Za dům zamořený dřevomorkou zaplatili bezmála 3,5 milionu, prodejce odmítal jakékoliv pochybení

Manželé z Ústeckého kraje si zakoupili nemovitost, která, jak později zjistili, byla zamořena dřevomorkou. nechali si proto zpracovat znalecké posudky a vůbec postupovali přesně tak, jak měli, i přesto jim nebyla reklamace domu ze strany prodejce uznána. Obrátili se proto na právníka z Vaše nároky.cz a následně i na soud, který nakonec skončil smírem. Manželé jako slevu z ceny získali zpět 140 000 .

V únoru roku 2016 se manželé z Ústeckého kraje rozhodli o koupi rodinného domu. Vše běželo jako po drátkách až do chvíle, kdy manželé v létě začali s rekonstrukcí domu. S hrůzou zjistili, že konstrukce stavby byla velmi vážně napadena dřevomorkou domácí. Tato dřevokazná houba má na svědomí milionové škody po celé republice.  

Manželé zvolili přímo ukázkový přístup. Nechali si zpracovat znalecké posudky a pořídilifotodokumentaci zjištěných skrytých vad nemovitosti. V návaznosti na zmíněné posudky se písemně obrátili na prodávajícího s prosbou o nápravu. Konkrétně požadovali přiměřenou slevu z kupní ceny ve výši nákladů na odstranění škody. Uspokojivé reakce se však nedočkali.  

Uplynul pouhý měsíc a manželé se opět museli potýkat s nepříjemnostmi. „Tentokrát jsme s manželkou narazili na zatékání srážkové vody do sklepních prostor, a dokonce i do přiléhající stavby garáže. K zatékání vody docházelo skrze zdivo konstrukce domu a přiléhající stavby garáže,“ konstatoval pan T.V. Opět nově zjištěné problémy se zakoupenou nemovitostí zdvořile oznámili prodejci.  

Chvíli poté bylo znalcem navíc objeveno rozšíření napadení dřevomorkou na vstupní části domu. Pan T.V. aktivně komunikoval s právním zástupcem prodejce, avšak celá situace se pouze protahovala. Protistrana se několikrát vyjádřila, že se chce dohodnout mimosoudně, nicméně i přes mnoho navrhnutých termínů nikdy nedošlo k tolikrát slibované schůzce.  

Pan T.V. společně s manželkou se však nehodlali vzdát, jelikož za opravy vynaložili mnoho peněz. Obrátili se tedy na právní pomoc do společnosti Vaše nároky.cz. „Předmětný skutkový děj jednoznačně ukazuje, že došlo ze strany prodejce k porušení smluvních povinností, v důsledku čehož klientům vznikl nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny,“ vyjádřil se právník Mgr. Petr Novák.  

Případ se kvůli zdlouhavé komunikaci s protistranou řešil celé 3 roky. Kupující se neustále bránil argumenty o přesnější specifikaci škod a neuznával ani nestranné znalecké posudky. Nakonec byl po odeslané žalobě k soudu podepsán smír. Manželé byli odškodněni 140.000,- a protistranou byly uhrazeny i náhrady nákladů za právníka a soud. Bez právníka a podané žaloby by se však svých peněz pravděpodobně nikdy nedočkali.  

Společnost Vaše nároky.cz

pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na: www.vasenaroky.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba