Stavba roku Libereckého kraje 2019 - Soutěž Karla Hubáčka

Do 31.5.2019 je stále možno podat přihlášku

Do 31. května 2019 do 12:00 hodin je stále možno na podatelně KÚ podat přihlášku do Soutěže Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2019. Bližší informace k soutěži včetně přihlášek jsou uvedeny na webu www.stavbaroku.lk 

Liberecký kraj vyhlásil pod záštitou hejtmana Martina Půty a členky rady kraje Radky Loučkové Kotasové a ve spolupráci s městy Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Semily a organizacemi ČKAIT, ČSSI, TUL, ARR, 15. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje, která nese od letošního roku název „Soutěž Karla Hubáčka“.

Prostřednictvím soutěže budou vyzdvihnuty zajímavé stavby, jejich autoři, realizátoři i talentovaní studenti v oblasti stavitelství, architektury i stavebního řemesla z území Libereckého kraje.

Kategorie, ve kterých se mohou zájemci ucházet o ceny z oblasti stavitelství a architektury:

1.     CENA KARLA HUBÁČKA  je vyhlašována jako hlavní cena soutěže s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury a to nejen v Libereckém kraji.

Cena bude udělena za realizaci stavby nebo realizaci veřejného prostoru a krajiny, které se nachází na území Libereckého kraje, případně s vazbou k Libereckému kraji.

Kategoriemi jsou: Stavbanovostavby, rekonstrukce, bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields apod. a Veřejný prostor a krajina.

2.      CENA ZA INOVACI  jejímž posláním je prezentace výjimečného a inovativního řešení, které je realizováno stavebními specialisty žijícími v Libereckém kraji, kdy své dílo realizovali kdekoliv ve světe nebo realizovaného stavebními specialisty, kteří nebydlí na území Libereckého kraje, ale jejich dílo se naopak na území kraje nachází. Záměrem ceny je prezentace inovačních činností a nestandardních přístupů ve stavebnictví.

3.       CENA JUNIOR je určena pro studenty středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu, do 30. let věku autora. Cílem je podchytit zájem a ocenit talenty mladé, nastupující generace ve stavebnictvíLibereckém kraji.

4.     CENA OSOBNOST VE STAVEBNICTVÍ je vyhlašována k připomenutí mimořádně významných osobností žijících v Libereckém kraji. Při hodnocení bude upřednostněno zejména dlouhodobé a příkladné působení v oboru stavebnictví.

Porota složená ze zástupců Libereckého kraje, měst, České komory akreditovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Českého svazu stavebních inženýrů, Technické univerzity Liberec a nezávislých osobností, nominuje stavby, které splní podmínky soutěže, následně se seznámí s technickými paramenty při autorské prezentaci a stavby i navštíví. 

5.       CENA VEŘEJNOSTI je udělována na základě výsledku veřejného internetového hlasování, které bude probíhat na webových stránkáchwww.stavbaroku.lk od 15. 06. 2019  do 15. 10. 2019

Celé dění soutěže je možno také sledovat na Facebooku: Soutěž Karla Hubáčka.

Organizaci soutěže má od letošního ročníku na starost ARR – Agentura regionálního rozvoje, s. r. o.

 


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba