Zemědělská společnost porušila pachtovní smlouvu, případ skončil až u soudu

Majitelka propachtovala svůj zemědělský pozemek zemědělské společnosti. V pachtovní smlouvě byli domluveni na každoročním pachtovném. Společnost jako pachtýř však smlouvu nedodržela, pachtovné přestala platit. Celý případ nakonec skončil až přes soudem, který rozhodl, že pachtýř musí celou dlužnou částku uhradit včetně úroků z prodlení.

Paní Eliška Hejzáková již řadu let vlastní zemědělský pozemek. V roce 2015 se se zemědělskou společností ze Středočeského kraje domluvila na pronájmu a uzavřela s ní tzv. Pachtovní smlouvu. Pachtovní smlouva je smlouva, kterou propachtovatel (majitel) přenechává pachtýři (nájemci) věc k užívání za předem domluvenou odměnu.

V pachtovní smlouvě byla domluvena roční odměna ve výši 4 454 . Zemědělská společnost však v roce 2016 přestala smlouvu dodržovat a odměnu nezaplatila. Paní Hejzáková se se společností nejprve pokusila domluvit po dobrém, když však neuspěla, obrátila se na právníka ze společnosti Vaše nároky.cz.

Má klientka své povinnosti vyplývající ze smlouvy plnila vždy řádně. Částka za propachtovaný pozemek ve výši 4.454,- za hospodářský rok však dosud uhrazena nebyla, a to ani po následných urgencích platby. Má klientka má tedy nárok na proplacení této částky a dále má také nárok na úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 1% z ročního pachtu za každý den prodlení,“ napsal zastupující právník v předžalobní výzvě, která byla adresována zemědělské společnosti.

Zástupce zemědělské společnosti po pár dnech od obdržení předžalobní výzvy kontaktoval právníka z Vaše nároky.cz s tím, že majitelce pozemku na účet odeslali dlužnou částku. Právník po ověření informací však zjistil, že protistrana uhradila pouze roční pachtovné, nikoliv úroky z prodlení. Po domluvě s majitelkou proto případ předali příslušnému soudu.

Jelikož bylo právo jasně na straně majitelky pozemku, soud rozhodl ve prospěch paní Hejzákové. Zemědělská společnost jí tak musela uhradit nejen úroky z prodlení, které do té doby vystoupaly na sto procent žalované částky, ale i náhrady nákladů za soudní řízení.

 

Společnost Vaše nároky.cz

pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na: www.vasenaroky.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Zahrada, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Zahrada