Jednovrstvé pasivní budovy? Současná běžná praxe

XELLA-YTONG (XELLA-YTONG), 24.10.2018

Pojem „pasivní dům“ se u nás usadil v odborné i laické terminologii již před lety. Jeho popularitě napomohla unijní legislativa z roku 2008 s předpisem požadavku poklesu emisí C02 o 20 % a současně zvýšení podílů obnovitelných energií také o 20 %, obojí do roku 2020. Myšlenka pasivního stavitelství díky těmto požadavkům posílila. Jeden z výrobců stavebních materiálů, který má za sebou již více než deset let zkušeností s touto výstavbou, je Xella, výrobce Ytongu, Silky a Multiporu. Jaké jsou možnosti jejich použití u pasivní výstavby?

Pasivní domy se u nás běžně staví již asi 12 let. Názory a ohlasy uživatelů jsou z drtivé většiny pozitivní, někteří se stali doslova fandy svých obydlí. Pozitivně je hodnocena především kvalita vnitřního prostředí budovy. Rovnoměrná teplota v celém obydlí, vysoká tepelná setrvačnost, díky níž ani třídenní výpadek dodávky elektrické energie nezpůsobí pokles vnitřní teploty o více než dva stupně celsia. V případě masivních staveb je příjemná a zdravotně prospěšná také stabilní vnitřní vlhkost, pohybující se kolem 45 %. Řízené větrání umožňuje ponechat uzavřená okna, čímž je budova výborně chráněna proti prachu a hmyzu. Okna s trojskly v tom případě mohou téměř dokonale chránit proti vnějšímu hluku, což ocení zejména obyvatelé průmyslových či městských aglomerací, lidé bydlící v blízkosti dopravních tepen, letišť apod.

Požadavky na materiál pro hrubou stavbu

Tento výběr je často podceňován, kvůli snaze po úsporách bez ohledu na vlastnosti vybraného staviva. Přitom jde o položku nepřevyšující 10 % nákladů na stavbu, přitom zdivo je naprosto zásadní pro budoucí úpravy a rekonstrukce i celkovou kvalitu bydlení. Jedním z důležitých parametrů jsou tepelněizolační vlastnosti. V současné době Ytong dosahuje izolačních vlastností svých produktů pro obvodové stěny hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0, 077 W/Km2. V tloušťce 500 či 550 mm jsou zdicí prvky Ytong vhodné pro stavbu budov, které splňují požadavky na dotace z programu Nová zelená úsporám bez nutnosti dodatečného zateplení.

Vnitřní nosné zdivo a příčky

Pro vnitřní nosné zdi kromě oblíbených příčkovek Ytongu výrobce nabízí speciální vápenopískové tvárnice Silka, vhodné pro použití v prostorách se zvýšenými požadavky na akustický útlum. Zdící prvky Silka vykazují pevnost až 20 MPa a lze je proto také používat pro velmi štíhlé, staticky namáhané konstrukce. Zároveň jsou velmi těžké, což přispívá k vysoké tepelné stabilitě zdiva. Díky akustickým vlastnostem materiálu Silka je možno volit velmi štíhlé konstrukce také pro příčky. Příčka o tloušťce pouhých 100 mm má akustický útlum 42 dB. Volba štíhlých konstrukcí Silka přináší významnou úsporu užitné plochy budovy, která může obnášet až 1 m2 v jednom podlaží.

Strop a střecha

Vysoké nároky na tepelný odpor a tepelnou kapacitu je ještě ve vyšší míře nutno ctít u konstrukce střechy. Výrobce Ytongu proto vyvinul montovanou konstrukci Ytong Komfort o tloušťce 200 mm pro montáž těžkých střešních plášťů. Její vlastní hmotností 230 kg zásadním způsobem přispívá k tepelné stabilitě vnitřního prostoru v podkroví a podílí se na vysoké odolnosti proti letnímu přehřívání. K dosažení potřebných tepelně – technických vlastnosti je doplněna izolačními deskami Multipor. Tyto minerální desky jsou stejného složení – v podstatě se jedná o extrémně lehký Ytong, který nepodléhá hnilobě ani plísním a je absolutně nehořlavý.

 

Blower door testy – podmínka pro pasivní budovy 

U výstavby pasivních budov je zásadní vzduchová nepropustnost pláště budovy, která přímo souvisí s energetickými ztrátami větráním. Zkouška, která prokazuje těsnost, se nazývá Blower door a provádí se po dokončení vnitřních omítek a obkladů před provedením hrubých podlah. Pro pasívní domy musí být výsledná hodnota nižší než 0,6 h-1. To znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa v prostoru celé měřené budovy nesmí unikat vzduch o objemu vyšším než 60 % objemu budovy. U staveb rodinných domů z jednovrstvého zdiva Ytong byly naměřeny hodnoty mezi 0,2 až 0,22 h-1. Tento vynikající výsledek má kromě jiného „na svědomí“ také struktura materiálu Ytong, která je homogenní.

Ve výsledku tedy Ytong, společně s dalšími příbuznými značkami Silkou a Multipor, nabízí ověřené řešení materiálů pro pasivní výstavbu. Za zmínku stojí také to, že v posledních letech komplexnost svého portfolia završil také produkty pro povrchové vnitřní a vnější úpravy a dodává tak ucelené řešení stěny.

YTONG

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení pro ekonomicky i ekologicky šetrné stavění. Tento systém je neustále inovován a nyní ke kompletnímu řešení pro hrubou stavbu, který zahrnuje také schodišťové stupně, stropy, střechu i komín, přibylo řešení pro vnější i vnitřní povrchové úpravy.

Tepelněizolační vlastnosti pórobetonu umožňují dosáhnout nízkoenergetického až pasivního standardu i s jednovrstvým zděním bez zateplení, S použitím masivní střechy z Ytongu lze zajistit celoroční tepelný komfort i bez klimatizace.

Pro zvýšené nároky na statiku a únosnost výrobce vyvinul vápenopískové tvárnice Silka splňují nejvyšší požadavky. Nabízí také vlastní řešení pro vnitřní a vnější zateplení pomocí minerálních desek Multipor, které vynikají tvarovou stálostí, nehořlavostí a zdravotní nezávadností. Řešení Ytong v kombinaci s produkty Silka a Multipor tak vyhovuje těm nejvyyšším požadavkům norem v oblasti statiky, tepelné techniky, akustiky a požární ochrany.

Více informací naleznete na: YTONG.CZ

Názory na článek  Jednovrstvé pasivní budovy? Současná běžná praxe
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Okénko bydlení