Silný zápach z továrny je odradil od koupě bytu. Realitní kancelář jim však odmítla vrátit rezervační poplatek

Eva Jurčíková (Vaše Nároky.cz), 6.01.2017

Mladý manželský pár se rozhodl upustit od koupě bytu, když zjistil, že vzduch ve městě je silně znečištěn. Realitní kancelář však manželům odmítla vrátit rezervační poplatek 30 000 s argumentací, že se jedná o smluvní pokutu za odstoupení od rezervační smlouvy. Případu se proto ujal právník ze společnosti Vaše nároky.cz. Realitní kancelář peníze vrátila až na základě předžalobní výzvy advokáta.

Pan Michal Ludvik s manželkou se rozhodli usadit ve svém vlastním, vybrali si proto přes realitní kancelář byt a následně složili realitní kanceláři rezervační poplatek ve výši 30 000 . Když však zapisovali jejich dítě na úřad, poprvé ucítili silně znečištěné ovzduší, které bylo způsobeno blízkou továrnou. Podruhé je zápach zastihl při zápisu jejich dítěte do školky, tehdy se rozhodli, že koupi bytu neuskuteční. „Kdo je zvyklý na čistý vzduch, tak tento zápach přejít nemůže,“ vysvětluje jejich volbu pan Ludvík, s manželkou proto odstoupili od rezervační smlouvy.

„Když jsme žádali advokáta realitní kanceláře o vrácení rezervačního poplatku, bylo nám řečeno, že na něj nárok nemáme. Boj o své peníze jsme již skoro vzdali, pak jsme však na internetu zjistili, že máme šanci peníze od realitky získat zpět“, popisuje vzniklou situaci pan Ludvik. Poškození manželé se proto obrátili na právníka společnosti Vaše nároky.cz, který po prostudování smlouvy zjistil, že požadovaná smluvní pokuta je neplatná. „Vzhledem k tomu, že můj klient řádně od rezervační smlouvy odstoupil, závazky z této smlouvy zanikly a měl nárok na vrácení rezervačního poplatku. Realitní kancelář ovšem poplatek nevrátila, což však nebylo možné akceptovat,“ komentuje případ klienta advokát.

Smluvní pokutu, která měla být ve výši rezervačního poplatku, realitní kancelář požadovala neoprávněně. „Závazek uzavřít v budoucnu smlouvu, sjednaný mezi jinými subjekty než těmi, kteří budou smluvními stranami budoucí smlouvy, je pro rozpor se zákonem neplatný. S ohledem na to je také ujednání o jakékoli sankci, včetně smluvní pokuty, pro případ porušení takového závazku, neplatné,“ argumentoval právník z Vaše nároky.cz v předžalobní výzvě, kterou protistraně zaslal. Realitní kancelář jednoduše nemůže kupujícího k uzavření smlouvy nutit případnou smluvní pokutou, takovouto možnost by mohl mít pouze majitel nemovitosti.

Realitní kancelář si byla vědoma svého nezákonného postupu a naštěstí na výzvu právníka reagovala souhlasně. Ve třech splátkách po deseti tisících zaslala peníze poškozeným manželům zpět, čímž se celý případ uzavřel. Bohužel se však nejedná o ojedinělý případ. Mnoho realitních kanceláří se na začátku snaží rezervační poplatek nevrátit a spoléhají na neznalost jejich klientů. Když se však do případu vloží právník, který jednotlivým smluvním pojmům více rozumí, často realitní kanceláře otočí a neoprávněně zadržované peníze vrátí.  

Společnost Vaše nároky.cz pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na www.vasenaroky.cz.

 

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Financování bydlení