Tepelná čerpadla: ve Skandinávii standard, v Česku rostoucí zájem

Společnost NIBE Energy Systems CZ v minulém roce zaznamenala téměř 40% nárůst prodejů tepelných čerpadel, do kterého se promítla i dynamika evropského trhu s ekologickými zdroji vytápění a ohřevu vody. Ten se nejrychleji rozvíjí ve skandinávských zemích: jen v Norskutepelné čerpadlo téměř polovina domácností. Za daným trendem však nezaostávají ani země západní a střední Evropy, ve kterých se dostává do popředí celospolečenského zájmu téma udržitelné výstavby a ochrany životního prostředí. Také v České republice, kde lidé stále nejčastěji využívají plynové kotle a kotle na pevná paliva, tak činí i díky kotlíkovým dotacím průměrný meziroční nárůst prodeje tepelných čerpadel 25 až 30 %. Oblíbené jsou především modely systému vzduch-voda.

Prodeje tepelných čerpadel dále porostou

Podle průzkumu Evropské asociace tepelných čerpadel se v roce 2017Evropě instaloval více než 1 mil. kusů tepelných čerpadel, čímž se dosáhlo 10 mil. nainstalovaných zařízení. Tento vývoj ovlivnil zvýšený zájem o alternativní zdroje energie, které nejsou závislé na fosilních palivech a k nimž se řadí také tepelná čerpadla. Ta totiž využívají teplo z přírodních zdrojů: vody, vzduchu nebo země, které se v opakovaném cyklu přečerpává z nižší teploty na vyšší a následně se s ním účelně vytápí, chladí, větrá nebo ohřívá voda. Minimalizují se tak škodlivé emise vypouštěné do ovzduší a snižuje energetická náročnost nemovitosti. Obliba tepelných čerpadel proto stále stoupá a podle aktuálních prognóz tak mohou prodeje i v České republice nadále růst: v průměru až o 35 nebo 40 %.

Princip tepelného čerpadla je známý již 150 let a jeho první model byl ve světě instalován před 38 lety. Skutečný boom jeho instalací však nastal až po roce 2000 v souvislosti s růstem cen energií, využitím moderních technologií a poklesem délky návratnosti investice. V současné době je v České republice v provozu přibližně 80 tis. kusů těchto zařízení, a to především systému vzduch-voda,“ vysvětluje Jiří Sedláček, ředitel prodeje společnosti NIBE Energy Systems CZ, výhradního dodavatele švédských tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko, a dodává: Podle predikcí a modelů Evropské asociace tepelných čerpadel však má český trh potenciál dosáhnout až desetinásobku instalací. Větší zájem o tepelná čerpadla však bohužel v současnosti tlumí neúměrné byrokratické překážky: zpřísněné požadavky na doložení úrovně hluku, složitý proces při získávání stavebního povolení k zahájení vrtů nebo komplikovaná administrativa u žádostí o dotace, což může mnoho lidí od instalace obnovitelného zdroje tepla odradit. 

Tepelná čerpadla systému vzduch-voda patří k nejprodávanějšímu typu v rámci celé České republiky: pro vytápění totiž využívají teplo obsažené ve venkovním vzduchu, snadno se instalují i ovládají a lze je umístit v jakémkoli terénu bez nutnosti hlubinného vrtu a vysoké počáteční investice. S velkým odstupem se za nimi drží tepelná čerpadla systému země-voda, jejichž instalace je obtížnější a finančně náročnější. Je s nimi však možné dosáhnout až 80% úspory energie.

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou nejprodávanější


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Technika