Tepelná čerpadla ušetří i v panelových domech

Rubrika: Technika
Jana Brožková (Bydlet.cz), 13.06.2017
Tepelná čerpadla ušetří i v panelových domech

Využití tepelného čerpadla k vytápění a ohřevu vody snižuje energetickou náročnost nemovitosti, pomáhá k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a domácnost díky němu výrazně ušetří na provozních nákladech. V současnosti jím proto disponuje téměř každá desátá novostavba. Podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj  je však průměrné stáří bytového fondu v České republice přes 50 let a charakterizují ho rozsáhlá panelová sídliště. Rovněž jejich obyvatelé však mohou začít šetřit rodinný rozpočet. Podle měření s polečnosti NIBE Energy Systems CZ, výhradního dodavatele kvalitních švédských tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko, může dosáhnout roční úspora nákladů na bytovou jednotku v panelovém domě až 80 %.

Do staršího bytového domu se dají instalovat všechny typy tepelných čerpadel. Nejčastěji se pro vytápění a ohřev vody využívají zařízení systému vzduch-voda, která odebírají tepelnou energii z venkovního vzduchu. Lze je totiž umístit prakticky kamkoli do exteriéru (včetně střechy) bez nutnosti realizace zemních vrtů nebo pokládky kolektorů. Před samotnou instalací však odborníci doporučují provést zateplení rekonstruovaného objektu, aby vznikaly co nejnižší tepelné ztráty a klesla tak i potřebná teplota topné vody (k hranici 55 – 60 0C). Neméně důležitá je také kontrolu stavu radiátorů, které by měly být dimenzovány na teplotu odpovídající efektivnímu provozu tepelného čerpadla.

„Tepelná čerpadla NIBE zajišťují při odborné instalaci a funkčním zapojení do topného systému výraznou úsporu energií nejen v rodinných domech, ale také v komerčních nemovitostech, školách a bytových domech. Pokud má daný objekt vysoké tepelné ztráty, dá se jejich celkový výkon zvýšit propojením do kaskády. K tomuto řešení jsme přistoupili při instalaci tepelného čerpadla systému vzduch-voda NIBE F2300 v několika bytových domech v České republice i na Slovensku – v Dobrovici, Loučovicích, Turně nebo v Gelnici. Nový systém zde slouží k úspornému a ekologicky šetrnému vytápění a ohřevu vody,” vysvětluje Jiří Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ, divize skupiny NIBE, a dodává: „U všech realizací jsme nechali provést kontrolní měření, abychom měli spolehlivě zdokumentované srovnání výše nákladů při napojení na CZT a po změně zdroje vytápění za tepelné čerpadlo.”

Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2300

Příklady využití tepelného čerpadla NIBE v bytových domech

U bytových domů v Loučovicích, Turně a Gelnici proběhla rekonstrukce spojená se zateplením a výměnou oken. Poté došlo k jejich odpojení od centrálního zásobování teplem (CZT) a k instalaci 3 až 4 tepelných čerpadel systému vzduch-voda NIBE F2300 dle velikosti a tepelných ztrát jednotlivých objektů. Instalační firma je propojila se stávajícím radiátorovým systémem a ohřívači vody, takže vznikla komplexní soustava pro vytápění a ohřev vody. Z provedených měření vyplývá, že minimální roční úspora nákladů po odpojení od CZT činí 245 000 (Loučovice), může však dosáhnout až 500 000 (Turňa nad Bodvou). „V Turně nad Bodvou jsme nechali provést měření rovněž u dalšího zatepleného bytového domu s instalovaným tepelným čerpadlem systému země-voda NIBE F1345, a to s velmi podobným výsledkem. Všeobecně se dá říci, že je využití tepelného čerpadla nejefektivnější u zateplených domů po rekonstrukci či přímo u energeticky úsporných novostaveb. Roční úsporu nákladů jsme sice zaznamenali také u dosud nezatepleného panelového domu v Dobrovicích, ta však činila pouze 44 000 .”

Ke zkrácení doby návratnosti investice navíc může pomoci rovněž program Nová zelená úsporám, který se vztahuje nejen na rodinné, ale také bytové domy. Aktuálně je možné zažádat o dotaci na výstavbu nového bytového projektu nebo realizaci opatření, jež přispěje ke snížení energetické náročnosti u starší stavby.

Seznam realizací s tepelnými čerpadly NIBE v panelových domech v ČR a SR (zdroj NIBE):

Lokalita

Zateplení

Pův. zdroj tepla

Celková vytápěná plocha v m2 / počet bytů

Typ tepelných čerpadel

Pův. prům. roční náklady za vytápění a ohřev vody

Roční náklady za vytápění a ohřev vody po instalaci TČ

Roční úspora nákladů v roce měření

Loučovice (ČR)

ANO

CZT

1458 / 24

3x F2300 (vzduch-voda)

388 500

143 096

245 404

Loučovice (ČR)

ANO

CZT

2180 / 32

4x F2300 (vzduch-voda)

690 000

192 245

497 755

Gelnica (SR)

ANO

CZT

2358 / 36

4x F2300 (vzduch-voda)

24 000 EUR

9 500 EUR, vč. servisu

14 500 EUR (cca 380 190 )*

Turňa nad Bodvou (SR)

ANO

CZT

1980 / 30

3x F2300 (vzduch-voda)

26 000 EUR

7 300 EUR, vč. servisu

18 700 EUR (cca 490 314 )*

Turňa nad Bodvou (SR)

ANO

CZT

1980 / 30

F1345 (země-voda)

24 700 EUR

8 500 EUR, vč. servisu

16 200 EUR (cca 424 764 )*

Dobrovice (ČR)

NE

plynová kotelna

1680 / 26

3x F2300 (vzduch-voda)

180 000

136 000

44 000

*https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp – k 9. 6. 2017Názory na článek  Tepelná čerpadla ušetří i v panelových domech
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Technika