Úspora energie: Litoměřice ušetří ročně téměř 3 miliony

Znak města Litoměřice Česká města a obce dokazují, že úspory energií mohou mít pro jejich fungování nezanedbatelný přínos. Zastupitelům města Litoměřice se daří motivovat k úsporám energií veškeré své organizace, díky čemuž ročně ušetří téměř 3 miliony korun. Malá obec Haňovice na Hané zase díky úzké spolupráci s místním družstvem nejen snížila spotřebu energie, ale vytváří také nová pracovní místa. Oba projekty byly za svůj přínos nominovány v 8. ročníku soutěže Ekologický oskar.

Litoměřice jsou jedním z prvních měst v České republice, kterému se podařilo motivovat k úsporám energií veškeré své organizace i občany. „Naším cílem je, aby si občané a městské organizace uvědomovali hodnotu energie a využívali ji efektivně i za přispění obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje Jaroslav Klusák, energetický manažer města. Podle Klusáka by mělo být úsporné nakládání s energiemi stejně běžné, jako je třídění odpadu, a to ze strany domácností i veřejných institucí.

V Litoměřicích financuje úsporná opatření zvláštní fond

Konkrétních úspor energií dosahují v Litoměřicích kombinací důsledného energetického managementu a rekonstrukce svých objektů. „Zrenovovali jsme městské budovy do nízkoenergetického nebo pasivního standardu. Dále využíváme též fotovoltaické elektrárny,“ říká Klusák, podle něhož je ale nejzásadnější pravidelné monitorování a vyhodnocování spotřeby městských budov. Úsporná opatření přitom mají zřetelné výsledky – za poslední rok přinesly finanční úsporu ve výši zhruba 2,9 milionu korun.

Koncept úzké spolupráce města s jeho organizacemi funguje díky unikátnímu fondu pro úspory energií. Fond úspor energie funguje tak, že finance na svůj provoz získává z již realizovaných úspor energie. Tím v minimální možné míře zatěžuje rozpočet města,“ vysvětluje Klusák. Ušetřené peníze jsou navíc rozděleny tak, aby z úspory těžily městské organizace. Zhruba 35 % financí je alokováno do rozpočtu města, 30 % do Fondu úspor energie a 30 % získává konkrétní příspěvková organizace, v níž byla úspora realizována.

Haňovice šetří díky spolupráci s místním družstvem

V malé obci Haňovice na Hané s 460 obyvateli se za posledních několik let podařilo odstranit černé skládky, snížit spotřebu energie i vyměnit veřejné osvětlení. Zásluhu na tom má především intenzivní spolupráce obce a místního zemědělského družstva, které je zdejší největší firmou. Právě zemědělské družstvo postavilo v roce 2011 v obci bioplynovou stanici. „Bioplynová stanice je zemědělského typu a zpracovává především odpad, jenž vzniká při chovu 800 kusů skotu, které jsou ustájeny v Haňovicích. Elektrická energie z bioplynové stanice je využívána pro provoz celého areálu, naše obec ji pak používá pro kulturní a společenské akce,“ vysvětluje starosta Arnošt Vogel.

Bioplynová stanice vedle elektřiny vyrábí  též teplo, které může obec rovněž zdarma využívat v několika svých objektech včetně kulturního domu, v němž sídlí i obecní úřad nebo knihovna. „Kulturní dům se před výstavbou teplovodu v zimě nevytápěl. Nyní je především v zimních měsících téměř denně využíván pro spolkové, sportovní a společenské akce, jako jsou svatby a rodinné oslavy,“ dodává Vogel. 

Nové skleníky a výroba vytvoří až 50 pracovních míst

Bioplynová stanice vyrobí více elektřiny a tepla, než kolik se využije v objektech města. Zemědělské družstvo proto hledalo možnosti, jak tyto energie efektivně využít. „V roce 2015 zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby skleníků o rozloze 3 ha a výšce 7,5 m, které budou sloužit k pěstování rajčat. První sklizeň proběhne v prosinci 2016,“ prozrazuje Vogel. ZD Haňovice je aktivní také v oblastech přidružené výroby. V tomto roce plánuje kolaudaci haly pro výrobu drátů do 3D tiskáren. „Díky této stavbě a zvýšení provozu výroby drátů do 3D tiskáren vznikne až 50 nových pracovních míst,“ odhaduje starosta.

Jedna z obcí získá ekologického oskara

Obě města byla za svou aktivitu nominována v letošním 8. ročníku soutěže Ekologický oskar v kategorii Obec. „V případě obou obcí jde o důkaz toho, že úspory energií fungují. Unikátní je zejména způsob spolupráce – ať již mezi městskými organizacemi v Litoměřicích, nebo mezi obcí a soukromou firmou v Haňovicích,“ říká Vladimíra Glaserová ze společnosti E.ON, která soutěž Ekologický oskar v ČR organizuje.

Zásluhy za oba úspěšné projekty patří podle odborníků též radnicím jednotlivých měst. Litoměřice i Haňovice mají jedno společné: osvícenou radnici, která má nějakou vizi a nebojí se za ní jít. A právě to při jednání o nových průmyslových zónách často postrádáme. Obce se většinou bojí neznámého, zůstávají v zajetí čtyřletého volebního období, a proto před dlouhodobou koncepční prací upřednostňují jednoduchá a populární rozhodnutí s okamžitým efektem,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel developerské společnosti Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko, která se v letošním roce stala dohromady s českou společností Accolade novým partnerem soutěže Ekologický oskar.
Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy