Pronájem bytu. Na co máte jako nájemce právo?

Eva Jurčíková (Vaše Nároky.cz), 23.10.2015

Pronájem bytu, domu nebo jakékoliv jiné nemovitosti není levnou záležitostí a většině lidí významně zasahuje do měsíčního rozpočtu. U těchto výdajů je proto více než důležité, znát svá práva a vědět, na co si dát případně pozor. Společnost Vaše nároky.cz, která zastává práva spotřebitelů, má však bohužel opačné zkušenosti. Právník z Vaše nároky.cz proto připravil devět bodů, se kterými by se měl každý nájemce seznámit.

 

Termín nastěhování chtějte písemně

Před podpisem si v nájemní smlouvě zkontrolujte, zda je stanoven termín nastěhování. Pokud není, mějte se na pozoru a vyžadujte jeho dopsání. V opačném případě by se mohlo stát, že i přes ústní sliby majitele, že se můžete nastěhovat do několika dní, budete muset trávit týdny u příbuzných či kamarádů. Obecně má nájemce možnost se nastěhovat od počátku nájmu. Od této doby má byt v užívání, a proto by mu v tom pronajímatel rozhodně neměl bránit, jinak by se jednalo o porušení povinnosti z jeho strany.

 

Zkontrolujte měřiče vody, plynuelektřiny

Při převzetí bytu si zapište, jaké jsou stavy měřičů vody, elektřiny či případně plynu. Listinu si nechte od majitele nebo jiné odpovědné osoby podepsat, aby při ukončování nájmu náhodou nenastaly spory v nedoplatcích za energie.

 

Stav zařízení v byte

I když to nový občanský zákoník striktně nestanovuje, raději společně s majitelem bytu sepište, jaké spotřebiče a nábytek se v objektu nacházejí a jaký je jejich stav. Po skončení nájmu pak budete mít dokument, který dokazuje, že objekt zanecháváte s přihlédnutím k opotřebení ve stejném stavu, v jaké jste jej převzali.

 

Požadujte zajištění nebytných služeb

Nový občanský zákoník výslovně stanovuje, že nájemci musí být zajištěny nezbytné služby. Těmi jsou brány dodávky vody a tepla, zajištění odvodu odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, úklid a osvětlení společných prostor, a dokonce zde patří i zajištění rozhlasového a televizního vysílaní. Pokud při přebírání bytu zjistíte, že vám například neteče voda, chtějte opravu ještě před převzetím. Jestliže v průběhu nájmu přestane jedna ze složek nezbytných služeb fungovat, vyzvěte majitele k nápravě. Pokud tak neučiní, můžete požadovat slevu z nájmu.

 

K trvalému pobytu nepotřebujete souhlas

Pokud si chcete zřídit na adrese vámi pronajatého bytu trvalý pobyt, nepotřebujete na to souhlas majitele nemovitosti. Při výměně občanského průkazu stačí předložit řádně sepsanou nájemní smlouvu, která je podepsaná oběma smluvními stranami. Majitel by však měl být s touto skutečností určitě seznámen.

 

V bytě můžete mít podnájemníka

Jako řádný nájemce bytu si můžete vzít podnájemníka, který Vám bude za obývání části bytu platit dohodnutou sumu peněz. Pokud tak učiníte, nemusíte o souhlas prosit majitele, jste ale povinni mu tuto změnu počtu osob nahlásit. Podmínkou je, že vy sami jako nájemce musíte v bytě s podnájemníkem bydlet, pokud by tomu tak nebylo, souhlas vlastníka nemovitosti potřebujete. Podnájemní smlouva končí vždy, když končí smlouva nájemní.

 

Kdy může majitel vypovědět nájemní smlouvu?

Pronajímatel může ukončit nájem ze stanovených důvodů v tříměsíční výpovědní době. Tímto důvodem je například hrubé porušení povinností nájemce nebo jiný obdobně závažný důvod. Vlastník nemovitosti má sice také právo nájem ukončit bez výpovědní doby, ale musí se jednat o zvlášť závažné porušení povinností nájemcem. Mezi ně patří zejména neplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců, závažné poškozováni bytu či domu, neoprávněné užívání bytu k jinému účelu.

 

Bydlet můžete i bez smlouvy

Majitel nemovitosti Vás nemůže jen tak jednoduše vyhodit, ani když nemáte uzavřenou smlouvu. Pokud jste byt užívali po dobu tří let v tzv. dobré víře, je to, jako byste smlouvu o nájmu skutečně uzavřeli. V takové situaci máte právo na dodržení výpovědní lhůty, která je obecně v délce 3 měsíce.

 

Na zvíře nepotřebujete souhlas

Nový občanský zákoník ve velkém chrání nájemce. Nájemce může mít v pronajatém bytu psa či jiného mazlíčka, aniž by potřebovat souhlas majitele. Musí však dbát na to, aby jeho svěřenec nebo jeho chov nezpůsobil pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže.

 

Společnost Vaše nároky.cz pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na www.vasenaroky.cz.

 

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Bydlení rubrika