Podzimní topení: co vědět a čeho se u topení vyvarovat?

Rubrika: Tipy a triky
Jana Brožková (Bydlet.cz), 7.10.2016
Už je tady podzim a s ním i období, kdy si doma poprvé oblékáme dlouhé rukávy a uvažujeme o tom, že je ta správná chvíle si letos prvně přitopit. Zatímco mnohým z nás stačí otočit knoflíkem ústředního topení, pro jiné přináší otázka topení řadu povinností už před topnou sezónou. Víte, jaké všechny povinnosti máte, ať už topíte v kamnech nebo plynovým topidlem? Jak se vyhnout neštěstí v domácnosti?

Pro bezpečné topení ve své domácnosti můžete sami udělat mnohé. Řada banálních pouček v praxi zafunguje stále nejlépe a stále mnoho lidí na jejich nedodržování „dojede“. Řeč je o sušení oblečení na plynovém topení nebo hořlavých předmětech v blízkosti kamen či otevřeného ohně krbu, jako je například proutěné křesílko. Jen v loňské topné sezoně došlo k 120 požárům způsobených topidly všeho druhu. Podle čísel Europ Assistance je navíc porucha topidla v zimě třetí nejčastější nehodou v domácnostech. V 81 % případů je to pak porucha kotle.

Základním bezpečnostním minimem je pravidelná kontrola. V případě komínů je dokonce dána zákonem a to každý rok bez ohledu na stav či stáří objektu. Kontrola má v první řadě předejít neštěstí. V případě, že k němu přesto dojde, přináší pak i důležitou přidanou hodnotu a tou je dokument pro pojišťovnu. „Pojišťovna vždy hodnotí, v jaké míře měl konkrétní stav komína vliv na vznik požáru – tedy zda nebyla zanedbána prevence a běžná údržba.Pokud by pojistná událost vznikla v přímé souvislosti se zanedbáním péče o komín, má pojišťovna právo na úpravu pojistného plnění,“ vysvětluje Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

Šetřit se v tomto případě určitě nevyplatí, protože potenciální škody mohou snadno dosáhnout statisíců či milionů korun. Mnohdy pak škody ani vyčíslit nejdou – tady je řeč o ztrátě rodinných cenností či dokonce lidského života.

Ne všichni kominíci nosí štěstí

Alespoň jednou ročně je majitel komínu, tedy většinou i celého domu, povinen nechat provést kontrolu od kominíka s náležitým oprávněním. Ne každý kominík je ale skutečně oprávněn potvrzení vystavit. „Naše společenstvo už několik let bojuje proti kominíkům, kteří podnikají bez odborných znalostí. Bohužel je běžnou praxí, že domy obcházejí podvodníci, kteří za podezřele nízké ceny pouze vypisují zprávy o kontrole. Lidé by si měli začít uvědomovat, že kontrolou chrání především jejich majetek, zdraví a život,“ popisuje situaci s podvodníky Petr Dušek, tiskový mluvčí Společenstva kominíků ČR a upozorňuje, že správná kontrola spalinové cesty trvá kolem 20 minut, ne pár vteřin, jak je u podvodníků zvykem.

„Doporučujeme majitelům nemovitosti nechat si při kontrole i při revizi spalinové cesty předložit oprávnění k příslušné činnosti. Pokud by totiž revizi provedl někdo, kdo na tuto činnost nemá oprávnění, nemůže pojišťovna tento úkon považovat za platný, a je tedy oprávněna pojistné plnění snížit ,“ doplňuje Ivana Buriánková. Seznam prověřených kominíků najdete například na webu Společenstva kominíků ČR, které bojuje za profesní etiku řemesla. Doporučuje se také dbát na osobní doporučení sousedů a upřednostnit lokální řemeslníky.

 Topíte na plyn?  Každý plynový spotřebič by měl mít označení CE, které značí, že přístroj je v souladu s evropskými standardy a normami. Jedná se o značku užívanou od roku 1996, máte-li starší přístroje, neznamená to, že jsou automaticky nevyhovující. Jen se v tom případě doporučuje kontroly provádět skutečně pravidelně a důsledně. Stejně pravidelně a důsledně je třeba větrat veškeré prostory, kde se plynem topí. Důvod je jednoduchý – kamna spalují nejen plyn, ale i kyslík.

Zatímco k něčemu je třeba vyškolený odborník, některé úkony může majitel komínu, kotle či plynového topidla provést sám a měl by jim věnovat pozornost. Na co se doma podívat?

Je kouřovod řádně upevněn?

• Není spotřebič nebo kouřovod propálený?

• Fungují uzávěry komínových dvířek?

• Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?

• Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

• Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?

• Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

• Necítím plyn? I sebemenšímu úniku plynu je třeba věnovat pozornost!

Má plamínek plynového přístroje modrou barvu? Plamínek plynového kotle i topení by ji měl mít. Je-li žlutý, pozvěte odborníka.


 

 

 

 

 

 

Co se nejčastěji pokazí

Během loňské topné sezóny způsobily jen komíny v České republice 886 požárů. „Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch je až 90% z celkového počtu požárů komínů. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně,“ popisuje nejčastější příčiny požáru Nicole Zaoralová, tisková mluvčí hasičského záchranného sboru.

Nevyčištěný komín tak může za převážnou většinu požárů komínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.

Graf nehodovosti topení

Nejčastější poruchou plynového kotle   bývá nefunkční baterie v prostorovém termostatu či nedostatečné množství vody v oběhu ústředního topení. Takzvané „wafky“ zase pozlobí nejčastěji vadným termočlánkem. „Naši technicky nejčastěji vyjíždí právě kvůli špatnému termočlánku nebo únikům plynu. Obojí často souvisí se zanedbáním pravidelné kontroly či seřízení,“ shrnuje Lenka Brunclíková, dispečerka servisního střediska Trasko.

„Jen od ledna 2016 evidujeme celkem 1 368 událostí v souvislosti s topením. Tyto poruchy tak patří mezi pět nejčastějších nehod, které řešíme. V zimě je pak porucha kotle celkově třetí nejčastější událostí, ke které vyjíždíme,“ popisuje poruchovost topení Michal Egert z asistenční služby Europ Assistance.

Co když už je oheň skoro na střeše?

Vznítily se saze v komíně? Hasiči radí: Nehaste vodou! Mohlo by dojít k popraskání nebo výbuchu. Zavolejte hasiče, v mezičase můžete krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Odstraňte všechny hořlavé materiály z blízkosti komína a utěšujte se myšlenkou na to, že máte nemovitost řádně pojištěnou.

Co dělat, když cítíte plyn? V první řadě uhasit jakýkoli oheň, poté otevřít okna a vypnout hlavní uzávěr. Vypnutá by měla být i veškerá elektronika. Také byste měli varovat sousedy. Ne však zvoněním, ale raději důrazným zaklepáním. Vyhnout byste se měli i výtahu. Samozřejmostí je neprodlené přivolání hasičů.

„Kromě udržování dobrého technického stavu topidel doporučujeme vybavit domácnost autonomními hlásiči požáru a detektory plynu. Za samozřejmost již dnes považujeme přenosné hasicí přístroje nebo spreje, které by měla mít každá domácnost“ doporučuje Nicole Zaoralová. Například ceny detektorů spalin se pochybují už od několika set korun.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tipy a triky