Případů klíšťové encefalitidy přibývá, právě je správný čas na očkování

Jana Brožková (Bydlet.cz), 25.01.2019
Klíšťová encefalitida je virové onemocnění postihující nervový systém. Přestože České republice dlouhodobě náleží prvenství v počtu nově nemocných za rok, průměrná proočkovanost se v naší zemi pohybuje pouze kolem 30 %. Závažnost choroby je variabilní, až u 7 % nemocných zanechává trvalé následky a v některých případech může končit úmrtím pacienta. Protože na ni neexistuje žádný účinný lék, léčba onemocnění je pouze symptomatická. Lékaři proto doporučují jako nejvhodnější formu prevence očkování. Přispívají na něj i zdravotní pojišťovny. Druhá největší, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) v loňském roce vydala na očkování proti klíšťové encefalitidě 19,4 miliony .

Mezi lety 2006 a 2015 docházelo v České republice k postupnému snižování nemocnosti klíšťovou encefalitidou. Od roku 2016 však odborníci zaznamenávají nárůst nemoci. Zatímco v roce 2016 bylo zaznamenáno 565 onemocnění, na konci roku 2018 bylo diagnostikováno téměř 700 nových případů. Nárůst počtu onemocnění je z části způsoben vlažnějším přístupem pacientů k prevenci.

V roce 2018 se nepatrně snížil zájem o příspěvek na očkování proti této nebezpečné nemoci. „ZP MV ČR poskytuje svým klientům v rámci fondu prevence příspěvky na různé typy očkování. U klíšťové encefalitidy je prevence v podobě očkování nejefektivnější ochranou a my na ni přispíváme i v roce 2019 částkou 500 , dětem pak až 1000 . Loni tohoto příspěvku využilo přibližně 37 000 klientů a pojišťovna jim na toto očkování přispěla celkem 19,4 milionu ,“ uvedla Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR. Potvrdila, že v meziročním srovnání se výdaje pojišťovny z fondu prevence na toto očkování víceméně nemění. „V roce 2017 ZP MV ČR na očkování proti klíšťové encefalitidě vydala 19,8 milionu tedy o 400 tisíc více než loni,“ upřesňuje Kadečková.

Ideální čas na očkování

Odborníci doporučují zahájit vakcinaci v chladnějších měsících roku.3 Aby byli pacienti chráněni již během letošní klíšťové sezony, je vhodné začít s očkováním v nejbližších dnech. Nejčastější výskyt klíšťat připadá na přelom května a června.5Účinnost vakcíny proti klíšťové encefalitidě přesahuje 99 %.1Průběh očkování se skládá z aplikování tří dávek a je možné ho podstoupit u praktického lékaře či v očkovacím centru. Po první dávce následuje s odstupem 1 až 3 měsíců aplikace druhé dávky, přičemž u 98 % populace se již v tento moment vytváří účinné protilátky. Přeočkování v podobě třetí dávky následuje tři čtvrtě až celý rok po absolvování druhé aplikace.3

Ráj klíšťat

Infikovaná klíšťata se vyskytují ve všech regionech České republiky, a to nejen na loukách a v lesích, jak se mnozí často mylně domnívají, ale stále častěji také v městských parcích.1 Za ohniskové lokality odborníci dlouhodobě označují oblast jižních Čech, Podyjí a Posázaví. V posledních letech je však zřejmé rozšíření tohoto onemocnění i do oblastí s vyšší nadmořskou výškou, např. severozápadních Čech či severní Moravy.2 

 

Zdroje: 

1. https://www.klistova-encefalitida.cz/ockovani

2. MUDr. Pýchová a kolektiv: Klíšťová encefalitida – choroba s variabilní závažností; Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2017/02/09.pdf

3. Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc., MUDr. Jana Dáňová: Klíšťová encefalitida v České republice; Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/klistova-encefalitida-v-ceske-republice-143196

4. Státní zdravotní ústav: Encefalitidou se za 11 měsíců nakazilo víc Čechů než loni za rok; Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/encefalitidou-se-za-11-mesicu-nakazilo-vic-cechu-nez-loni-za-rok/1701466

5. MUDr. Vlasta Fojtíková, MUDr. Jana Hošková: Výskyt klíšťové meningoencefalitidy ve Zlínském kraji v 1. pololetí roku 2018; Dostupné z: http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/2018/vyskyt_klistove_meningoencefalitidy_ve_zl_kr_1_pol_20181.pdf

 

Názory na článek  Případů klíšťové encefalitidy přibývá, právě je správný čas na očkování
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy