V první a druhé výzvě kotlíkové dotace bylo vyměněno 43 396 kotlů, třetí vlna se rozebíhá

V obou výzvách se schválilo 60 tisíc žádostí

Cílem třech výzev kotlíkové dotace je vyměnit 85 tisíc kotlů, na které je uvolněna celková dotace 9 mld. korun. V současnosti dobíhá druhá vlna a připravuje se vlna třetí, ve které se vymění 30 tisíc kotlů. V té se podpora týká pouze zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice EU o Ekodesignu. Navíc budou finančně zvýhodněny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Výsledkem bude úplný zákaz provoz kotlů první a druhé emisní třídy do 1. září roku 2022. V ČR je aktuálně přibližně 300 tisíc těchto nevyhovujících kotlů a příležitostí jsou výhodné podmínky kotlíkové dotace, kdy na nový zdroj je možno získat až 127 500 korun. „Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Například dobrý kotel na pelety se dá sehnat kolem 60 tisíc korun bez DPH. Stačí tedy počkat, až kraj spustí příjem žádostí a následně o dotaci zažádat. Na dotaci dosáhne téměř kdokoliv, kdo vlastní rodinný dům a používá jako zdroj tepla kotel na ruční přikládání. Dotace funguje tak, že Vám náklady uhradí zpětně. „Celkové náklady na instalaci např. peletového vytápění, které je státem nejvíce podpořeno, by se měly vejít do maximální hranice uznatelných nákladů na dotaci. Nicméně záleží na konkrétní instalaci, či zda je nutné například navíc upravovat komín. Při využití kotlíkové dotace může celá rekonstrukce stát i méně než 30 000 ,“ říká Jiří Vrba, ze společnosti CDP Ivory, která se zabývá distribucí dřevních pelet, briket a baleného uhlí až ke kotli.

V první a druhé výzvě bylo schváleno téměř 60 tisíc žádostí a vyměněno 43 396 kotlů. Největší zájem byl o tepelná čerpadla. Existují však výjimky. Například v Moravskoslezském kraji byl ve druhé výzvě největší zájem o kondenzační plynový kotel (41,7 %), ve Zlínském kraji o kotel na biomasu (41%).

Třetí vlna se rozbíhá v letošním roce. Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října spustit příjem žádostí. Některé tak učiní v předstihu. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun. Své žádosti o dotační prostředky pro třetí výzvu kotlíkových dotací mohou všechny kraje na Státní fond životního prostředí ČR podávat do 29. března 2019.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Technika