Realitka odmítla odpovědnost za skryté vady na nemovitosti a nevrátila rezervační poplatek

Eva Jurčíková (Vaše Nároky.cz), 13.04.2018

Kupující se kvůli zjištěným skrytým vadám na nemovitosti rozhodl nepodepsat kupní smlouvu, realitní kancelář mu však odmítla vrátit rezervační poplatek. Kupující se proto musel obrátit na právníka ze společnosti Vaše nároky.cz, který mu nakonec rezervační poplatek pomohl získat zpět.

Pan Jaromír uzavřel v červenci roku 2017 rezervační smlouvu o koupi domu. Součástí rezervační smlouvy byla také uhrazení rezervačního poplatku ve výši 60 500 . Poplatek musel být uhrazen do dvou dní od podpisu, což pan Jaromír dodržel.

Den před podpisem kupní smlouvy však kupující obdržel od makléřky nové znění kupní smlouvy, ve které bylo uvedeno, že nemovitost je ve špatném stavebně-technickém stavu a dům má částečně narušenou statiku a další závažné problémy a také, že podpisem kupní smlouvy se vzdává svých práv z vadného plnění.

Pan Jaromír se na základě zjištěných informací rozhodl kupní smlouvu neuzavřít, protože při podpisu smlouvy byla nemovitost reprezentována jako před rekonstrukcí, avšak nikde nebyla uvedena porušená statika. Kupující proto nejprve sám realitní kancelář požádal o vrácení rezervační zálohy, když však neuspěl, obrátil na právníka Petra Nováka ze společnosti Vaše nároky.cz. Právník případ převzal k řešení a zaslal protistraně předžalobní výzvu, ve které požadoval navrácení rezervačního poplatku.

Podle účinných právních předpisů občanského zákoníku je zřejmé, že se jedná o skryté vady, které nebyly Klientovi zřejmé při podpisu rezervační zálohy. Z tohoto důvodů má můj Klient právo na odstoupení od rezervační smlouvy a vrácení rezervační zálohy v plné výši,“ argumentoval právník Novák ve výzvě.

Realitní kancelář díky výzvě a následné urgenci po několika týdnech kontaktovala pana Jaromíra s žádostí o sdělení čísla účtu, na který by měla být rezervační záloha vrácena. Po sdělené údajů realitní kanceláře po několika dnech zálohu vrátila. Pan Jaromír se tak po tři čtvrtě roce dočkal svých peněz zpět, bez zapojení právníka by se mu to však pravděpodobně nepodařilo.    

Společnost Vaše nároky.cz

pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na:www.vasenaroky.cz

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Bydlení rubrika