například hliníkovou flexibilní hadicí. Krb pro hoření potřebuje kyslík, a pokud jej odebírá z místnosti, je třeba zajistit jeho opětovný přívod nucenou ventilací, zejména jsou-li v domě použita plastová okna apod.

3. Jak krbovou vložku vybrat
Při výběru krbové vložky je nutné si položit základní otázku: K jakému účelu budete krb používat?

Má-li krb příležitostně vytápět jen jednu místnost, například obývací pokoj a jeho okolní prostory v chladných jarních nebo podzimních večerech, dostačující je jednoplášťová krbová vložka.

Budete-li potřebovat krbem přitápět ve více místnostech, potřebujete dvouplášťovou krbovou vložku, která je vybavena druhým pláštěm, tzv. teplovzdušným výměníkem, pro napojení teplovzdušných rozvodů. Taková krbová vložka by měla mít takový výkon, aby vytvořila dostatek tepla i pro další vytápěné místnosti.

Pokud krb hodláte využívat jako celoroční a každodenní zdroj tepla pro celý dům pomocí ohřevu vody, je pro Vás vhodná krbová vložka teplovodní. Taková vložka je vybavena teplovodním výměníkem a může být připojena nejlépe k zásobníku teplé vody, eventuálně přímo k tepelné soustavě domu. Tepelná soustava s teplovodní vložkou musí být vybavena expanzní nádobou, čerpadlem, filtrem a ostatními bezpečnostními a regulačními prvky.

Častou chybou zákazníků je výběr krbové vložky příliš velkého výkonu. Stavební materiály použité pro stavbu domů jsou dnes velmi kvalitní a z nich postavené domy mají nízké tepelné ztráty. Pořízení příliš výkonné krbové vložky pak má za následek neúměrně vysoké teploty v místnosti a ztrátu pohodlí.

Výkon krbové vložky stanoví odborná kamnářská firma na základě tepelných ztrát domu vzhledem k typu domu (pasivní, nízkoenergetický, novostavba, po rekonstrukci, starý dům) a vytápěného prostoru a v případě vložky teplovodní také na základě toho, jaké množství vody bude potřeba ohřát. Potřebný výkon krbové vložky se v tomto případě stanoví dvojí – do vzduchu a do vody.

4. Jak krbovou vložku používat
Stejně jako u všech dalších zařízení je nutné se důkladně seznámit s návodem na použití krbové vložky. Mimo jiné je v něm popsáno, jak krbovou vložku ovládat, jako v ní topit, jak ji čistit a čeho se případně vyvarovat. Instrukce ohledně používání krbové vložky Vám rovněž podá odborná instalační firma – kamnář.

Důležité je především, jak a čím se v krbové vložce topí. Pro krbové vložky není vhodné uhlí ani uhelné brikety, nemluvě o odpadu z domácnosti či dokonce plastech.

Dřevo je v našich podmínkách dostupné za příznivé ceny a jeho použití jako paliva při topení v krbu je nejlevnějším způsobem získávání tepla. Pro zatápění v krbu je vhodné použít dřevo spíše měkké, které snadněji hoří. K běžnému topení je vhodné dřevo tvrdé, z listnatých stromů jako dub, habr, buk pro stabilní, dlouhotrvající žár a delší periodu přikládání.

V každém případě musí být dřevo suché, o maximální vlhkosti do 20 %. Čerstvé dřevo je nutné nechat vysušit pod dobře větraným přístřeškem po dobu alespoň dvou let, kdy ztratí cca 80 % vlhkosti.

Každá krbová vložka je konstruována pro určité množství paliva. V případě naložení příliš velkého objemu dřeva do krbové vložky, či použití vysoce výhřevných materiálů jako např. uhlí, hrozí tzv. přetopení krbové vložky a její trvalé poškození. Je proto vždy zapotřebí seznámit se včas s návodem na použití a řídit se jím.

5. Jak se o krbovou vložku starat / revize
Každá krbová vložka vyžaduje určitou údržbu. Kromě běžného vynášení popela je třeba čistit sklo krbové vložky, zejména pokud je zakouřené, což se stává u těch modelů krbových vložek, které mají nevhodný nebo zcela chybějící tzv. oplach skla. Oplachem skla se rozumí takové proudění předehřátého vzduchu uvnitř topeniště, které zabraňuje kontaktu kouře se sklem a jeho znečištění. Krbové vložky s dobrým oplachem skla mají stále čisté sklo, což umožňuje ničím nerušený pohled na hořící oheň.

U teplovodních krbových vložek je dále nutno, v závislosti na intenzitě jejího používání, čistit teplovodní výměník. To je prostor, kudy proudí horký vzduch a ohřívá vodu. Čištění je v tomto případě relativně časté a každý uživatel teplovodní krbové vložky by mu měl dát náležitou pozornost.

V souvislosti s používáním krbové vložky je třeba čistit samotnou krbovou vložku, kouřovody a komín a provádět jeho revize - minimálně jednou ročně. Čištění a revize komínů provádí odborné kominické firmy.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Interiéry