Jak studenti vidí bydlení budoucnosti: Active House Award

Jana Brožková, 31.1.2019
Společnost VELUX vyhlásila vítěze mezinárodní soutěže studentů architektury Active House Award 2018. Do soutěže se přihlásilo celkem 78 studentů z pěti vysokých škol z České republiky a Slovenska, kteří představili své návrhy na téma Future living. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 10. prosince 2018 v prostorách Impact Hub Brno.

Studenti architektury ve svých návrzích v rámci soutěže Active House Award 2018 představili nový pohled na architekturu budoucnosti. Úkolem bylo navrhnout koncept stavby určené k bydlení, který přináší inovativní řešení této problematiky a funguje v souladu s principy aktivního domu. Předložené návrhy hodnotila tříčlenná odborná porota ve složení Zuzana Morávková (časopis ERA 21), Ján Stempel (Stempel & Tesař architekti, pedagog FA ČVUT) a Klára Bukolská (VELUX ČR). Porota hodnotila nejen kvalitu architektonického a urbanistického řešení, ale také práci studentů
s denním světlem, dostatečný přísun čerstvého vzduchu, hospodaření s energií a celkový dopad na životní prostředí. Dohromady bylo oceněno pět přihlášených prací – tři návrhy se umístily na třetím místě, jeden na druhém a jedna práce získala odměnu odborné poroty. 

„Soutěž Active House Award dává každoročně studentům vysokých škol příležitost zamyslet se nad návrhy staveb různého zaměření. Letošní ročník potvrdil, že bydlení je jednou z nejtěžších disciplín v architektuře. Skloubit novou vizi, nový architektonický princip s představou člověka o pohodlí výhledu, soukromí a ekonomickou rozvahou není malý úkol. Viděli jsme řadu zajímavých myšlenek, jak by rozvoj bydlení mohl vypadat – bez zatížení urbanistického, environmentálního nebo kulturního,“ uvedla Klára Bukolská, hlavní architektka VELUX ČR.

Nejvíce cen si odnesli studenti Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Shodně na třetím místě se umístili Lucia Blahová a Andrej Vojtko, druhé místo získala Lucia Hrdlovičová. Na Slovensko putovala také odměna poroty, kterou získal Martin Horvát spolu s Matúšem Hornyákem z Technické univerzity v Košicích. Z českých vysokoškoláků byl nejúspěšnější Pavel Juříček z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, který si odnesl cenu za třetí místo. Mezi soutěžící byly celkem rozděleny odměny ve výši 3800 €.

Hodnocení odborné poroty Active House Award 2018

2. místo – Lucia Hrdlovičová

Projekt pracuje s tradiční strukturou vesnice, respektuje základní formy a dispoziční řešení venkovských domů. Koncept je použitelný jak k zahuštění stávající zástavby, tak doplnění zcela novou strukturou. Přirozeným způsobem pracuje se základními principy přirozeného osvětlení a větrání. Dispozice jsou funkční. Projekt nepřináší žádné zásadně nové myšlenky, ale pracuje se stávajícími, osvědčenými principy.

3. místo Lucie Blahová (SR)

Projekt se zabývá nesmrtelným tématem sídliště, jeho zahuštění a polidštění. Využití kontejnerů v nějakém modulárním systému odpovídá logice sídliště, dispoziční řešení je zejména ve vztahu k propojení jednotlivých podlaží schodištěm problematické.

Hodnocení odborné poroty Active House Award 2018

3. místoAndrej Vojtko (SR)

Porota oceňuje komplexnost řešení problematiky, avšak výsledné řešení je zbytečně komplikované a nákladné, neboť poměr ploch pro bydlení je vzhledem k celkovému obesklenému prostoru neadekvátní a nepřináší kýžený komfort. 

3. místoPavel Juříček (ČR)

Myšlenka „co-housingu“ v řadové zástavbě představuje jednu z možných variant budoucích forem bydlení. Navržené řešení vychází z tradičních forem, které jsou možná až moc formální. Problematické se také jeví otevřené schodiště v atriu.

Odměna poroty – Martin Horvát, Matouš Hornyák (SK)

Porota oceňuje zamyšlení se nad principem přenosu denního světla do vnitřních dispozic jakékoliv stavby. Autor se zamýšlí nad dostupností/nedostupností denního světla v rámci stávajících struktur.

 

Oficiální stránka www.activehouseaward.velux.comSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba