I přes dostatek financí realitní kancelář byt neprodala, rezervační poplatek si však nechala

 

Paní Marta měla v plánu koupit si byt. Smlouvu o poskytování služeb a smlouvu o podmínkách koupě nemovitosti s realitní kanceláří podepsala dne 29.3.2018. Na tomto základě následně také zaplatila rezervační poplatek, realitní kancelář však paní Martě byt neprodala a rezervační poplatek nevrátila. Domluvit se na smírném řešení a získání 30 000 zpět pomohl až právník z Vaše nároky.cz.

 

Paní Marta si chtěla přes realitní kancelář koupit byt v Milovicích, s realitní kanceláří tedy dne 29.3.2018 uzavřela Smlouvu o podmínkách koupě nemovitosti a Smlouvu o poskytování služeb. Následně také zaplatila rezervační poplatek ve výši 60 000 . Ke koupi bytu však nakonec nedošlo z důvodu, že podle realitní kanceláře klientka neprokázala způsob financování koupě předmětného bytu: „Realitní kancelář nepřipravila ve stanoveném termínu kupní smlouvu s odůvodněním, že jsem dostatečně neprokázala schopnost financovat předmět převodu. Ve smlouvě, kterou jsem podepsala dne 29.3.2018 byl však jen malý odstavec, kde nebylo specifikováno, jakým způsobem mám toto prokázat,“ uvedla paní Marta.

Ke koupi bytu tedy nakonec nedošlo i přesto, že paní Marta finance na koupi předmětné nemovitosti měla.

 

Opomineme-li fakt, že k prodeji bytu nedošlo z důvodu nedostatečného prokázání schopnosti předmětnou koupi financovat, má paní Marta nárok minimálně na vrácení rezervačního poplatku,“ uvádí zastupující advokát paní Marty a pokračuje, „zprostředkovatel, tedy realitní kancelář si s prodávajícím předmětné nemovitosti v Dohodě o koupi nemovitosti ujednali provizi na základě Smlouvy o zprostředkování. V této Smlouvě ale nefiguruje zájemce. V dohodě, kterou však paní Marta uzavřela společně s prodávajícím a realitní kanceláří je však ujednáno, že v případě neuzavření kupní smlouvy z důvodů na straně zájemce hradí provizi zájemce, což je z právního hlediska nesmyslná konstrukce.“

 

Na základě výše uvedeného poslal advokát z Vaše nároky.cz předmětné realitní kanceláři tzv. Předžalobní výzvu k vrácení rezervačního poplatku. Právní zástupce protistrany, tedy realitní kanceláře na tuto výzvu odpověděl nabídkou smírného řešení. Paní Martě nabídli vrácení poloviny z rezervačního poplatku, tedy částku 30 000 . Paní Marta měla tedy na výběr, zda bude souhlasit s uzavřením dohody nebo bude chtít v případu nadále pokračovat, což by znamenalo podat žalobu a vymáhat celou původní částku 60 000 .

 

 

Paní Marta se nakonec rozhodla pro smírné řešení celé situace a s dohodou protistrany souhlasila. Po necelých 5 měsících (v srpnu 2018) se tedy paní Marta dočkala alespoň poloviny ze svého původního nároku, tedy 30 000 , v případě soudního jednání by však na peníze mohla čekat i několik let.

Společnost Vaše nároky.cz

pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na: www.vasenaroky.czSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Bydlení rubrika