Alzheimer není jen nemoc stáří, onemocnět může i čtyřicátník

Jana Brožková (Bydlet.cz), 18.09.2018
Čím starší, tím vyšší riziko Alzheimera V ČR žije asi 150 tisíc lidí s Alzheimerovou chorobou a jejich počet neustále roste.1 Nepříznivé vyhlídky do budoucna výrazně ovlivňuje fakt, že jde o prozatím nevyléčitelnou nemoc. Existuje ovšem celá řada léků, které dokáží její příznaky „brzdit“, a tím pozitivně ovlivnit kvalitu života pacienta.2 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP 211) za péči o své klienty s Alzheimerem v loňském roce zaplatila celkem 172,4 milionů korun.

V meziročním srovnání jde o nárůst ve výši 16,5 %. „Náklady se loni zvýšily celkem o 24,4 mil. , léčba jednoho pacienta ZP MV ČR stála za rok v průměru téměř 44 000 . Přibývá i nemocných. Zatímco v roce 2016 se jich u nás léčilo 3 596, loni už to bylo o 337 více. V převážné většině jde o osoby nad 70 let. Výjimkou však nejsou ani výrazně mladší pacienti, i když jejich počet ve srovnání se staršími ročníky je malý. Loni jsme evidovali 33 nemocných ve věku 35 až 50 let, avšak přes 3 300 nemocných ve věku od sedmdesáti let. Nemoc postihuje častěji ženy než muže. Z celkového počtu 3 933 nemocných s Alzheimerovou chorobou je přes 2 500 žen,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

Čím starší, tím vyšší riziko Alzheimera

Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku, při němž dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty. Jde o nejčastější formu demence, tvoří více než polovinu všech jejích typů. Celosvětový počet nemocných se odhaduje na 20 miliónů, v České republice postihuje zhruba 150 000 osob.1 Obecně demencí trpí ve světě více než 44 miliónů lidí, v roce 2030 se jejich množství pravděpodobně zvýší na téměř 76 miliónů a podle odhadů do roku 2050 dosáhne počet nemocných až 135miliónové hranice.3

Největším rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby je věk. Ve skupině 65tiletých jsou postiženy zhruba 2–3 % populace, v kategorii od 80ti let výše je pak postižena celá polovina populace. Rozhodně to však neznamená, že mladí lidé jsou zcela bez rizika. Existují i vzácnější formy, jež se projevují už kolem 40. – 50. roku.1

Včasná diagnóza je základ

Alzheimerovu chorobu poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer už v roce 1907.4 Její závažnost dokazuje i skutečnost, že ani po 111 letech stále není zcela zřejmá příčina nemoci1, a tudíž ani účinná léčba.2 O to větší roli hraje včasné odhalení příznaků, aby šance na zpomalení projevů nemoci a udržení důstojného života byla co největší. Nejnovější průzkum Alzheimer Europe provedený v pěti evropských státech však ukazuje, že diagnóza bývá mnohdy stanovena se zpožděním. V průměru jde o 2,1 roku, konkrétně v ČR je to 1,6 roku. V okamžiku stanovení diagnózy se zhruba polovina pacientů nacházela v mírně pokročilém stádiu demence (53 %), třetina ve středně pokročilém stádiu (36 %) a 4 % dokonce v těžkém stádiu demence. Téměř polovina pečujících (47 %) poznamenala, že by bylo lepší znát diagnózu dříve.5

Hlavním projevem Alzheimerovy choroby je porucha paměti. Člověk zapomíná známé věci, je dezorientovaný v prostoru i čase, ztrácí zájem o své koníčky a práci, zhoršuje se jeho vyjadřování, objevit se mohou také halucinace.2 Jde o progresivní onemocnění – příznaky se v průběhu času zhoršují. V prvním stádiu nemoci se člověk o sebe zvládne postarat více méně sám, v nejtěžší fázi je zcela odkázaný na pomoc druhých.1

Zdroje:

1. http://www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=25

2. http://www.gerontologie.cz/files/alzheimerova_nemoc_v_rodine.pdf

3. http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/co-je-demence/

4. http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/

5. http://www.alzheimer.cz/clanky/ae-predstavila-vysledky-vyzkumu-v-evropskem-parlamentu/

 •••

 ZP MV ČR  působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017 a 2018.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy