Největší úspory za energie zajistí podle třetiny Čechů zateplení, vládne mu polystyren

Zateplení je podle 36 % Čechů nejefektivnějším způsobem, jak se zbavit vysokých účtu za energie. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR. Podle respondentů je pro zateplení domu nejvhodnějším materiálem pěnový polystyren, který by zvolilo 55 % z nich. Podle statistik je polystyren skutečně nejvyužívanějším izolantem, kterého se u nás ročně spotřebuje přes 60 tisíc tun. Právě stavebnictví se na celkové spotřebě polystyrenu podílí z 85 %, zbývajících 15 % najde uplatnění v obalovém průmyslu.

Energetické firmy vyhlásily pro rok 2019 skokové zdražení energií. U plynu se diskutuje nárůst cen okolo pěti procent, u elektřiny by mohlo být navýšení i dvojnásobné. Z rodinného rozpočtu to může ukrojit i několik tisíc korun ročně. Uspořit za energie je přitom poměrně jednoduché – podle 36 % Čechů je nejefektivnějším řešením zateplení. Dalším vhodným opatřením je pro 29 % dotázaných výměna oken, zatímco 14 % by nejraději bydlelo ve zcela pasivním domě.

Maximalizace úspor za energie lze dosáhnout komplexním zateplením domu, tedy izolací nejen obvodových stěn, ale i zateplením střechy a výměnou oken. Stejně jako u všech stavebních úprav je zde třeba směřovat velkou pozornost k dodavateli a správnému výběru izolačního materiálu,“ dodává předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Češi mají jasno – zateplují polystyrenem
Podle výsledků průzkumu by 55 % Čechů pro zateplení svého domu zvolilo pěnový polystyren, 19 % by naopak sáhlo po minerální (kamenné) vlně. V nabídce izolačních materiálů jsou i duté cihly, pěnové sklo či přírodní materiály. Těm ale Češi zatím příliš nefandí. „Výběr materiálu by neměl být náhodný proces a měl by vycházet ze znalosti více typů izolantů a z vědomí jejich hlavních výhod i nedostatků,“ upozorňuje Zemene a dodává: „Na trhu figuruje mnoho izolantů, zdaleka ne všechny ale splňují standardy kvality. To koncový zákazník často pocítí až příliš pozdě, když mu zateplení domu negeneruje očekávané úspory na energiích. Naše sdružení proto uděluje polystyrenovým deskám od roku 2010 Značku kvality, kterou ručí, že zákazník kupuje kvalitní a certifikovaný výrobek.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dva na českém trhu nejužívanější izolanty, pěnový polystyren a minerální vlna, vedle sebe existují již desítky let a našly si uplatnění v mnoha oblastech. Pěnový polystyren se více používá při aplikacích, kde je výhodou menší měrná hmotnost při vyšší pevnosti a nižší nasákavosti vody. Proto má větší podíl na fasádách, podlahách a plochých střechách. Velkou výhodou polystyrenu oproti minerální vlně je jeho téměř dvakrát nižší cena. Minerální vlna se používá k izolaci šikmých střech, příček a provětrávaných fasád. Nevýhodou je její vyšší cena a nároky při aplikaci na fasádu. „Z naší zkušenosti pracují stavební firmy s minerální vlnou méně rády, neboť je těžká, nepříjemná na dotek a složitě se s ní manipuluje,“ doplňuje Tomáš Novotný, odborník v oblasti zateplování.


 

O zateplení rozhoduje cena. Je to chyba, varují experti
A podle čeho se Češi při výběru izolačního materiálu a konkrétní stavební firmy rozhodují? Podle průzkumu je klíčovým kritériem cena, a to až u 67 % dotázaných. „Cena vládne trhu se zateplením již od roku 2013, kdy jsme poprvé zkoumali způsob, jak se lidé rozhodují,“ uvádí Zemene a dodává: „Cena by ovšem neměla být rozhodující, neboť může značit necertifikovaný materiál nebo nekvalitní práci. A právě nekvalitně provedená stavební práce může ve výsledku celou rekonstrukci výrazně prodražit, neboť hrozí opravy či úplné předělání zateplovacího systému.


O průzkumu
Průzkum Sdružení EPS ČR na téma Češi a zateplování byl realizován pomocí nástroje Instant Research agentury Ipsos. Sběr dat probíhal v lednu 2019 a zúčastnilo se ho 525 respondentů ve věku 18 až 64 let z celé České republiky v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, kraje, velikosti místa bydliště a vzdělání.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 13 členů a reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v Česku. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v Česku a na Slovensku.

Více informací na: www.epscr.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba