Dekáda českého industriálu: publikace architektura konverzí 2005–2015

Reliktů české průmyslové minulosti od opuštěných textilek, zdevastovaných výrobních hal, přes polorozpadlé pivovary, po nefungující železniční depa, jsou po republice rozesety stovky. Jejich monitorování a podněcování smysluplné revitalizace jsou dlouholetým ústředním posláním Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT. Právě s jeho činností je spojena probíhající bilanční výstava Architektura konverzí 2005–2015 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera.

Návštěvníci se už jen do 1. února mohou seznámit s více než čtyřmi desítkami osudů industriálních budov a jejich úspěšných konverzí realizovaných za poslední dekádu. Událostí hodné pozoru se v úterý 20. ledna stane křest publikace Architektura konverzí 2005–2015, jež byla vydána v prosinci minulého roku, podstatně rozvíjející stejnojmenný výstavní projekt. V rámci večera bude pokřtěna i publikace Martina Vonky Tovární komíny. Více informací na www.gjf.cz nebo vcpd.cvut.cz.

Více než dvou set stránkový svazek přibližuje vývoj situace a přístup k industriálnímu dědictví doložený na příkladech od doby, kde před deseti lety skončila publikace Industriální stopy – Architektura konverzí 2000–2005. „Dříve ojedinělé případy konverzí, jež byly pokládané téměř za kuriozity, našly svou odezvu a pokračování. V rámci navazující publikace jsme se snažili prezentovat až protichůdné přístupy k novému využití industriálních památek, odlišné architektonické postupy a s nimi spojenou rozdílnou míru stavebních zásahů,“ vysvětluje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

Samotné řazení knihy do čtyř částí reflektuje nově definované využití transformovaných objektů, a to s uvedenými příklady z různých koutů České republiky doplněné bohatým obrazovým materiálem. Nejčastější využití budov po konverzi věrně odráží hlavní oddíly publikace, které přibližují objekty užitkové (kancelářské a skladové budovy), komerčního charakteru (obchodní centra, restaurace), rezidenční (bytové domy, hotely, vily) a veřejně přístupné (muzea, galerie a multifunkční objekty).

Vysoká návštěvnost expozice dokládá, že zájem o industriální památky a jejich následný osud v čase vzrůstá, a to nejen ze strany veřejnosti, ale i institucí. Proto se tým Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT pod vedením Benjamina Fragnera rozhodl zpřístupnit výstavu i v dalších regionech a exponáty budou následně putovat napříč republikou. A následně reprezentovat tuzemský přístup k průmyslovému dědictví i v zahraničí.

Benjamin Fragner – Vladislava Valchářová, Industriální topografie /Architektura konverzí, Česká republika 2005–2015 / Industrial Topography / The Architecture of Conversion, Czech Republic 2005–2015, Praha 2014.

216 stran; česky, anglicky; 334 barevných vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-05592-2 / autoři Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová / autorská spolupráce Jan Zikmund, Lukáš Beran, Tomáš Skřivan, Petr Vorlík / spolupráce při přípravě podkladů Iva Dvořáková, Tomáš Krajčinovský, Anna Štefánková / jazyková redakce Hana Hlušičková / odborná recenze Pavel Halík, Svatopluk Zídek / překlad Robin Cassling / grafická úprava Jan Forejt / předtisková příprava Formall / tisk HRG Litomyšl / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze při příležitosti konání stejnojmenné výstavy ve spolupráci a s podporou Galerie Jaroslava Fragnera, platformy Industriální stopy a Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI  

Martin Vonka, Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura, Praha 2014.

224 stran; česky, resumé anglicky; 184 černobílých vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-05566-3 / autor Martin Vonka / spolupráce Benjamin Fragner, Jan Zikmund / odborná recenze Petr Svobodný, Bohumil Ježek / jazyková redakce Hana Hlušičková / rejstříky Anna Vinklárková / překlad Jana Kinská / grafická úprava a sazba Jan Zikmund / technická spolupráce Jan Forejt, Gabriel Fragner, Jiří Klíma / tisk PBtisk / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze s podporou Omega – Teplotechna Praha a. s. a Teplárenským sdružením České republiky

 

 

 

 

 Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba