Dražby nemovitostí: úspěšnost dražeb se měří výslednou cenou a rychlostí prodeje

Hlavním kritériem pro hodnocení úspěšnosti dražeb nemovitostí je výsledná cena ve srovnání s počátečním odhadem, protože zájmem prodávajícího je prodat za nejvyšší možnou cenu. Vydražit nejvíce nemovitostí za 120 a více procent odhadní ceny se podařilo společnosti Eurodražby.cz, která zároveň ve více než třetině případů vydraží objekt nad odhadem, vyplývá to z průzkumu realizovaného agenturou Ipsos. Data vychází z Informačního systému o dražbách a ostatních nabídkách České pošty. Sledovaným obdobím jsou první tři kvartály roku 2015, u elektronických dražeb byl navíc zohledněn vývoj od roku 2014.

„Při koupi i prodeji je potřeba si dražební společnost prověřit, důvěryhodný partner je u tak důležitého rozhodnutí zásadní. Věnujeme velké úsilí propagaci každé nemovitosti, abychom dosáhli maximální ceny, a jsem velmi rád, že studie potvrdila úspěch naší strategie,“ říká Radim Hasman, člen představenstva společnosti Eurodražby.cz, prvního dražebníka elektronických dražeb v České republice.

Ze studie také vyplývá, že největší počet dražeb nemovitostí v 1. až 3. kvartále 2015 zrealizovaly Prokonzulta a společnost Eurodražby.cz, která je lídrem trhu i v oblasti nedobrovolných dražeb.

Dražby vynikají rychlostí

Mezi výhody dražeb patří rychlost celého procesu. Více než polovina dražeb je zrealizována do 60 dnů od zveřejnění. U nedobrovolných dražeb jsou s ohledem na objem nejrychlejší Eurodražby.cz. Když se podíváme na statistiku rychlosti z pohledu dobrovolných a nedobrovolných dražeb, tak dobrovolné dražby jsou obvykle vyřízené rychleji, ale například u Eurodražby.cz je tato doba srovnatelná pro oba druhy dražeb. Průměrně se opakuje 13 procent dražeb. Z tohoto pohledy patří Eurodražby.cz s pouhými 6 procenty k české špičce.

Regionální zaměření

U českých dražebníků sledujeme zaměření na určité regiony, pouze společnosti Eurodražby.cz a Prokonzulta působí po celé republice. Naxos se specializuje na Prahu a Čechy, kde realizuje 34 procent svých dražeb. Čechy (bez Prahy) jsou stěžejní pro Eurodražby.cz a Dražbyprobst, které tam realizují 84, respektive 82 procent svých dražeb. Dražební společnost Morava se zaměřuje především na Moravu, kde probíhá 83 procent jejích dražeb.

Typy dražených nemovitostí

U typu dražených nemovitostí sledujeme specializaci jednotlivých dražebníků. Eurodražby.cz se zaměřují především na objekty k bydlení a rekreaci, které u nich tvoří 85 procent vydražených nemovitostí. Naopak Prokonzulta má mezi draženými objekty výraznější podíl pozemků. Naxos se celkově orientuje především na komerční objekty.

Celkově v průzkumu potvrdila silnou pozici společnost Eurodražby.cz, dominantní postavení má zejména v oblasti nedobrovolných dražeb. Při výběru dražební společnosti je důležitá celková vyváženost a správný poměr mezi rychlostí, cenou a kvalitou, protože dražba je komplexní proces.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy