Kupující odstoupila od koupě bytu, realitka jí však odmítla vrátit rezervační poplatek

Eva Jurčíková (Vaše Nároky.cz), 23.06.2017

Paní Magda si chtěla přes realitní kancelář koupit byt, když však složila rezervační poplatek, nastaly jak osobní, tak i finanční komplice. Z dobrých důvodů proto od rezervačního smlouvy odstoupila a požadovala vrácení rezervačního poplatku. Realitní kancelář jí ho však odmítla vrátit, paní Magda se proto obrátila na právníka.

Paní Magda chtěla s přítelem přes velkou realitní kancelář s působností po celé ČR koupit byt v blízkosti Pardubic v hodnotě 1 170 000 korun. Složila rezervační poplatek a prostřednictvím finančního poradce spolupracujícího s realitní kanceláří začala vyřizovat čerpání úvěru na koupi bytu.

Don té doby vše vypadalo v pořádku. Původně přislíbené podmínky úvěru však byly náhle ze strany poskytovatele změněny a pro klientku se staly značně nevýhodnými. Její přítel navíc v té době přišel o práci, čímž se zásadně změnila finanční situace klientů.

Paní Magda tyto skutečnosti bezprostředně sdělila realitní kanceláři, s přesvědčením, že se jednoduše vše odvolá. Realitní kancelář se ji však společně s finančním poradcem i nadále snažila ke koupi přimět s tím, že pro banku je rozhodující situace klienta při sepisování smlouvy a nové skutečnosti tedy nejsou překážkou pro získání úvěru.

V důsledku tohoto jednání Magda v realitní kancelář zcela ztratila důvěru a rozhodla se od koupě odstoupit úplně. Mezitím však uplynula dvouměsíční platnost rezervační smlouvy, kterou paní Monika odmítla prodloužit, načež jí realitní kancelář oznámila, že tímto svým jednání pochybila a rezervační poplatek ve výši 70 000 propadá realitní kanceláři.

Paní Magda se proto obrátila na společnost Vaše nároky.cz, která realitní kanceláři zaslala předžalobní upomínku. Společnost tuto výzvu odmítla, a případ byl proto postoupen k soudnímu řízení. Realitní kancelář nakonec přistoupila ke smíru a celý poplatek klientce vrátila.

Klientka v tomto případě udělala dobře, že neuvěřila slibům realitní kanceláře, která byla motivována vidinou provize. Klienta tak zcela správně odmítla prodloužit platnost rezervační smlouvy. Jelikož tedy došlo k uplynutí její platnosti a nedošlo k realizaci koupě nemovitosti, tak měla RK povinnost zaplacený poplatek vrátit. RK se často snaží podobné situace řešit vykonstruováním domnělé smluvní pokuty, která je však neplatná, neboť klientka žádnou povinnost neporušila,“ komentuje na závěr případ právník, který paní Magdu ve sporu zastupoval. 

Společnost Vaše nároky.cz

pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na:www.vasenaroky.cz

Názory na článek  Kupující odstoupila od koupě bytu, realitka jí však odmítla vrátit rezervační poplatek
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Financování bydlení