Koně pomáhají se zdravotními problémy: hiporehabilitace zvládne i poruchy chování

Nejen lidé s fyzickým postižením, ale i lidé s nejrůznějšími psychickými problémy dnes vyhledávají hiporehabilitaci – rehabilitaci prostřednictvím koní. Ročně ji absolvuje na šest tisíc dětí i dospělých. Na to, aby hiporehabilitační střediska poskytovala skutečně profesionální služby, dohlíží Česká hiporehabilitační společnost, která letos slaví již 25 let od svého vzniku.

Zatímco v minulých letech se pohyb koně využíval hlavně v Hipoterapii, tedy rehabilitaci pro děti a dospělé s fyzickým postižením, například s dětskou mozkovou obrnou, trendem dnešní doby je i Psychoterapie pomocí koní. „Koně je totiž možné zapojit i do terapie lidí s duševními poruchami, jako je deprese, poruchy nálad, schizofrenie či poruchy příjmu potravy,“ vysvětluje Věra Lantelme, předsedkyně České hiporehabilitační společnosti.

Stále větší popularitu získává další obor hiporehabilitace - Aktivity s využitím koní (AVK), které jsou zase zaměřené na problémy s poruchami chování a učení, autismem, se socializací a podobně. „Například v rámci lekce AVK, instruktor zadá skupině dětí jasně definovaný úkol, který mají docílit se svým koněm. Třídnímu agresorovi instruktor přidělí dominantního koně, který mu nic neodpustí. Dítě zjistí, že silou ničeho nedosáhne, a začne svůj přístup přehodnocovat. Naopak dětem, které jsou například obětí šikany a potřebují posílit sebevědomí, dá koně ovladatelného a ochotného. Síly se brzy vyrovnají a kolektiv zpravidla začne spolupracovat,“ popisuje Věra Lantelme.

Na koně už od věku dvou měsíců aneb Česká republika průkopníkem v oboru hipoterapie

Hipoterapie je účinná metoda fyzioterapie již pro miminka. Například pro ta, která jsou předčasně narozená, mají neurologický problém, nebo jejich psychomotorický vývoj je opožděný. Dále ta, která si prošla komplikovaným porodem či mají asymetrické držení těla, protože jejich poloha v děloze nebyla ideální. „Teplo koně a balanční plocha, kterou se stává v kroku pohybující se koňský hřbet, mohou být přínosné už od 8. týdne života. V tu dobu již můžeme podpořit zapojování svalových řetězců, které jsou zodpovědné za první vzpřímení na bříšku a tím i zvednutí hlavičky,“ vysvětluje fyzioterapeutka Tereza Honců z hiporehabilitačního střediska Caballinus v Praze, které se na ranou péči specializuje.

Hlídejte odbornost instruktorů i výběr koní

Zásadní roli v hiporehabilitaci hrají skutečně kvalifikovaní instruktoři a terapeuti, kteří programy cíleně připraví a vedou. „Hiporehabilitace je rehabilitační metodou a odborní instruktoři a terapeuti jsou klíčoví, bez nich nejen že se nedostaví očekávané výsledky, ale terapie může být i kontraproduktivní nebo dokonce ohrožena bezpečnost klientů,“ varuje Věra Lantelme. Právě vzdělávání instruktorů a terapeutů zajišťuje Česká hiporehabilitační společnost, která letos slaví 25 let výročí od svého založení. Ta pomáhá střediskům se vzděláním a rozvojem tak, aby splňovala ty nejpřísnější nároky. Statut Střediska doporučené hiporehabilitace pak uděluje těm, kde pracují erudovaní fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psychologové, terapeuti, instruktoři, pedagogové a cvičitelé koní.

Pro bezpečnou a kvalitní hiporehabilitaci musí být správně vybraní také koně. „Hiporehabilitační kůň by měl mít licenci ČHS na základě absolvované Specializační zkoušky. Ta potvrzuje, že jeho vlastnosti a získané dovednosti vyhovují potřebám pro jednotlivé hiporehabilitační obory,“ vysvětluje Věra Lantelme. Kdo tedy o hiporehabilitaci uvažuje, měl by si zjistit, zdali je jím vybrané středisko členem ČHS a jaký má status – jen tehdy je mu totiž garantována skutečně odborná péče. Seznam středisek lze najít na www.hiporehabilitace-cr.com 

Jak se k hiporehabilitaci dostat

Hiporehabilitaci může zájemcům doporučit lékař či ošetřující fyzioterapeut, sociální pracovník nebo pedagog. Zájemci se ale mohou obracet i přímo na jednotlivá střediska. „Hiporehabilitaci bohužel dosud neproplácejí zdravotní pojišťovny. Za jednu lekci hipoterapie zaplatí klienti v rozmezí 150–350 Kč, což pokryje 30-50% reálných nákladů. Rozdíl je hrazen formou darů od firem, dotacemi a granty, “ dodává Věra Lantelme.

Česká hiporehabilitační společnost

• Cílem ČHS je uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody. Důležitým úkolem je také podpora odborné a bezpečné hiporehabilitační praxe a vzdělávání.

• Založena v roce 1991 jako Československá hiporehabilitační společnost, v roce 1993 se rozdělila na českou a slovenskou, letos slaví 25 let od svého vzniku.

• Sdružuje desítky individuálních členů a 44 členských organizací z celé ČR, které nabízejí služby pro téměř 6000 klientů ročně

• Ve střediscích pracuje více než 200 koní, ke konci roku 2015 jich mělo licenci ČHS 136.

• Sjednocuje požadavky na výcvik, přípravu a využití koní v hiporehabilitaci s ohledem na welfare koní, provádí zkoušky koní a uděluje jim licence

• Od roku 2015 zavedla ČHS kategorizaci členských středisek, jež stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace




Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Tiskové zprávy