Pasivní bydlení: úsporné, ale dnes i komfortní

Jana Brožková, 21.9.2018
Zelené technologie se při výstavbách bydlení masivně prosazují také v Česku. Za posledních dvacet let ušly dlouhou cestu a dnes vypadají zcela jinak. Ekologické už neznamená jen šetřící energii - snížení spotřeby se často dosahovalo na úkor komfortu a estetiky. Pasivní bydlení současnosti představuje symbiózu nízké spotřeby, pohodlí a estetiky exteriéru a interiéru stavby. Tyto technologie a postupy se implementují převážně do novostaveb, protože přeměny starých objektů do tohoto konceptu jsou většinou obtížně realizovatelné. O aktuálních trendech jsme hovořili s Ing. Janem Procházkou z All Inclusive Development, technickým dozorem investora.

Ekologické technologie v bydlení: co si dnes pod tímto pojmem máme přestavit? V prvé řadě nízkoenergetický nebo ideálně pasivní dům nebo byt, tedy ten, který spotřebovává minimum energie. Základem takové stavby je kvalitní zateplení, které v létě chrání před přehříváním a v zimě před únikem tepla. Nízkoenergetický dům může mít podlahové topení se separátním nastavováním teploty v každé místnosti. Na střeše tohoto domu obvykle najdete fotovoltaické panely, se kterými přes den, i při minimálním slunečním svitu, perete a myjete de facto zdarma. Zelenou „vychytávkou“, která bude stále více aktuální kvůli nedostatku vody, jsou podzemní retenční nádrže na zahradě nebo na pozemku, které budou zachycovat dešťovou vodu. V posledních letech se začínají výrazně používat i tzv. rekuperační jednotky - systém průduchů, vedených ve stěnách stavby, který pomocí vzduchotechnického potrubí umožňuje větrat bez toho, abyste museli otevírat okna. Rekuperace v zimě dokáže nově přivedený vzduch do místnosti ohřát na pokojovou teplotu, čímž znovu šetří energii, kterou byste jinak spotřebovali na ohřátí studeného vzduchu. Naše společnost byla mimochodem první, která před sedmi lety postavila vůbec první byt s rekuperací v Brně.

Pokud bych to měl shrnout, u pasivního domu by nemělo chybět:

- kvalitní zateplení celé obálky budovy a okna s izolačními skly. Pasivní dům musí splňovat normy pro

celou konstrukci domu, ale také pro okna, dveře, střechu, podlahu i stěny.

- Fotovoltaické panely, vyrábějící elektřinu - mohou také ohřívat vodu, topit i svítit.

- Podlahové topení, snižující náklady na vytápění. Tento typ topení sice pro pasivní dům není nutný, ale

určitě je výhodný.

- Rekuperace, šetřící energii, která se ztrácí klasickým větráním.

- Retenční nádrž na dešťovku, která slouží jako užitková voda. Sice s pasivitou domu bezprostředně

nesouvisí, nicméně hospodárné využívání zdrojů k pasivnímu bydlení také patří.

Než se každé z technologií, které jste tady zmínil, budeme věnovat podrobněji, na co mě takový dům přijde? Bude zřejmě výrazně dražší, než standardní rodinný dům, je to tak? Bydlení v zeleném domě není investičně nijak nákladnou záležitostí, rodinné pasivní domy se zahradou dnes pořídíte za cenu čtyřpokojového bytu ve velkém městě. Třeba rodinný dům Alea s energetickou náročností A, který stavíme v Říčanech u Brna, stojí kolem pěti milionů korun. Pokud budete v takovém domě bydlet, snížíte spotřebu energie na bydlení o desítky procent - použité technologie ušetří měsíčně ve srovnání s bydlením kdekoli jinde minimálně pět tisíc korun.

Podle ing. Procházky se investice do pasivního bydlení do budoucna rozhodně vyplatí. Podle nové evropské legislativy bude u nás po roce 2020 možné stavět pouze pasivní domy, nebo budovy s velmi podobnými parametry. Domy, které nebudou mít pasivní charakter, budou hůř prodejné a pravděpodobně budou na trhu postupně ztrácet na hodnotě.

Fotovoltaické panely

R ozhodnete-li se dát solární energii zelenou , můžete se těšit na snížení účtů za elektřinu. Slunce je totiž, řečeno s nadsázkou, od Země příliš vzdálené na to, aby vám posílalo faktury. Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní investici , která ovšem není tak vysoká, jak se mnoho lidí domnívá. Postupně se vám bude vracet v podobě poklesu výdajů za elektrickou energii. Fotovoltaické panely nemusí být pouze zdrojem výroby elektřiny, ale můžete je používat i k vytápění a ohřevu vody. Čím více využití pro ně najdete, tím více ušetříte. Bonusem, který solární panely znamenají, je energetická soběstačnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Díky fotovoltaice nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, protože využíváte vlastní energii . Fotovoltaika představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí , neboť solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo , které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu. Panely mají dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu - výrobci standardně garantují, že křemíkové články vydrží několik desítek let . Fotovoltaika je zdrojem elektřiny, který neobsahuje žádné pohyblivé součásti, proto se jedná o technologii s nízkou poruchovostí . Obsluha panelů je navíc velice nenáročná , po jejich instalování prakticky není, kromě pravidelných servisních prohlídek , třeba se o ně starat.

Co všechno je potřeba k instalaci a jak to vlastně funguje? V prvé řadě potřebujete dostatečně velkou plochu pro instalaci panelů, která je správně orientovaná ke slunci, to znamená ideálně na jih, případně východ či západ. Nedílnou součástí fotovoltaiky je i řešení ukládání vyrobené energie. Přes den, kdy svítí slunce a vy jste většinou v práci, je spotřeba energie nižší, než v odpoledních či večerních hodinách, kdy jsou všichni doma. Nejběžnější způsob ukládání energie je ohřev vody v akumulační nádrži, doporučoval bych i elektrické podlahové topení, při kterém se teplo akumuluje do podlahové konstrukce. Další možností jsou baterie a v létě je výhodné chladit dům průběžně přes celý den klimatizací, kterou můžete v zimě, pokud je vybavena reverzním chodem, výhodně přitápět.

Jaký typ fotovoltaiky zvolit a na co si při jejím výběru dát pozor? Typů panelů a systémů je mnoho a každý návrh je potřeba „ušít na míru“ konkrétnímu projektu. Proto je dobré využít firmu, která má dobré reference, a to i v oblasti servisu, který poskytuje. Instalace solárních panelů má delší dobu návratnosti, proto byste měli mít k dispozici solidní servis s dostupnými náhradními díly. Pokud pro financování fotovoltaiky zažádáte o dotaci, je potřeba, aby byl dodavatel registrovaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro dotace.

Vyrobí panely elektřinu i v zimě? Vyrobí, ale počítejte s tím, že v našich klimatických podmínkách je v zimě slunečního svitu méně než v létě, a má menší intenzitu. Přibližný výkon v zimním období vám dokáže kvalifikovaná firma vypočítat.

Podlahové vytápění

Elektrické podlahové topení je nejkomfortnější zdroj tepla, který je navíc úsporný. Díky velké vytápěné ploše a nízké povrchové teplotě se do tepelné pohody dostanete při nižší teplotě prostoru, než u běžných topení. Neškodí zdraví, nevíří prach a hodí se proto i pro alergiky. Instalace je přitom jednoduchá, zvládnete ji za asistence elektrikáře i sami a samotný provoz je pak absolutně bezúdržbový. Výhodou podlahového vytápění je přesná regulace v každé místnosti, kdy na jednotlivých termostatech nastavíte požadovanou teplotu. Když jste v práci, můžete pouze temperovat a na dobu návratu si nastavíte teplotu vyšší. Podlahové topení má životnost několik desítek let a u nízkoenergetických domů je z hlediska poměru investice a následného provozu optimální.

V čem spočívá úspora energie? Především v dokonalé regulaci. Jakmile se podlaha a vzduch místnosti vytopí na požadovanou teplotu, kabely už topí pouze v krátkých intervalech a teplotu udržují, spotřeba elektřiny je potom velmi nízká. Podlahové topení je také příjemnější, vytváří člověku lepší tepelný komfort. Když kolem sebe máte teplé plochy, cítíte se příjemněji a nepotřebujete kolem sebe teplý vzduch, což je nejen úsporné, ale zdravé.

Jaké jsou náklady na údržbu a jaká je životnost podlahového vytápění? Elektrické podlahové topení je téměř bezúdržbové, jediné, co je třeba udržovat, jsou termostaty. Životnost je dána především uložením kabelů v podlaze a správnou regulací. Výrobci udávají 30 až 50 let, a odborníci říkají, že při správném provedení je životnost stejná, jako konstrukce, do které je topení zabudováno.

Rekuperace

Čerstvý vzduch potřebujeme všichni. Větráním sice přivádíme do domu dostatek vzduchu, ale uniká při něm teplo, což může pořádně zahýbat s účtem za energie. Řešením může být rekuperace, která odstraní i vlhkost v bytě. Tento systém větrání zajišťuje optimální výměnu vzduchu a zároveň minimalizuje tepelné ztráty při větrání. Rekuperace za vás větrá automaticky, i v době, kdy nikdo není doma. Díky dostatečné výměně vzduchu v bytě nehrozí problémy s vlhkostí, s koncentrací CO2, vznikem plísní a množením mikroorganismů, jako jsou např. roztoči.

V čem při rekuperaci spočívá úspora energie? V předání tepla z odpadního vzduchu do čerstvého, který přichází do domu. Potom je pouze potřeba dohřát rozdíl teplot, daný účinností rekuperační jednotky, které jsou v dnešní době již běžně nad 90 %. Topení tedy ani nemusí mít takový výkon, v pokojích můžete instalovat méně topidel s menšími rozměry, případně můžete využívat výhodné nízkoteplotní podlahové topení. Tím ušetříte nejen za protopenou energii, ale na pořizovacích nákladech i za celý topný systém.

Jaký další přínos rekuperace kromě úspory energie přináší? Co třeba kvalita a čistota vzduchu? Máte pravdu, finanční úspora není jediným plusem. Výhodou je určitě především neustálá výměna vzduchu, takže se v místnostech nehromadí oxid uhličitý, který může způsobovat bolesti hlavy a zdravotní problémy, odvádí se také vzdušná vlhkost a pachy. Uživatelé si pochvalují, že se v místnostech usazuje méně prachu, takže nemusí tak často vysávat. Do rekuperace také můžete použít speciální filtry pro vstupní vzduch, a tím minimalizovat pyly, alergeny a zápach z venku. Rekuperace je proto mimořádně vhodná například v případě, kdy bydlíte u frekventované silnice - omezíte hluk tím, že nemusíte větrat okny a zároveň si dovnitř nebudete pouštět špinavý vzduch.

Dokáže rekuperace zbavit dům vlhkosti a plísní? Do velké míry ano, ale rozhodně nelze obecně říci, že pokud máte rekuperaci, nemáte plísně, to samozřejmě záleží na kvalitě celé stavby.

Retenční nádrž

Při stavbě nebo rekonstrukci rodinného domu si majitelé často kladou otázku, co s dešťovou vodu, tekoucí ze střechy. Retenční nádrže slouží právě pro sběr dešťovky a její následné využití. Dešťovou vodu můžete využít na zavlažování pozemku, případně po přečištění i jako užitkovou vodu na splachování, praní prádla a podobně, ušetříte tím pitnou vodu. Nádrž zadrží určité množství vody a chrání kanalizační systém nebo vodní tok před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů. Dešťová voda je považována za velmi kvalitní typ vody. Všeobecně platí, že voda uskladněná v podzemní retenční nádrži se díky minimálnímu přístupu vzduchu a absence slunečního svitu kazí mnohem méně, než voda v nadzemní nádrži.

K čemu retenční nádrže primárně slouží? K zadržování vody, které je stále méně, dá se tedy očekávat, že se stanou běžnou výbavou každé novostavby. Retenční nádrž dokáže řešit spoustu problémů s vodou. Například u bytových domů ALEA, které se staví v Říčanech u Brna, je problémem obce právě malá kapacita dešťové kanalizace. U těchto domů se proto voda, která na ně naprší, z retenčních nádrží nejprve přečerpává do páteřní dešťové kanalizace. My jsme však chtěli dát klientům přidanou hodnotu, proto jsme objem nádrží navýšili, aby měli lidé dostatek vody na zalévání zahrádek.

Všechny uvedené technologie jsou součástí nízkoenergetických rodinných domů projektu ALEA, které právě vznikají v Říčanech u Brna (www.ricanydomy.cz).

•••

Co je to Blower-door test?

Blower-door test, neboli test průvzdušnosti, se využívá především v souvislosti s výstavbou pasivních a nízkoenergetických domů. Zjišťují se při něm vlastnosti obálky budovy, zejména to, zda budova splňuje podmínky na minimální energetickou ztrátovost. Dobré výsledky Blower-door testu jsou jedním z předpokladů pro kvalitní a funkční pasivní dům.

Co test zjišťuje a jak se provádí? Měří neprůvzdušnost domu. Provádí se tak, že se celý dům uzavře a do vstupních dveří se umístí manžeta s ventilátorem. Přesně specifikovaným způsobem se střídá přetlak a podtlak v domě, tím se zjistí průměrná hodnota proudění vzduchu netěsnostmi. Pokud předepsaná hodnota není splněna, nejedná se o pasivní dům.

Známe výsledky testu hned? Ano, výsledky jsou známy hned po provedení testu.

Jaké nedostatky se mohou v těsnosti obálky budovy při Blower-door testu projevit? Například špatně seřízená okna, špatně provedené napojení výplní otvorů na stavební konstrukce, netěsnosti v elektrickém vedení, či netěsnosti v obálce budovy. Řešení neprůvzdušnosti je velmi komplexní a pokud chcete dosáhnout hodnot pasivního domu, je potřeba dodržovat specifické stavební postupy a detaily řešit velmi precizně.

Proč je metoda Blower-door testu tak oblíbená? Je to proto, že energetickou úspornost nízkoenergetického a zvláště pasivního domu není možné zaručit bez znalosti míry neprůvzdušnosti. Málo se ví, že i když není dům pasivní, tak je normou předepsána určitá míra neprůvzdušnosti, kterou ovšem nikdo u klasických staveb nehlídá. Proudění vzduchu, především bodové, přitom způsobuje nejen tepelné mosty, ale i kondenzaci vlhkosti v konstrukcích a vznik plísní.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba