Jak správně postupovat při převzetí nemovitosti

Jana Brožková (Bydlet.cz), 16.11.2018
Sepište protokol o převzetí, předání nemovitosti Pořízení nemovitosti může být velmi náročnou a komplikovanou záležitostí, která má mnoho fází od nalezení vhodného makléře či uzavření smlouvy s developerem až po podpis kupní smlouvy a zápis do katastru. Není proto divu, že se budoucí majitel většinou nemůže dočkat tzv. přejímky, která koupi uzavírá. I když se jedná o poslední krok, je potřeba ještě chvíli zapomenout na cinkání klíčů v kapse a zachovat chladnou hlavu, protože ukvapené jednání v závěru koupě se novému majiteli někdy pořádně vymstít.

Převzetí starší nemovitosti

Přebíráte-li starší nemovitost je potřeba zkontrolovat, zda její aktuální stav souhlasí s tím, co je uvedeno v kupní smlouvě. Pokud se původní majitel během prodeje stěhoval, mohlo vlivem neopatrné manipulace dojít k poškození prostoru, například dveří, podlah nebo zdí nebo ponechaného nábytku. „Je běžné, že až během přejímky vidí nový majitel interiér vůbec poprvé bez nábytku, a může tak nahlédnout do všech míst i koutů, které byly dosud zakryty. Proto je potřeba vše detailně zkontrolovat, věnovat se oknům, rohům, zda nejsou vlhké nebo zasažené plísní, ověřit stav podlah a zkontrolovat také zdroje, tedy vodu, elektřinu a plyn,“ říká Jan Boruta z nezávislého srovnávače makléřů FÉRmakléři.cz, který doporučuje ověřené realitní specialisty. Pokud je součástí přebírané nemovitosti také vybavení či spotřebiče, žádejte o příslušnou dokumentaci, která by se mohla později hodit třeba k reklamacím.

Platí, že nemovitost by při převzetí měla být v takovém stavu, který už je finální, a nový majitel by neměl spoléhat na to, že budou nějaké úpravy či „dodělávky“ realizovány později. Pokud se nechcete starat třeba o dodatečné vyklizení nemovitosti na vlastní náklady, trvejte na tom, aby tak učinil původní majitel, ještě před tím, než ji převezmete. A to včetně prostor, jako jsou chodby, sklepy či komory. „Pokud objevíte nedostatky během převzetí, ale přejímku už nechcete odkládat, určitě sepište protokol o převzetí, respektive předání nemovitosti. Popište v něm veškeré vady do detailu a ideálně jej doplňte také fotkami. S jeho sepsáním vám pomůže i realitní makléř,” říká Jan Boruta za FÉRmakléři.cz a dodává, že vyhotovení protokolu není povinné, ale obvykle ho předpokládá i kupní smlouva a pro kupujícího je v podstatě pojistkou.

„Ideální je, když protokol obsahuje i konkrétní závazek prodávajícího, do kdy vady odstraní a co se bude dít, pokud tak neučiní,” doplňuje advokát Ondřej Kolář. K jeho sepsání by mělo dojít za přítomnosti svědků, ideálně realitního makléře. Stejně postupujte také při zapsání aktuálních stavů měřidel, které budou součástí následného vyúčtování.

Jak by měl vypadat předávací protokol?

· jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště kupujícího a prodávajícího

· základní informace o nemovitosti – adresa, výměra, počet místností

· výčet a popis vybavení bytu s uvedením případných závad a soupis předávané dokumentace k přebíranému vybavení

· stav, sériová čísla a umístění měřících zařízení pro odečet stavu odebrané vody, tepla, plynu a elektřiny

· seznam a počet předaných klíčů včetně klíčů k místnostem v rámci domu (sklep, společné prostory, komory atd.)

· prohlášení, že byt se odevzdává do užívání, a prohlášení, že byt se do užívání přijímá

· datum a vlastnoruční podpisy obou stran

Přejímka nového bydlení

U novostaveb je situace trochu odlišná. „První chvílí, kdy máte šanci odhalit závady a nedodělky u novostaveb, je tzv. předpřejímka. K té by vás měl developer vyzvat zhruba 2 až 3 měsíce před finálním převzetím nemovitosti. Pokud při ní narazíte na jakoukoli závadu, je potřeba ji uvést do předpřejímkového protokolu a požadovat konkrétní termín nápravy,“ říká realitní makléř Dušan Vaněk z kanceláře Century 21 – Coloseum Praha. Během prohlídky je potřeba ověřit, zda developer dodal veškeré vybavení a zda je v předem sjednané kvalitě. Je také důležité zkontrolovat jeho funkčnost, což platí pro vše od elektroinstalace až po šuplíky v kuchyňské lince.

Přejímka u nové stavby pak probíhá obdobně jako u starší, přičemž je potřeba ověřit, zda byly napraveny závady z předpřejímkového protokolu, pokud byl vypracován.

Reklamace versus odpovědnost za vady

Jak u novostaveb, tak i starších nemovitostí, nese předchozí majitel či developer odpovědnost za skryté vady, a to 5 let od prodeje. Skryté vady jsou takové, které existovaly už při prodeji, ale projevily se až později. Tedy například, když se majitel nastěhuje do bytu, ale až po 3 letech získá prvního souseda a náhle zjistí, že kvůli nedostatečné tloušťce stěn slyší každé jeho slovo. Může proto požadovat po developerovi jejich odstranění v rámci odpovědnosti za vady či chtít slevu z ceny za nemovitost. U některých vad, jako je například padající omítka či ucpané odpady, ale může být problém prokázat, že vada skutečně existovala již při koupi nemovitosti.

Lepší než zákonná odpovědnost za vady je záruka. „Na rozdíl od odpovědnosti za vady v případě záruky prodávající neručí jen za to, že nemovitost určité vlastnosti má, ale také za to, že si je po dobu záruky uchová,vysvětluje advokát Ondřej Kolář a dodává: „Podle občanského zákoníku žádná záruka automaticky nevzniká. To znamená, že kupující si ji musí s prodávajícím smluvně dohodnout.“ Na nové nemovitosti obvykle dává developer záruku v délce alespoň 2 let, během které může majitel případné vady reklamovat. Pokud se tedy v novostavbě začne loupat nátěr na stěnách, ucpávat odpady nebo padat obklady, má vlastník nárok na reklamaci, stejně jako u jakéhokoliv zboží.

Lidé by se neměli bát závady reklamovat a uplatňovat nárok na jejich odstranění či žádat slevu. Postupují tak u běžného spotřebního zboží, je tedy paradox neřešit takovou záležitost u nemovitosti, za kterou zaplatili miliony korun. Vždy ale platí, že reklamace by měla být až poslední možností, důležité je převzetí neuspěchat a vše pečlivě kontrolovat,“ uzavírá Jan Boruta za FÉRmakléři.cz.

Názory na článek  Jak správně postupovat při převzetí nemovitosti
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Ceny nemovitostí