Vnější i vnitřní zateplení, které dýchá

Snižování energetické náročnosti budov posouvá dál vývoj zateplovacích materiálů. Novými kritérii pro jejich výběr je nyní kromě tepelněizolačních vlastností také řada praktických hledisek, jako je životnost zateplení, dopad na lidské zdraví a v neposlední řadě také stránka estetická. Ta se týká zejména zateplování historických budov, kde zateplení často přináší devalvaci architektonické hodnoty objektu. Výrobce stavebního systému Ytong již několik let nabízí vlastní řešení pomocí minerálních desek Multipor, které je vhodné i pro vnitřní zateplení a umožní zachovat vzhled fasády.

Multipor je masivní izotropní hmota, vyráběná v deskách o tloušťce 50 mm až 200 mm. Jeho minerální anorganická podstata mu dodává několik velmi cenných vlastností. Je tvarově stálý, odolný UV záření, chemikáliím i vysokým či extrémně nízkým teplotám. Zároveň je odolný proti vlhkosti a jeho aplikace je možná i ve vlhkých provozech koupelen a umýváren. Nízká objemová hmotnost do 115 kg/m3 a snadná opracovatelnost přinášejí další výhodu při jednoduchosti aplikace na konstrukce. Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,042–0,045 W/mK, μ = 3 a absorpční koeficient Aw = 0,0032 kg/m².s0,5 jsou dokladem toho, že výrobce vyvinul unikátní tepelnou izolaci.

Desky se vyrábí z čistě přírodních surovin a jeho složení je obdobné jako u pórobetonu. Velkou výhodou tohoto zateplovacího materiálu je nehořlavost patří do třídy A1 – při působení ohně z okolí není příčinou vzniku kouře ani neodkapává. Zvyšuje tak požární odolnost konstrukcí. Desky neobsahují vlákna, a proto nedráždí při zpracování. Jsou zdravotně nezávadné, netoxické, nealergenní. Jsou šetrné pro životní prostředí, což je doloženo ekologickými certifikáty Nature plus. Po případném dosloužení stavby je plně recyklovatelný.

U vnějšího zateplení oceníte jeho tvarovou stálost, nehořlavost a odolnost proti veškerým biologickým škůdcům a plísním. Například protože neduní při poklepu, neklovou do něj ptáci. A určitě oceníte jeho odolnost třeba v případech, kdy si o fasádu opřete kolo a nezůstane na ní poškození po řídítkách. Stejně tak nevadí, když se do fasády trefí děti míčem, což mnohé jiné zateplovací materiály nevydrží.

Multipor je unikátní tím, že je paropropustný a přispívá tak ke zdravému klimatu v budově. Pokud je materiál vystaven vodě například při povodni, po opětovném vysušení se obnoví jeho původní tepelněizolační vlastnosti. Může se použít i na zateplení starších budov, je však nutné dbát na rovinnost a přídržnost podkladu - původní fasádu. Jeho velkou výhodou je, že časem nedegraduje. Používají jej investoři, kteří mají předchozí pozitivní zkušenost se systémem Ytong a hledají ucelené řešení stavby. Oba materiály jsou plně kompatibilní a díky podobným vlastnostem vytvářejí zdravé vnitřní klima v budovách.

Například rodinný dům z okolí Bratislavy byl stavěn svépomocí a stavebníci zvolili řešení mimořádně úsporného domu materiálem od stejného dodavatele v podobě obvodového zdiva Ytong o tloušťce 300 mm v kombinaci s Multiporem o tloušťce 180 mm. Další realizací je rodinný dům na Plzeňsku, k němuž uvádí za provádějící firmu majitel stavební firmy Zscherp Holzprodukt pan Bedřich Zscherp: „Investora jsme seznámili s návratností investice při použití těchto materiálů a rozhodl se pro řešení, které se v dlouhodobém horizontu vyplatí. Součástí tohoto řešení byl i návrh tepelného čerpadla a v souvislosti s tím snížení energetické a finanční náročnosti provozu. K jejich minimalizaci přispělo použití Ytongu v kombinaci se stejnorodým materiálem, zateplením Multipor. Odpadl výpočet měření rosného bodu, který je nutný při použití v kombinaci dvou materiálů. Například zdiva a polystyrenu nebo vaty. Velmi důležité je, že Multipor zachoval prodyšnost domu, čímž podstatně přispěl ke zdravému klima bez plísní.

Vnitřní zateplení budov

Zateplení pomocí Multipor tepelněizolačních minerálních desek se používá tam, kde je třeba zachovat původní vzhled fasády či řešit jen některé chladnější místnosti. Hlavním důvodem, proč jsou nejpoužívanějším materiálem pro vnitřní zateplení, jsou vynikající sorpční schopnosti. Vnitřní zateplení těmito deskami není třeba doplňovat parozábranou, konstrukce s vlhkostí umí pracovat. Schopnost kapilárně odvádět vodu z místa kondenzace dovoluje navrhovat trvale bezpečná funkční řešení. Díky tomu se Multipor uplatnil u řady rekonstrukcí objektů mimořádné architektonické hodnoty. Výjimkou nejsou ani historické objekty, kde se pro citlivou rekonstrukci rozhodli majitelé rodinného domu či chalupy. Příkladem je dům na Opavsku, který majitelé původně koupili zejména kvůli pozemku. Nakonec za odborného přispění společnosti DK1 zvolili vnitřní zateplení a dům ponechali v původním vzhledu.

 

 

Ing. Arch. Zdeněk Podlaha


Multipor produkt manažer, Xella CE

Absolvovat architekturu na pražské ČVUT a zkušenosti v oboru začal sbírat už jako student – spolupracoval s předními architektonickými ateliéry na zahraničních projektech. Zde se také formoval jeho postoj k architektuře – zakládá si na originálním designu a především precizní kvalitě.

Svou profesi spojil s produkty společnosti XELLA CZ nejprve na pozici technického poradce a poradce pro klíčové projekty. Nyní uplatňuje nasbírané poznatky a zkušenosti jako produktový manažer pro Multipor ve střední Evropě. Specializuje se především na vývoj a dotváření tepelně izolačních kompozitních systémů a současně organizuje vzdělávací aktivity pro projektanty, architekty, ale i zákazníky z řad realizačních firem.

YTONG

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení pro ekonomicky i ekologicky šetrné stavění. Tento systém je neustále inovován a nyní ke kompletnímu řešení pro hrubou stavbu, který zahrnuje také schodišťové stupně, stropy, střechu i komín, přibylo řešení pro vnější i vnitřní povrchové úpravy.

Tepelněizolační vlastnosti pórobetonu umožňují dosáhnout nízkoenergetického až pasivního standardu i s jednovrstvým zděním bez zateplení, S použitím masivní střechy z Ytongu lze zajistit celoroční tepelný komfort i bez klimatizace.

Pro zvýšené nároky na statiku a únosnost výrobce vyvinul vápenopískové tvárnice Silka splňují nejvyšší požadavky. Nabízí také vlastní řešení pro vnitřní a vnější zateplení pomocí minerálních desek Multipor, které vynikají tvarovou stálostí, nehořlavostí a zdravotní nezávadností. Řešení Ytong v kombinaci s produkty Silka a Multipor tak vyhovuje těm nejvyyšším požadavkům norem v oblasti statiky, tepelné techniky, akustiky a požární ochrany.

Více informací naleznete na: YTONG.CZSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Okénko bydlení